Now showing items 1-1 of 1

    • Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge 

      Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor J. (Research report; Forskningsrapport, 2015)
      Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Sortland kommune. Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus om seksuelle overgrep og hvordan helsefremmende tiltak kan overfor barn og unge bidra til reduksjon i forekomst av dette. Rapporten er delt i tre: <br>Del 1 omhandler området folkehelse <br>Del 2 er en kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep <br>Del 3 er en oversikt over forebyggende ...