Now showing items 26-28 of 28

  • Ung skiløper i nord. En studie av ulike faktorers betydning for juniorløpere i langrenn og skiskyting 

   Hansen, Bjørn gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
   Hensikten med denne undersøkelsen er å se på betydningen av ulike faktorer generelt og i forhold til prestasjonsnivået , hos juniorløpere i langrenn og skiskyting hjemmehørende i Troms og Finnmark. Faktorene knyttes opp mot en helhetlig utvikling av utøverne i forhold til økologiske modeller og arenamodeller. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjema på utøvere ved NTG-Tromsø, ...
  • Ungdom og bosituasjon. En studie av deltakelse på ulike fritidsarenaer blant borteboende og hjemmeboende elever i videregående skole i Finnmark. 

   Lorentsen, Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-15)
   Denne studien undersøker deltakelse på ulike fritidsarenaer blant borteboende og hjemmeboende elever i videregående skole i Finnmark. Studien ser også på om det er forskjell mellom samiske og norske ungdommer og om det er forskjeller mellom jenter og gutter sin deltakelse på tre fritidsarenaene: treningsarena, friluftslivsarena og fritidsarena. For å svare på problemstillingen har jeg brukt data ...
  • Utviklingsarena til toppfotballen. En studie av ungdomsspillere som rekrutteres til Toppserien eller Eliteserien 

   Johansen, Eline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-06)
   Satsingen til jentene og guttene foregikk på relativt like måter, med trening både på skole og i klubb. Men de hadde likevel ulike forutsetninger for denne satsingen. Guttene startet med fotball enten fra påvirkning av familie eller på grunn av en brennende interesse for fotballen, mens de fleste jentene startet med fotball på grunn av venner De viktigste forskjellene i handlingsbetingelsene var at ...