Now showing items 1-1 of 1

    • Sikring av virksomheter mot tilsiktede uønskede handlinger 

      Duus, Aksel Hødnebø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
      Sammendrag Denne masteroppgaven ser nærmere på sikring av virksomheter mot tilsiktede uønskede handlinger, med mål om å kartlegge hva som kan være årsaker til at virksomheter ikke sikrer seg. Videre søker oppgaven å belyse ufordringer ved utføringen av sikringsrisikoanalyser. Som en følge av at det i de siste årene har blitt utført flere terrorangrep i Europa, har det blitt et større fokus på at ...