Now showing items 1-1 of 1

    • Nordlys i atmosfæren 

      Harang, Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
      Nordlyset er lys i atmosfæren som skyldes nedbør av energirike partikler - særlig elektroner, og de former og bevegelser vi ser i nordlyset skyldes variasjoner i denne atmosfæren. Når energirike elektroner nærmer seg jorden ovenfra, trenger de gjennom atmosfæren som stadig øker i tetthet. i 150-100 km's høyde blir atmosfærens tetthet så stor at elektronene begynner å kollidere med atmosfærenes atomer ...