Now showing items 1160-1165 of 1165

  • Y-veien til bachelor i ingeniørfag - muligheter, dilemma og utfordringer : fra evaluering av prosjektet Y-veinord 

   Lund, Øystein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen bygger på en forskningsbasert evaluering av prosjektet Y-veinord, som er et samarbeidsprosjekt mellom petroleumsnæringen, Høgskolen i Narvik og UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet har som målsetting å sikre tilgang til kompetanse for petroleumsnæringen og også øvrig næringsliv i Nord-Norge. «Y-veien» er en betegnelse for høyere utdanning på bachelornivå som er åpen for søkere ...
  • YKL-40 (Chitinase-3-Like Protein 1) Serum Levels in Aortic Stenosis 

   Arain, Fizza Kanwal; Abraityte, Judita Aurelija; Bogdanova, Mariia; Solberg, Ole Geir; Michelsen, Annika; Lekva, Tove; Aakhus, Svend; Holm, Sverre; Halvorsen, Bente; Finsen, Alexandra; Vinge, Leif Erik; Nymo, Ståle Haugset; Espeland, Torvald; Ranheim, Trine; Aukrust, Pål; Vaage, Ingvar Jarle; Auensen, Andreas; Gullestad, Lars; Ueland, Thor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-23)
   <p><i>Background:</i> Identification of novel biomarkers could provide prognostic information and improve risk stratification in patients with aortic stenosis (AS). YKL-40 (chitinase-3-like protein 1), a protein involved in atherogenesis, is upregulated in human calcific aortic valves. We hypothesized that circulating YKL-40 would be elevated and associated with the degree of AS severity and outcome ...
  • Your Parents' Wealth is more Important than their Education for Your Later Health and Wellbeing: Evidence from the Tromsø Study. 

   Sheikh, Mashhood Ahmed (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-09-23)
  • Zonal wavenumber diagnosis of Rossby-wave-like oscillations using paired ground-based radars 

   He, Maosheng; Yamazaki, Yosuke; Hoffmann, Peter; Hall, Chris M.; Tsutsumi, Masaki; Li, Guozhu; Chau, Jorge Luis (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-03)
   Free traveling Rossby wave normal modes (RNMs) are often investigated through large‐scale space‐time spectral analyses, which therefore is subject to observational availability, especially in the mesosphere. Ground‐based mesospheric observations were broadly used to identify RNMs mostly according to the periods of RNMs without resolving their horizontal scales. The current study diagnoses zonal wave ...
  • Økosystemforvaltning - Hvorfor økonomisk analyse er viktig 

   Flaaten, Ola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
   <p>I et økosystem vil noen arter være byttedyr, andre predatorer og mange begge deler, skiftende gjennom sitt livsløp. Så også i de marine økosystem der norske fiskere årlig fisker mellom 2 og 3 millioner tonn, noe som gjør at Norge er blant de 10 største fiskerinasjoner i verden. De fleste fiskebestander av stor kommersiell verdi har en utbredelse som innebærer at årlige totalkvoter fastsettes og ...
  • Ølseminar : Tromsøs ølhistorie 

   Aspaas, Per Pippin (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2012)
   Året 1877 ble Macks bryggeri stiftet av en andre generasjons innvandrer, bakersønnen Ludwig Mack. Bryggeriet vokste snart til å bli en av Tromsøs viktigste industribedrifter.