• Arpeggioøvelser for gitar. Akkordbrytninger spilt over seks strenger 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
  • Auditive knagger. En kvalitativ studie av jazzmusikeres arbeid med gehør 

   Alvestad, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Denne studien beskriver jazzmusikeres tanker og arbeid med gehør i sitt musikervirke. Studien har som mål å gi innsikt i hva som er viktig å jobbe med i forhold til eget gehør, og samtidig belyse noen emner som kan inspirere til diskusjon omkring hørelærefaget i musikerutdanningen. Det empiriske materialet er basert på intervjuer med tre jazzmusikere i Norge. Studien tar for seg emner i gehørarbeid ...
  • Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge 

   Blix, Hilde; Mittner, Lilli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-28)
   Til tross for at like mange kvinner og menn uteksamineres fra de utøvende musikkutdanningene i Norge, er toppstillingsnivået fortsatt dominert av menn. Selv om forskning på likestilling viser at lederforankring er avgjørende for endring av kjønnsubalansen i en organisasjon, er det til nå få studier som undersøker holdninger til kjønnsubalanse og likestillingstiltak blant ledere i akademia. Denne ...
  • Basic rhythm exercises for pick style guitar 2. 5/8 & 7/8. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2015)
  • Basic rhythm exercises for pick style guitar. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
   The fundamental structure this method is built around, is dividing all rhythms into groups of 2, 3 and 4. This means thinking eight notes, triplets and sixteenth notes. The idea is to get used to thinking the basic subdivisions of grooves in popular, western music styles. This theory is no stranger to drummers and hopefully, you will reconsider your attitude towards rhythm guitar as ...
  • Beauty and Truth: Dialogues between Sami art and art historical research 

   Hansen, Hanna Horsberg (Chapter; Bokkapittel, 2014)
  • Beck's Song Reader: An Unbound Music Book 

   Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   The pop/alternative musician Beck created a stir in the music world when he released his 2012 “album” Song Reader as a book compilation of individual pieces of sheet music. This included a guide to reading music notation, together with an introduction describing the work’s intentions and inviting readers to perform their own versions of the songs. Two years later, a recording of the songs interpreted ...
  • Constructing Sami National Heritage: Encounters Between Tradition and Modernity in Sami Art 

   Hansen, Hanna Horsberg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-08-15)
   <br>The article explores the construction of Sami national heritage taking works from a touring exhibition, Gierdu, as the object for exploration. The exhibition opened in 2009 displaying 27 artworks from the art collection at RiddoDuottarMuseat in Karasjok in Norway. The exploration is contextualised as an understanding of heritage, tradition and modernity as dynamic concepts dealing with how we ...
  • The construction of new scientific norms for solving grand challenges: Reflections from the Norwegian Idélab research programme 

   Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Working paper; Arbeidsnotat, 2017)
   There is an increasing recognition that there are a class of problems which society must solve urgently in the 21st century if humanity is to survive into the 22nd, the so-called Grand Challenges. Science policy makers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity is not a straightforward ...
  • Daglige oppvarmingsøvelser for klarinett 

   Stødle, Håkon (Book; Bok, 2002-09)
  • Danzas Espanolas, No. 1 og 10 (for two classical guitars) 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2005)
  • Danzas españolas : no. 3 "Fandango", no. 4 "Villanesca" : for two classical guitars 

   Granados, Enrique; Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2005)
  • Danzas Españolas No. 5 "Andaluza" for two classical guitars 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2005)
   Transcribed & arranged by Tore Morten Andreassen & Karsten Andersen
  • Det musikkpedagogiske prosjektet Takt & Tone som praksisfellesskap Kompetanseutvikling og deltakerbaner 

   Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Rapporten presenterer en kvalitativ studie av et musikkpedagogisk prosjekt i en norsk kommune. Prosjektet hadde som mål å gi elever og lærere i kommunen bedre forhold for læring og undervisning, blant annet ved å gi utvalgte skoler bandinstrumenter, og å gi muligheten til å utvikle kompetanse i undervisning i rytmiske musikksjangre. Målet med den foreliggende studien var å se på problemstillinger ...
  • Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning 

   Tollefsen, Maria Medby; Blix, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
   Artikkelens tema er bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, og den fokuserer på hvorvidt og på hvilke måter slike læringsressurser kan brukes for å fremme kreativitet, kritisk refeksjon og selvstendig tenking. Artikkelen åpner med noen betraktninger rundt den økende bruken av digitalt lærestoff i høyere utdanning generelt, og i høyere musikkutdanning spesielt. Deretter redegjøres ...
  • Ferdinando Carulli - samlede verker for to gitarer - bind 1 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
   <p><i>Introduction</i>: Carulli skrev over fire hundre verk for gitar. Derav ca. hundre- og femti soloverker, sytti duetter ( to gitarer), femti for gitar/ fløyte-fiolin, førti for gitar/piano, tjue trioer, seks for gitar/sang, tre gitarkonserter og to for tre gitarer.</p> <p>Verkene for to gitarer spenner fra enkle metodiske duetter for nybegynnere til store konsertstykker. Nå presenteres alle ...
  • Flerstemte prima vista-oppgaver 

   Vargeid, Grete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   Oppgaven er et pedagogisk utviklingsarbeid med tema flerstemte prima vista-øvelser. Den ene delen er et notemateriale, laget som et supplement til boka Hørelære. Med på notene av Niels Eskild Johansen (2006), og bygger på Johansens metodikk i melodilesing. Målgruppa er musikklinjeelever i videregående skole. Oppgavens hovedproblemstilling er: “Hva slags utforming er det hensiktsmessig at flerstemte ...
  • Gehørarbeid med tonedøve i sangundervisningen : om hvordan bruk av hørelære i sangundervisningen kan bidra til å styrke tonedøve personers gehør 

   Åsen, Dina Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Oppgaven tar for seg gehørarbeid med tonedøve i sangundervisningen. Problemstillingen for oppgaven er: ”På hvilke måter kan bruk av hørelære i sangundervisningen bidra til å utvikle tonedøve personers gehør?” Utforskningsmetodene som brukes er kvalitative. Gjennom selv å undervise de tonedøve elevene tar jeg i bruk deltagende observasjon. For å kartlegge elevenes utgangspunkt, utvikling og egne ...
  • Gester og gehør. En studie av hvordan to pedagoger bruker kroppslige gester i undervisningen for å utvikle gehør 

   Briseid, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
   Denne masteroppgaven handler om hvordan kroppslige gester kan brukes i undervisning for å utvikle gehør. Gjennom en kvalitativ kasusstudie av to erfarne pedagoger, beskriver oppgaven konkrete undervisningsaktiviteter der bruk av gester står sentralt. Studien tar sikte på å belyse hvordan disse aktivitetene kan tenkes å utvikle bestemte gehørferdigheter. Funnene fra studien gir grunnlag for å si at ...
  • Gitaretyder - etyder for plekteranslag og fingerspill nivå 3-5 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2016)