• Nærvær og presentisme: om synet på fortiden i nyere historieteori 

   Bangstad, Torgeir Rinke (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Much recent theorizing in philosophy of history has revolved around the idea of enduring, persistent pasts as opposed to the proto-modern sense of time which presupposes a neat break between the absent past and the present. This article draws on examples from memory studies, archaeology, art history, law and theory of history to explain the idea of the persistence of the past, and to suggest ...
  • Verdens speil og tingenes gravsted: Om metaforbruk og «gjøren» i museologien 

   Bangstad, Torgeir Rinke (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   I løpet av de siste fire tiårene har museene blitt gjenstand for en rekke kritiske analyser som tar utgangspunkt i den innflytelsen museene har som kunnskaps- og dannelsesinstitusjoner og den rollen de har spilt historisk for eksempel i ulike nasjonsbyggingsprosesser. I denne artikkelen vil jeg drøfte to metaforer – museet som speil og museet som gravsted – som har øvd stor innflytelse på hvordan ...