Now showing items 1-1 of 1

    • Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter 

      Grini, Monica; Oskal, Nils (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
      <i>Intro</i>: Johannes Flintoe (1787–1870) sin akvarell Fra Karesjok, Tana-Elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt (bilde 1), som viser tre navngitte yngre menn ikledd drakter fra Finnmark, er laget i perioden 1831–1833 og har en lang resepsjonshistorie. Allerede i plansjeverket Norske Nationaldragter fra 1852 er bildet reprodusert. I dette verket har kunstneren Johan Eckersberg (1822–1870), under tittelen ...