Now showing items 1-3 of 3

  • Den poststrukturalistiske vendingen 

   Aspaas, Øystein (Research report; Forskningsrapport, 2005)
   Dette er del to av en planlagt serie med orienterende artikler om moderne litteratur- og kulturteori. Det er meningen å presentere viktige retninger og tekster i tiden fra og med strukturalismen på 1960-tallet og fram til vår tid. Del en, om strukturalismen, er lagt ut på nettet som ”Småtrykk” 2/2004 hos Eureka forlag. Artiklene er skrevet for ikke-eksperter som ønsker å få en viss oversikt over ...
  • Resepsjonsestetikk og reader-response 

   Aspaas, Øystein (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   Dette er del tre i serien ”Presentasjoner” – en rekke orienterende artikler om moderne litteratur- og kulturteori. Det er meningen å omtale viktige retninger, personer og tekster i tiden fra og med 1960-tallet til i dag. Artiklene er skrevet for ikke-eksperter som ønsker å få en viss oversikt over dette feltet, og som ønsker å kunne lese for eksempel Morgenbladet med større utbytte og mindre ...
  • Strukturalismen og Roland Barthes 

   Aspaas, Øystein (Research report; Forskningsrapport, 2004)
   Det følgende er to artikler skjøtt sammen til én tekst med en felles litteraturliste til slutt. Den første har tittelen ”Strukturalismen”, den andre ”Roland Barthes”. Dette er første del av en planlagt serie med orienterende, populærvitenskapelige artikler om moderne litteratur- og kulturteori. Det er meningen å presentere viktige retninger og enkeltteoretikere i tiden fra og med strukturalismen ...