Now showing items 1-1 of 1

    • Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 

      Magnussen, Jon; Abebe, Dawit Shawel; Falch, Jann Georg; Karlsen, Per; Tell, Grethe Seppola; Barane, Anne-Marie; Gaaserød, Hanne; Kaarbøe, Oddvar; Stensland, Eva; Borge, Lars Erik; Kalseth, Jorid; Sandset, Per Morten (Research report; Forskningsrapport, 2019)
      De regionale helseforetakene skal planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten, og legge til rette for forskning og utdanning etter eiers retningslinjer. De fire regionale helseforetakene har sørge for-ansvar for befolkningen i sitt geografiske opptaksområde og planlegger og styrer funksjonsfordeling, lokalisering, dimensjonering og investeringer. De kan delegere oppgaver til helseforetakene, ...