Now showing items 1-20 of 145

  • Om å regulere samvaer 

   Holtedahl, Lisbet (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   Dette er en artikkel om et "usynlig" fenomen, den dreier seg om noe vi har kalt "samvaersregulering". Det er også en artikkel om hvordan vi registrerte fenomenet, om metoden vi brukte.<p> <p>Denne artikkelen vil vi gjerne at planleggere skal lese. Vi tror, at når man har som yrke å planlegge andre menneskers fysiske eller sosiale vilkår, da er det spesielt nyttig å bli minnet om samvaersreguleringen ...
  • Piger og drenge i et nordnorsk bygdesamfund 

   Holtedahl, Lisbet (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1981-06)
  • Åpning av seminaret 

   Holtedahl, Lisbet (Conference object; Konferansebidrag, 1981-10-28)
  • Konstraster i kvindelighed. Brev fra felten, Ngaoundèrè, Nordkamerun 

   Holtedahl, Lisbet (Chapter; Bokkapittel, 1985)
  • Hva mutter gjør er alltid viktig. Om å være kvinne og mann i en nordnorsk bygd i 1970-årene 

   Holtedahl, Lisbet (Book; Bok, 1986)
   Denne bog er resultatet af et møde med et nordnorsk bygdesamfund kaldet Veggefjord. Den tager udgangspunkt i hvad folk i bygden, «veggefjordinger», lærte mig om hvordan de ser på sig selv og deres omverden, om deres måder at vurdere på og om deres glæder og sorger. Jeg forsøger at bruge et enkelt socialantropologisk analyseværktøj til at tolke og organisere det jeg lærte, og de data jeg opfattede ...
  • Omsorg på vilkår. Historien om Stavanger Arbeids- og Aldershjem. 

   Midré, Georges (Research report; Forskningsrapport, 1988)
   Boka er en institusjonssosiologisk studie av en anstalt i Stavanger kommune. Undersøkelsen bygger på protokoller og journaler fra anstalten, offentlige dokumenter, avisartikler og intervjuer med sentrale aktører. Undersøkelsens formål er å vise hvordan ulike prinsipper for behandling av sosial nød nedfeller seg i en konkret organisasjon. Det er særlig lagt vekt på å vise hvorledes "omsorg" og ...
  • Formidlingsproblemer i samfundsforskning 

   Holtedahl, Lisbet (Conference object; Konferansebidrag, 1988-06)
  • Presentasjoner og annen forvaltning av kunnskap 

   Altern, Inger; Holtedahl, Lisbet (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1993-03)
  • Magi og kjærlighet på veien til høyere utdannelse 

   Holtedahl, Lisbet (Konferansebidrag, 1995)
   I vesten og i den tredje verden finner man en mengde ulike bilder av formell vestlig utdannelse. I dagliglivet forsøker folk å koordinere forskjellige kunnskapsfelt, lokale og globale3. Konstruksjonen av bilder av vestlig utdannelse og synet på hvilken betydning en slik utdannelse får for den enkelte og for samfunnet er et komplekst emne. I dag samhandler de fleste mennesker med folk som er involvert ...
  • Magic and love on the road to higher education 

   Holtedahl, Lisbet (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1996)
   In this article, I undertake an analysis ofthe role that Western education plays in two young Cameroonian women's lives: Fanta is Muslim, Therese is Christian. Through an analysis of their narrative about their own education and careers and ofthe cultural conditioning oftheir search for higher education. I try to grasp how Western education as a globalfield ofknowledge is coordinated with the ...
  • Formidling som værktøj i kundskabsetablering; eksempler fra Tromsø og Kamerun 

   Holtedahl, Lisbet (Conference object; Konferansebidrag, 1998)
  • Preface 

   Holtedahl, Lisbet (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1998)
  • The Gendered North-South University Collaboration: Experiences and visions 

   Djingure, Mahmoudou; Gerrard, Siri; Holtedahl, Lisbet (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2000)
   The universities in the North and the South are as all institutions, gendered. That means that the ambitions of the universities reflect ideologies, which attribute different values to male and female students and teachers. These ideologies are also embodied in the various institutions, for example in the mandates of the programmes for North-South university collaboration. This article is based ...
  • In Memoriam. Père Henri Bocquené, O.M.I. (1920 - 2000) 

   Holtedahl, Lisbet (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2001)
  • Experiences from the NUFU programme "Maya competence building" 

   Ruiz Bode, Cristel; Midré, Georges (Conference object; Konferansebidrag, 2001-11)
  • Experiences from the NUFU collaborative programme for San (Basarwa) research and capacity building 

   Selolwane, Onalenna; Saugestad, Sidsel (Conference object; Konferansebidrag, 2001-11)
  • Nomadic pastoralism in the Aru basin of Tibet’s Chang Tang. 

   Næss, Marius W.; Lhagyal, Dondrup; Yangzom, Drolma; Mathiesen, Per; Fox, Joseph L.; Bårdsen, Bård J. (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2004)
   Nomadic pastoralists live at the northern extent of human habitation within the ca. 5000 m elevation Aru basin, in the nortwestern part of the Chang Tang Nature Preserve, Tibet. These nomads herd primarily sheep and goats, a lesser number of yaks, and a few horses. Goats are increasing in importance because of the value of cashmere wool in national and international markets. Although sheep wool ...
  • Modern wildlife conservation initiatives and the pastoralist/hunter nomads of northwestern Tibet. 

   Fox, Joseph L.; Yangzom, Drolma; Binrong, Xu; Mathiesen, Per; Næss, Marius W. (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2004)
   In 1993 the Tibet Autonomous Region (TAR) of China established the 300 000 km2 Chang Tang Nature Preserve on the northwestern Tibetan plateau, an action precipitated by rapidly diminishing populations of chiru (Tibetan antelope) and wild yak. Some 30 000 nomadic pastoralists use areas within this reserve for livestock grazing, with many having traditionally depended in part on hunting for ...
  • Sluttevaluering – modul 4 : Kommuneledelse - Lenvik kommune 

   Ottesen, Gunnar; Ballo, Øystein (Research report; Forskningsrapport, 2006)