Now showing items 1-20 of 307

  • Alpine garden plants from six continents show high vulnerability to ice encasement 

   Bjerke, Jarle W.; Elvebakk, Arve; Tømmervik, Hans (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-27)
   Icy surfaces impose challenges for northern societies, wildlife and agriculture. However, there have been relatively few studies of the impacts of anoxic ground ice on non-agricultural plants. During the winter of 2009–2010, an extreme winter warming event led to thick ground-ice layer development in the world’s northernmost botanical garden in Tromsø, in subarctic Norway, due to much rain on ...
  • Alt eller ingenting: Annerledesgjøren og agens i to (post)koloniale kunstprosjekter 

   Baglo, Cathrine; Stien, Hanne Hammer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-22)
   Artikkelen tar utgangspunkt i to kunstprosjekter som på ulike måter tematiserer europeisk utstillingskultur og nordisk kolonialisme i fortid og nåtid; «European Attraction Limited» av Lars Cuzner og Cassius Fadlabi (2011–14) og Joar Nangos «European Everything» (2017). Prosjektene diskuteres i lys av en historisk utstillingspraksis som prosjektene påkaller på en direkte eller indirekte måte, nemlig ...
  • Amphipod family distributions around Iceland 

   Brix, Saskia; Lörz, Anne-Nina; Jazdzewska, Anna M.; Hughes, Lauren E.; Tandberg, Anne Helene S.; Pabis, Krzysztof; Stransky, Bente; Krapp-Schickel, Traudl; Sorbe, Jean-Claude; Hendrycks, Ed; Vader, Wim; Frutos, Inmaculada; Horton, Tammy; Jazdzewski, Krzysztof; Peart, Rachael; Beermann, Jan; Coleman, Charles Oliver; Buhl-Mortensen, Lene; Corbari, Laure; Havermans, Charlotte; Tato, Ramiro; Campean, Anali Jimenez (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
   Amphipod crustaceans were collected at all 55 stations sampled with an epibenthic sledge during two IceAGE expeditions (Icelandic marine Animals: Genetics and Ecology) in 2011 and 2013. In total, 34 amphipod families and three superfamilies were recorded in the samples. Distribution maps are presented for each taxon along with a summary of the regional taxonomy for the group. Statistical analyses ...
  • Archaeology and the debate on the transition from reindeer hunting to pastoralism. 

   Sommerseth, Ingrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The distinctive Sami historical land use concerning reindeer management and settlement of inner Troms, North Norway, is reflected in places with archaeological remains. The insight and knowledge connected with these places can be accessed through oral traditions and place-names where reindeer management is embedded in reindeer knowledge developed over long time spans. Previous distinctions between ...
  • Arctic trophy hunters, tourism and masculinities, 1827-1914 

   Aarekol, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10-12)
   Trophy hunting in the Arctic happened in an intersection between tourism, expeditions and hunting. This study contributes to a discrete history of masculinity within the context of trophy hunting organized from North Norway and to a broader understanding of Arctic masculinity in general. As trophy hunting expeditions are primarily a male, even masculinist, tourist practice, an analysis from ...
  • Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein. 

   Sommerseth, Ingrid (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2013)
   Funn av ei 1000 år gammel jaktpil ved Bønntuva i Tromsø vitner om gamle samiske jaktmåter som vi finner i fjellene i Troms og Finnmark. Villreinen ble skutt mens den sto på snøfonnene på varme sommerdager. I dag forsvinner disse snøfonnene som følge av et varmere klima, og ny kunnskap om en unik jakt smelter dermed frem.
  • Arkeologiske undersøkelser i tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   Utravingene I tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt omfattet tolv boplasslokaliteter fordelt over ett ca. 500 dekar stort fjellområde. Totalt 14 unike ildstedsstrukturer ble undersøkt. Utgravingene tok sikte på å åpne opp større arealer rundt ildstedene enn hva som har vært vanlig tidligere, noe som ga resultater i form av boligavgrensning for syv av lokalitetene. Det ble til sammen avdekt 280 ...
  • Arpeggioøvelser for gitar. Akkordbrytninger spilt over seks strenger 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
  • Auditive knagger. En kvalitativ studie av jazzmusikeres arbeid med gehør 

   Alvestad, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Denne studien beskriver jazzmusikeres tanker og arbeid med gehør i sitt musikervirke. Studien har som mål å gi innsikt i hva som er viktig å jobbe med i forhold til eget gehør, og samtidig belyse noen emner som kan inspirere til diskusjon omkring hørelærefaget i musikerutdanningen. Det empiriske materialet er basert på intervjuer med tre jazzmusikere i Norge. Studien tar for seg emner i gehørarbeid ...
  • Avipoxviruses : infection biology and their use as vaccine vectors 

   Weli, Simon Chioma; Tryland, Morten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Avipoxviruses (APVs) belong to the Chordopoxvirinae subfamily of the Poxviridae family. APVs are distributed worldwide and cause disease in domestic, pet and wild birds of many species. APVs are transmitted by aerosols and biting insects, particularly mosquitoes and arthropods and are usually named after the bird species from which they were originally isolated. The virus species Fowlpox virus (FWPV) ...
  • Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge 

   Blix, Hilde; Mittner, Lilli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-28)
   Til tross for at like mange kvinner og menn uteksamineres fra de utøvende musikkutdanningene i Norge, er toppstillingsnivået fortsatt dominert av menn. Selv om forskning på likestilling viser at lederforankring er avgjørende for endring av kjønnsubalansen i en organisasjon, er det til nå få studier som undersøker holdninger til kjønnsubalanse og likestillingstiltak blant ledere i akademia. Denne ...
  • Barents Virtual University? : plans, problems and possibilities 

   Thorvaldsen, Steinar (Conference object; Konferansebidrag, 2001)
   The international introduction of Internet during the last 8-10 years has resulted in a reorganisation of the IT-sector. This change is overwhelming, to an extent only few experts could predict.Several influential policy reports recently have argued that our societies are changing from industrial societies into 'information societies', in which the creation and dissemination of knowledge is of ...
  • Barnegrava på Kveøy. Hvem var hun som lå der? 

   Sommerseth, Ingrid (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2012)
   I eldre jernalder (0–600 e. Kr) ble de døde gravlagt inntil gårdene. I flere av gravene finner vi eksotiske smykker og våpen som vitner om langveis kontakt med datidas Europa. Det er fra denne perioden hvor arkeologene finner flest barn gravlagt. Den nordligste barnegrava finnes på gården Hundstad i Kvæfjord.
  • Basic rhythm exercises for pick style guitar 2. 5/8 & 7/8. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2015)
  • Basic rhythm exercises for pick style guitar. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
   The fundamental structure this method is built around, is dividing all rhythms into groups of 2, 3 and 4. This means thinking eight notes, triplets and sixteenth notes. The idea is to get used to thinking the basic subdivisions of grooves in popular, western music styles. This theory is no stranger to drummers and hopefully, you will reconsider your attitude towards rhythm guitar as ...
  • Båtfunn fra middelalderen i Fiskvågvatnet. 

   Wickler, Stephen (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2010)
   Rundt 1930 så guttungene Knut Rydning og Petter Borch Giæver noe de mente var vrakrester gjennom isen på to steder i Fiskvågvatnet. En rekke med spanter som tilhørte et større fartøy ble observert på vestsiden av vannet ved Prestlandet.
  • Beauty and Truth: Dialogues between Sami art and art historical research 

   Hansen, Hanna Horsberg (Chapter; Bokkapittel, 2014)
  • Beck's Song Reader: An Unbound Music Book 

   Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   The pop/alternative musician Beck created a stir in the music world when he released his 2012 “album” Song Reader as a book compilation of individual pieces of sheet music. This included a guide to reading music notation, together with an introduction describing the work’s intentions and inviting readers to perform their own versions of the songs. Two years later, a recording of the songs interpreted ...
  • Bergli på Tromsøya: Bosetting fra eldre steinalder og tidlig metalltid 

   Grydeland, Sven Erik; Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   Utgravningene på Bergli ble gjennomført i 2009 (Bergli 3) og 2010 (Bergli 1 og 2) og omfattet bosetting fra eldre steinalder til tidlig metalltid. Utgravningen av Bergli 1 og 2 resulterte i funn av 3180 slåtte steingjenstander fordelt på råstoffene flint, kvartsitt, chert og bergkrystall. Det ble i tillegg funnet seks hele slipte steinøkser samt 20 fragmenter. Materialet peker typologisk sett mot ...
  • Betraktninger om middelalderens Vágar basert på undervannsarkeologiske kilder 

   Wickler, Stephen; Falck, Tori; Nymoen, Pål (Chapter; Bokkapittel, 2013)
   Vágar er først nevnt i det skriftlige kildematerialet som stedsnavn på slutten av 900-tallet, samt i sagatekstene med henvisning til viktige hendelser på stedet fra tidlig 1000-tall (Bjørgo 1982). Både skriftlige og arkeologiske kilder formidler med tydelighet at Vágar framsto som en sentral kjøpstad i Nord-Norge på 1200-tallet, men overgangen fra det som må ha vært et naturhavnområde og et ...