Now showing items 1-1 of 1

    • Barns deltakelse i mekling. Påvirker det samarbeidet mellom foreldrene? 

      Kaarbø, Tora; Andersen, Stine Moe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-03)
      Formålet med oppgaven var å undersøke om barns deltagelse i mekling påvirker samarbeidet mellom foreldrene, sett ut ifra foreldrenes opplevelse. Vi ønsket også å undersøke om samarbeidet mellom foreldrene påvirkes ulikt ut ifra om det mekles etter ekteskapsloven, barneloven (samboende i brudd eller tvist om foreldreansvar). Videre ble foreldre og meklers vurdering av konfliktnivået sammenlignet. ...