Now showing items 19-28 of 28

  • Scoringsmønster i fotball. En studie av mål og målscorere i tre toppklubber. 

   Markussen, Andreas Fladseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Formålet med dette studiet var å finne kjennetegn i scoringsmønstrene til Tromsø Idrettslag, Real Madrid og Manchester United og toppscorerne i sesongen 2011/2012. Disse klubbene scoret samlet 230 mål, der toppscorerne alene stod for 75 av målene. Nærmere bestemt tok studien for seg følgende spørsmål: Hvilke angrepstyper er mest effektive med hensyn til å score mål? Hvilken målsone scores flest mål ...
  • Should we be recommending altitude training to swimmers? 

   Winther, Andreas Kjæreng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Many swimmers continue to use altitude training as part of their preparation despite questions of its efficacy. This belief seems to be strongly tied to the notion that an increase in hemoglobin mass will transfer over to increased sea-level performance. The purpose of the presents study was to examine whether altitude training lead to greater increases in competitive performance compared to sea-level ...
  • Spillerutvikling med yrkesmuligheter. En studie av utviklingsmiljø blant mannlige islandske fotballspillere 

   Olafsson, Arni Huxley (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   En studie av utviklingsmiljø av mannlige islandske fotballspillere
  • Talent i Finnmark Fotballkrets. En studie av spillere uttatt til spillerutviklingstiltak i perioden 2000-2015 

   Bredal-Olsen, Birger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Formål: Studiens hovedproblemstilling er å undersøke hvor stor den relative alderseffekten (RAE) er blant 13-16 åringer som ble uttatt til kretssamling i perioden 2000-2015. Videre undersøkes det hvor stor RAE er blant spillere som utas til høyere nivå som kretslag, nasjonal talentsamling og ungdomslandslag. Gruppen spillere som er inne flere år på kretssamling/lag sammenlignes med de som kun er ...
  • Talentutvikling i håndball - En studie av uttak av spillere til yngrelandslag og rekruttering til seniorlandslag 

   Aarøen, Guri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
     Sammendrag Talentutvikling i håndball - En studie av uttak av spillere til yngrelandslag og rekruttering til seniorlandslag Målet for studien er å undersøke hvordan uttak til yngrelandslag har utviklet seg over tid og hvordan rekruttering av spillere har vært til senior landslag. Hva kjennetegner mannlige og kvinnelige spillere som blir uttatt til spill på det yngste aldersbestemte ...
  • Toppfotball i Jernverksbyen: bare et spørsmål om å samle kreftene? En historisk studie av forsøket på å danne FK Rana i Mo i Rana i perioden 1988-1998 

   Valla, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   I denne historiske studien har jeg undersøkt forsøket på å slå sammen Mo IL og IL Stålkameratenes fotballgrupper i perioden 1988-1998. I oppgaven fremstilles hendelsesforløpet utfra et struktur- og aktørperspektiv. Strukturene er tradisjonene, historien og identiteten som preget klubbene og som la rammene rundt prosessen. Aktørene er de personene som aktivt deltok i prosessen. Jeg har undersøkt ...
  • Transparent nature guiding. A study on nature guides understanding of- and experience with transparent nature guiding 

   Wilkens, René Kongsgaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   The main purpose of this study was to explore how transparent nature guiding is understood and practiced by experienced nature guides. In the context of nature guiding; transparent guiding and transparent nature guiding is articulated, but little elaborated and theorised. Therefore, the goal is to add new knowledge and understanding on transparent nature guiding. In the theoretical framework, ...
  • Ung skiløper i nord. En studie av ulike faktorers betydning for juniorløpere i langrenn og skiskyting 

   Hansen, Bjørn gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
   Hensikten med denne undersøkelsen er å se på betydningen av ulike faktorer generelt og i forhold til prestasjonsnivået , hos juniorløpere i langrenn og skiskyting hjemmehørende i Troms og Finnmark. Faktorene knyttes opp mot en helhetlig utvikling av utøverne i forhold til økologiske modeller og arenamodeller. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjema på utøvere ved NTG-Tromsø, ...
  • Ungdom og bosituasjon. En studie av deltakelse på ulike fritidsarenaer blant borteboende og hjemmeboende elever i videregående skole i Finnmark. 

   Lorentsen, Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-15)
   Denne studien undersøker deltakelse på ulike fritidsarenaer blant borteboende og hjemmeboende elever i videregående skole i Finnmark. Studien ser også på om det er forskjell mellom samiske og norske ungdommer og om det er forskjeller mellom jenter og gutter sin deltakelse på tre fritidsarenaene: treningsarena, friluftslivsarena og fritidsarena. For å svare på problemstillingen har jeg brukt data ...
  • Utviklingsarena til toppfotballen. En studie av ungdomsspillere som rekrutteres til Toppserien eller Eliteserien 

   Johansen, Eline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-06)
   Satsingen til jentene og guttene foregikk på relativt like måter, med trening både på skole og i klubb. Men de hadde likevel ulike forutsetninger for denne satsingen. Guttene startet med fotball enten fra påvirkning av familie eller på grunn av en brennende interesse for fotballen, mens de fleste jentene startet med fotball på grunn av venner De viktigste forskjellene i handlingsbetingelsene var at ...