Now showing items 1-1 of 1

    • Digitalisering av samisk kulturarv - utfordringer og muligheter 

      Myrvoll, Elin Rose; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech; Grenersen, Geir; Krogh, Mia; Dunfjeld-Aagård, Lisa; Jåma, Anna Liisa (Research report; Forskningsrapport, 2018-01-05)
      <i>Norwegian abstract</i>: «Digitalisering av samisk kulturarv. Utfordringer og muligheter» er en presentasjon av problemstillinger og case-studier fra prosjektet «Digitalisering av samisk kulturarv. Formidling og verdiskaping i det moderne samiske kompetansesamfunnet - DIGSAM». Rapporten har seks fagkapitler som hver tar for seg diskuterer ulike aspekter og implikasjoner ved digitalisering. ...