Now showing items 21-40 of 545

  • Simplified methods in brain tumor biopsies and diagnostics 

   Brommeland, Tor (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-05)
   Hjernesvulster utgjør en diagnostisk utfordring. Rask, sikker og skånsom prøvetagning er viktig for både pasient og lege da videre behandlingen er avhengig av type svulst og utbredelse av denne.Ved Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge er det utviklet en forenklet metode for prøvetagning av hjernesvulster. Vevsprøven kan tas i lokalbedøvelse og pasienten skrives ut av sykehuset ...
  • Local public health physicians in Norway from 1994 to 2002 : workload, work content, and interaction : a story of everyday life in primary health care 

   Pettersen, Betty Johanne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-03-07)
   Avhandlingens tema er utviklingen innenfor lokal samfunnsmedisinsk legetjeneste fra 1994 til 2002. Desentraliserings- og liberaliseringsreformer i primærhelsetjenesten, endringer i helseforhold og etterspørsel etter helsetjenester endret arbeidsarenaen for samfunnsmedisinerne, og gav økonomiske, organisatoriske og faglige utfordringer. Avhandlingen er basert på tre tverrsnittsundersøkelser, gjennom ...
  • The consumption of lean and fatty fish, different dietary patterns, and the risk of cancers of various sites 

   Engeset, Dagrun (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-05-24)
   The present work includes women from three cohorts: the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study, the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study, and a sub-cohort from the NOWAC study termed the Norwegian EPIC cohort (NEPIC). <br>Despite large differences in nutritional values in lean and fatty fish most studies on fish consumption and cancer do not diverse between ...
  • Improving the spirit – increasing the chances of survival : results of multiprofessional training of medical teams in Iraq and Norway 

   Wisborg, Torben (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-05-30)
   This work is a synthesis of experiences gained during ten years of helping healthcare providers improve their service to victims of injury and acute disease. This work is based on my participation in two programs: The Trauma Care Foundation’s Mine Injury Management Program in Kurdistan, northern Iraq, and the BEST Foundation: Better & Systematic Trauma Care’s trauma team training program in Norwegian ...
  • Reducing infarct size by ischemic preconditioning versus insulin treatment in the heart : same outcome - similar mechanisms? 

   Fuglesteg, Britt Nanny (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-10-31)
   Doktoravhandlingen omhandler de gunstige effektene av å gi insulin når man åpner opp årene etter et hjerteinfarkt. Dette blir sammenliknet med beskyttelsen som ischemisk prekondisjonering (IPC) av hjertet gir. IPC er en metode hvor man stenger av blodtilførselen til hjertet i korte perioder fulgt av reperfusjon før en lengre ischemisk periode. Dette har vist seg å gi meget god beskyttelse mot det ...
  • Effectiveness of interventions and factors of relevance in the treatment of children with conduct problems 

   Fossum, Sturla (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-12-17)
   The principal aim of this dissertation was to study the effectiveness of treatment of children for severe conduct problems, and to explore factors of relevance for the effects of treatment on these children. In three studies, 127 children aged 4‐8 years and their families participated in a randomized controlled trial of the Incredible Years training sessions that were implemented in two outpatient ...
  • Treatment of obesity and type 2 diabetes with PPARα agonists – effects on myocardial metabolism, gene expression and ventricular function 

   Khalid, Ahmed Murtaz (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-01-16)
   Hos diabetikere fører mangel på insulin og/eller nedsatt følsomhet for insulin i vevene til at konsentrasjonen av glukose og fettsyrer i blodet stiger til svært høye verdier. Det diabetiske hjertet kan bare i svært liten grad nyttiggjøre seg glukose, og energiproduksjonen tilpasses derfor forbrenning av fettsyrer. Opptaket av fettsyrer kan imidlertid bli høyere enn forbrenningen, slik at det over ...
  • Waiting for nursing home placement: a study of the life situation of frail elderly and their carers 

   Fjelltun, Aud-Mari Sohini (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-01-30)
   Den forventede levealderen har økt nesten over hele verden. Dette har ført til at antall eldre stiger raskt, og veksten er ventet å fortsette. I Norge vokser gruppen eldre over 80 år raskest. Det er gjennomført mye internasjonal forskning om eldre og det å være deres pårørende. Fokus i denne studien var eldre som ventet på sykehjemsplass i en nordnorsk kommune, og deres pårørende. Det ble ikke ...
  • Frail homebound elderly: basic nursing challenges of home care : a comparative study across 11 sites in Europe 

   Sørbye, Liv Wergeland (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-02-12)
   The overall purpose of this thesis is to describe, analyse, and compare characteristics of the basic needs (nutrition and elimination) and clinical features of the elderly receiving home care. Data are derived from the Aged in Home Care (AD-HOC) project, a cross-sectional population-based study at 11 urban sites in Europe (2001/2003), using Resident Assessment Instrument for Home Care. During data ...
  • Advanced Non-small Cell Lung Cancer Effects of Chemotherapy and Impact on Health Related Quality of Life 

   Helbekkmo, Nina (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-03-13)
   Avhandlingen presenterer behandlingseffekt, bivirkninger og livskvalitet hos lungekreftpasienter som får moderne cellegiftbehandling. Pasientene med performance status (PS) 2 er etterpå vurdert separat. <br><br>Avhandlingens tittel er ”Advanced non-small cell Lung Cancer – Effects of Chemotherapy and Impact on Health Related Quality of Life”. Den ble forsvart for graden PhD 13.03.2009. På verdensbasis ...
  • Molecular analysis of angiogenic markers as prognostic factors for non-small cell lung cancer (NSCLC) 

   Dønnem, Tom (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-03-20)
   Nydannelse av blodkar er avgjørende for at en kreftsvulst skal etablere seg og vokse og et viktig angrepspunkt for ny kreftbehandling. Arbeidet undersøker molekyler som er viktig for reguleringen av blodkardannelse i kreftsvulster og hvordan disse påvirker overlevelsesprognosen for lungekreftpasienter. <br>Avhandlingens tittel er ”Molecular analysis of angiogenic markers as prognostic factors for ...
  • Helicobacter pylori and dyspepsia from a public health perspective : The Sørreisa Gastrointestinal Disorder Study 

   Asfeldt, Anne Mette (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-04-24)
   Dyspepsia is a highly prevalent condition, involving substantial health-care resources. Ever since Marshall and Warren in 1984 discovered that Helicobacter pylori could cause peptic ulcer, it has been discussed to what extend Helicobacter pylori play a role in dyspepsia in general. In 2004 a population based survey was carried out in the municipality of Sørreisa, comprising a questionnaire survey ...
  • Cardiovascular risk factors and pulmonary function in long-term survivors of testicular cancer 

   Haugnes, Hege Sagstuen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-04-24)
   Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn, og >95 % blir i dag helbredet av sykdommen. Dermed er kunnskap om mulige seneffekter etter behandlingen viktig. <br>Avhandlingen ”Cardiovascular risk factors and pulmonary function in long-term survivors of testicular cancer” ble forsvart for graden ph.d 24. april 2009. Takket være effektiv cytostatikabehandling som ble tatt i bruk på ...
  • Smerter under nordlyset : den vanlige lidelsen. Det uvanlige livet : fortellinger fra hverdagslivet med langvarige smerter 

   Nilsen, Gudrun (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-04-28)
   Studien baserer seg på 20 voksne personers fortellinger om det å leve med langvarige, ikke maligne smerter. Informantene hadde hatt smerter fra tre til over tretti år, var henvist til en smertepoliklinikk i Nord Norge for videre utredning. Studien har fokus på hvordan livet med langvarige smerter kan arte seg for enkeltmennesker. Funnene viser at smertene etablerte seg som langvarige på en gradvis ...
  • Internet-based patient communication 

   Kummervold, Per Egil (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-05-22)
   <b>Objective</b> <br>To investigate some of the consequences that electronic health communication has for patients, health professionals and society at large. The underlying studies investigate reasons patients provide for using online communication solutions, the current propagation and pace of Internet health communication, and whether such services would replace conventional health communication ...
  • Psychological factors in the recovery of coronary artery disease patients in Northern Norway 

   Bergvik, Svein (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-05)
   The thesis comprises four studies of psychosocial factors associated with the recovery of patients following Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery and Percutaneous Coronary Intervention (PCI) treatment in Northern Norway. Paper I describes an interview study of nine patients following CABG surgery. The patients reported extensive use of avoidant (e.g. neglecting symptoms, avoiding thoughts ...
  • Body composition, parathyroid hormone and vitamin D : results from the Tromsø Study and from an intervention study with high doses of cholecalciferol 

   Sneve, Monica (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-18)
   I den epidemiologiske delen har vi brukt data fra den fjerde og den femte Tromsø undersøkelsen. Vi fant at kroppsmasseindeks (KMI) var nært knyttet til røykestatus og at personer som røkte 5–10 sigaretter per dag hadde lavest KMI. Vi fant også at personer med høyt nivå av parathyroideahormon (PTH, er sentralt hormon i kalkstoffskiftet) hadde lavere beintetthet og større fettmasse enn personer med ...
  • Gene expression profile of normal and compromised placentas 

   Sitras, Vasilis (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-26)
   <b>Objective</b> <br>Placenta has an important function of sustaining life in utero. Role of placental gene expression in the physiology of parturition and pathogenesis of pregnancy disorders are poorly understood. The aims of this thesis were to: <br>1. Investigate the effect of labor on global gene expression profile of normal placentas <br>2. Compare placental gene expression profile of ...
  • Size characterisation of liposomes using asymmetrical flow field-flow fractionation : factors influencing fractionation and size determination 

   Hupfeld, Stefan (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-08-27)
   Liposomes play an important role in medical and pharmaceutical science as e.g. nanoscale drug carriers. One of their most important features is their size and size distribution, influencing both their biodistribution and passive targeting abilities upon intravenous administration. To this day there is no single method for size characterisation of liposomes that fulfils all following criteria: being ...