Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl-Eriksen, Tor Chirstian
dc.contributor.authorHoltet, Jarle
dc.date.accessioned2013-09-11T11:28:49Z
dc.date.available2013-09-11T11:28:49Z
dc.date.issued2010-06
dc.description.abstractTrendene omkring ledelse og styring i organisasjonslivet er en pendelprosess der det argumenteres for en utvikling fra styring til ledelse fra 1970 årene og utover, etterfulgt av en økt styringstrend etter årtusenskiftet. Denne oppgaven undersøker Hærens omstilling siden årtusenskiftet og frem til i dag, sett i forhold til ledelse og styring i tre ulike faser. Problemstillingen i oppgaven er som følger; "I hvilken grad har ledelse og / eller styring vært retningsgivende for omstillingen i Hæren siste ti år, og hvordan har militære sjefer opplevd dette i forhold til sin rolle?" Omstillingens første fase går fra slutten av 1990-årene til 2003. I denne delen av omstillingen finner vi indikasjoner på en styringstrend i Hæren, men totalt sett kan denne fasen hevdes å være preget av klare ledelsestanker som retningsgivende for omstillingen. Desentraliseringstiltak, flate ledelsesstrukturer og innføring av horisontal samhandel er eksempler her. Sjefenes oppfatning omkring egen rolle beskrives som oppdragsbasert ledelse i den daglige drift, og frihet i et system der styringsfokuset var mindre gjeldende. Omstillingens andre fase fra 2003 -2006 argumenteres for å ha vært drevet av klare ledelsestanker som retningsgivende. Samtidig kom en økende styringstrend til syne. Spesielt gjaldt dette innføring av ulike styringssystemer mot på konkrete måleparametre. Den økende styringstrenden utviklet seg i kjølvannet av en stadig mer kritisk økonomisk tilstand i Hæren. Sjefenes oppfattelse av situasjonen var på den ene siden en sterk tro på ledelse og frihet i første del av perioden. På den andre siden opplevde de en ekstrem grad av styring i etterkant av økonomikrisen. Omstillingens tredje fase gikk frem til 2009. Den innledende perioden ble drevet av en tydelig styringstrend. I den andre perioden av omstillingsfasen har styringsfokuset blitt nedtonet til fordel for økt fokus på ledelse. Sjefene opplevde stor grad av styring og dette begrenset sjefenes handlingsrom betydelig. Samtidig opplever sjefene et minkende styringsfokus det siste året og større frihet der ledelsestanker igjen kommuniseres tydelig. Oppgavens funn argumenterer for en utvikling fra ledelse mot styring etter årtusenskiftet, men Hærens omstilling siste ti år ikke representerer dette bildet fullt ut. Denne oppgaven har pekt på Hærens omstillingsprosess i tre faser der utviklingen har gått fra ledelse mot styring, etterfulgt av et økende ledelsesfokus det siste året.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5389
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5090
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.titleOmstilling i Hæren - Mot ledelse eller styring?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record