Now showing items 1-1 of 1

    • Eeva Törmänen eller Eva Dørmænen? Møte mellom finsk og norsk namnesystem i Noreg 

      Saarelma, Minna; Alhaug, Gulbrand (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-08)
      Artikkelen gir ein analyse av personnamna til etterkommarane av finske innvandrarar i Noreg på grunnlag av opplysningar i folketeljinga frå 1900. Materialet omfattar namna på dei som er oppførte med finsk etnisitet, og som er fødde i Noreg. Dette materialet består av to delar: Grue-materialet (412 personar frå Grue Finnskog i Sør-Noreg) og kvenmaterialet med namnedata for 3840 kvenar frå Finnmark ...