Now showing items 1-1 of 1

    • Læreprosesser ved teknisk avdeling i luftfart. En kvalitativ studie om formell og uformell læring i LT Tech AS 

      Hagen, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
      Oppgaven tematiserer formelle og uformelle læreprosesser i flyhangaren ved teknisk avdeling i et flyselskap. Feltarbeidet har blitt gjort på LT Tech AS ved Lufttransport AS’ hovedbase i Tromsø. Oppgavens problemstilling er «Hvordan bidrar uformelle læreprosesser i utviklingen av kyndighet og kompetanse hos teknisk personell i LT Tech AS?» I luftfart stilles høye krav til sikkerhet. Så lenge luftfarten ...