Now showing items 1-2 of 2

  • Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten 

   Tønnessen, Siri; Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann (Peer reviewed, 2016-03-09)
   Bakgrunn: Samhandling mellom aktører i spesialist- og kommunehelsetjenesten om pasienter som skrives ut fra sykehus har vært en utfordring. Ett av målene med tiltakene i samhandlingsreformen er at denne samhandlingen skal bedres. Hensikt: I denne studien har vi sett på samhandlingen mellom aktørene i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hensikten var å få kunnskap om hvordan sykepleierne i ...
  • Samhandling i kommunale helse- og omsorgstjenester – en studie av hjemmesykepleieres erfaringer 

   Kassah, Bente lilljan lind; Tønnessen, Siri (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   I artikkelen presenteres en intervjustudie av 7 hjemmesykepleieres erfaring med samhandling med tildelingskontor, fastleger og legevakt. Hensikten var å utvikle kunnskap om deres opplevelse av utfordringer i samhandlingen og hvordan utfordringer imøtekommes. Datamaterialet er analysert og fortolket etter fenomenologisk hermeneutisk metode. Undersøkelsen viser at tildelingskontorets maktforvaltning ...