Now showing items 21-40 of 903

  • Risk assessment on the use of triclosan in cosmetics; Development of antimicrobial resistance in bacteria - II. Opinion of the Panel on Biological Hazards Norwegian Scientific Committee for Food Safety 

   Kapperud, Georg; Høiby, Ernst Arne; Lassen, Jørgen Fredrik; Lunestad, Bjørn Tore; Nesbakken, Truls; Nygård, Karin Maria; Olsvik, Ørjan; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy Jane; Tranulis, Michael A.; Tryland, Morten (Research report; Forskningsrapport, 2007-02)
   Den Europa kommisjonens vitenskapskomité for forbruksvarer (SCCP) konkluderte 10. oktober 2006 med at det på grunnlag av tilgjengelige data ikke er funnet bevis for at triklosan i kosmetiske produkter kan føre til resistens – eller kryssresistensutvikling hos bakterier. Til tross for at en slik sammenheng kan være sannsynlig, finnes det ikke god dokumentasjon.<p><p> Siden denne konklusjonen ikke ...
  • Oppdatert risikovurdering – introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007 

   Alexander, Jan; Farstad, Wenche Kristin; Haugen, Margaretha; Krogdahl, Åshild; Lie, Øyvind; Næss, Bjørn; Sundheim, Leif; Rimstad, Espen; Dybing, Erik; Nes, Ingolf; Skåre, Janneche Utne; Haldorsen, Anne-Kathrine Lundeby; Narvhus, Judith; Kapperud, Georg; Andersen, Lene Frost; Folgerø, Beate Furuto (Research report; Forskningsrapport, 2007-02-15)
   VKM ga i 2006 to risikovurderinger vedrørende introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge. Den foreliggende vurderingen er en oppdatering av disse vurderingene og besvarer spørsmål om risiko i ulike situasjoner i Norge våren 2007.
  • A mitogenomic approach to the taxonomy of pollocks. Theragra chalcogramma and T. finnmarchica represent one single species 

   Ursvik, Anita; Breines, Ragna; Christiansen, Jørgen Schou; Fevolden, Jan-Erik; Coucheron, Dag H.; Johansen, Steinar D. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-06-07)
   Background: The walleye pollock (Theragra chalcogramma) and Norwegian pollock (T. finnmarchica) are confined to the North Pacific and North Atlantic Oceans, respectively, and considered as distinct species within the family Gadidae. We have determined the complete mtDNA nucleotide sequence of two specimens of Norwegian pollock and compared the sequences to that of 10 specimens of walleye pollock ...
  • Risk assessment on use of Lactobacillus rhamnosus (LGG) as an ingredient in infant formula and baby foods (II) 

   Rimstad, Espen; Andersen, Lene Frost; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Høiby, Ernst Arne; Kapperud, Georg; Lunestad, Bjørn Tore; Lassen, Jørgen Fredrik; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith Ann; Nygård, Karin; Nesbakken, Truls; Olsvik, Ørjan; Paulsen, Jan Erik; Robertson, Lucy Jane; Tranulis, Michael A.; Tryland, Morten; Vainio, Kirsti; Haugen, Margaretha (Research report; Forskningsrapport, 2007-06-15)
   On 10. March 2006 , The Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet) decided that, on the basis of VKM’s previous risk assessment (2005), Nutramigen 1 with Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) could not be marketed in Norway as medical foods for infants (0-4 months). In addition, The Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet) decided (08. November ...
  • Molecular model of the outward facing state of the human P-glycoprotein (ABCB1), and comparison to a model of the human MRP5 (ABCC5) 

   Ravna, Aina W.; Sylte, Ingebrigt; Sager, Georg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-09-06)
   Background: Multidrug resistance is a particular limitation to cancer chemotherapy, antibiotic treatment and HIV medication. The ABC (ATP binding cassette) transporters human P-glycoprotein (ABCB1) and the human MRP5 (ABCC5) are involved in multidrug resistance. Results: In order to elucidate structural and molecular concepts of multidrug resistance, we have constructed a molecular model of the ...
  • Cyanobacterial ribosomal RNA genes with multiple, endonuclease-encoding group I introns 

   Bhattacharya, Debashish; Haugen, Peik; Palmer, Jeffrey D.; Turner, Seán; Lewis, Louise A.; Pryer, Kathleen M. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-09-08)
   Background: Group I introns are one of the four major classes of introns as defined by their distinct splicing mechanisms. Because they catalyze their own removal from precursor transcripts, group I introns are referred to as autocatalytic introns. Group I introns are common in fungal and protist nuclear ribosomal RNA genes and in organellar genomes. In contrast, they are rare in all other ...
  • Risikovurdering; import og spredning av tarmpatogene bakterier med krydder og urter 

   Rimstad, Espen; Høiby, E. Arne; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fredrik; Lunestad, Bjørn Tore; Nygård, Karin Maria; Olsvik, Ørjan; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Tryland, Morten; Tranulis, Michael A.; Vainio, Kirsti; Blom, Hans (Research report; Forskningsrapport, 2007-09-26)
   Forbruket av krydder i Norge øker og ligger per i dag på vel ½ kg per person og år (2006). Forbruket hos oss er imidlertid fortsatt langt lavere enn i enkelte andre industriland (eksempelvis USA med et forbruk på 1,6 kilo per person og år) og vil derfor sannsynligvis fortsatt øke ganske betydelig. Også antall ulike kryddertyper øker, parallelt med økende interesse for ”eksotisk” (ikke minst asiatisk) ...
  • Fatal inanition in reindeer (Rangifer tarandus tarandus) : pathological findings in completely emaciated carcasses 

   Sørensen, Karen K.; Josefsen, Terje D.; Mørk, Torill; Mathiesen, Svein D.; Ryeng, Kathrine A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-09-28)
   Background: In a project to determine the causes of winter mortality in reindeer in Finnmark County, northern Norway, the most frequent diagnosis turned out to be complete emaciation, despite several of the reindeer having been given silage for up to 4 weeks before they died. The present paper describes autopsy results and other findings in these animals. Methods: Autopsies were made of 32 ...
  • Transgenic mice expressing constitutive active MAPKAPK5 display gender-dependent differences in exploration and activity 

   Moens, Ugo; Van Belle, Werner; Gerits, Nancy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-11-12)
   Background The mitogen-activated protein kinases, MAPKs for short, constitute cascades of signalling pathways involved in the regulation of several cellular processes that include cell proliferation, differentiation and motility. They also intervene in neurological processes like fear conditioning and memory. Since little remains known about the MAPK-Activated Protein Kinase, MAPKAPK5, we constructed ...
  • PHI-base update : additions to the pathogen-host interaction database 

   Winnenburg, Rainer; Hansen, Hilde; Urban, Martin; Kohler, Jacob Tilman; Beacham, Andrew; Baldwin, Thomas K; Holland, Sabrina; Lindeberg, Magdalen; Rawlings, Christopher; Hammond-Kosack, Kim E (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
  • Therapy of chronic wounds with water-filtered infrared-A (wIRA) 

   von Felbert, Verena; Mercer, James; Schumann, Hauke; Strasser, Wolfgang; Daeschlein, Georg; Hoffmann, Gerd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
  • Use of Complementary and Alternative Medicine Among Patients: Classification Criteria Determine Level of Use 

   Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Fønnebø, Vinjar; Norheim, Arne Johan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   Background and objectives: Self-reported use of complementary and alternative medicine (CAM) among patients varies widely between studies, possibly because the definition of a CAM user is not comparable. This makes it difficult to compare studies. The aim of this study is to present a six-level model for classifying patients' reported exposure to CAM. Prayer, physical exercise, special diets, ...
  • A prospective study of maternal anti-HPA1a antibody level as a potential predictor for alloimmune thrombocytopenia in the newborn 

   Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
  • Changes in antacid use over a 9-year period in a general population adjusted for changes in dyspeptic complaints 

   Straume, Bjørn; Furu, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
  • Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, med hovedvekt på medikamentelle tiltak 

   Håheim, Lise Lund; Njølstad, Inger; Fretheim, Atle; Brørs, Odd; Kjeldsen, Sverre E.; Kristiansen, Ivar Sønbø; Madsen, Steinar; Norheim, Ole Frithjof; Ose, Leiv; Svilaas, Arne; Flottorp, Signe Agnes; Thürmer, Hanne (Research report; Forskningsrapport, 2008)
   Kunnskapssenteret ble av Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet) bedt om å gjennomføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av tiltak for primærforebygging av hjerte- og karsykdom. Arbeidet skulle benyttes som grunnlagsdokument for utarbeiding av nye nasjonale retningslinjer på feltet.Primary prevention of cardiovascular disease, with emphasis on pharmacological interventions
  • Cohort Profile : Cohort of Norway (CONOR) 

   Arnesen, Egil; Næss, Øyvind; Søgaard, Anne Johanne; Njølstad, Inger; Beckstrøm, Anne Cathrine; Bjertness, Espen; Engeland, Anders; Hjort, Peter F; Holmen, Jostein; Magnus, Per; Tell, Grethe S.; Vatten, Lars; Vollset, Stein Emil; Aamodt, Geir (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
  • Forty years of allocated seats for Sami medical students : has preferential admission worked? 

   Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Hasvold, Toralf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   This article examines the effects of a special admission policy for Sami medical students in Norway. In the 1960s, public health and health care were found to be poorer in Sami communities than in the rest of Norway. There were few doctors and none of them spoke Sami. Sami school leavers found it difficult to gain admittance to medical schools. In response to this situation, the medical faculty at ...
  • Halibut mitochondrial genomes contain extensive heteroplasmic tandem repeat arrays involved in DNA recombination 

   Johansen, Steinar D.; Mjelle, Kenneth A.; Karlsen, Bård O.; Jørgensen, Tor Erik; Moum, Truls (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-01-11)
   Background: Halibuts are commercially important flatfish species confined to the North Pacific and North Atlantic Oceans. We have determined the complete mitochondrial genome sequences of four specimens each of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus), Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and assessed the nucleotide variability within ...
  • Hormone replacement therapy use and plasma levels of sex hormones in the Norwegian Women and Cancer Postgenome Cohort : a cross-sectional analysis 

   Waaseth, Marit; Bakken, Kjersti; Dumeaux, Vanessa; Olsen, Karina Standahl; Rylander, Charlotta; Figenschaug, Yngve; Lund, Eiliv (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-02-14)
   Background: Hormone replacement therapy use (HRT) is associated with increased breast cancer risk. Our primary objective was to explore hormone levels in plasma according to HRT use, body mass index (BMI) and menopausal status. A secondary objective was to validate self-reported questionnaire information on menstruation and HRT use in the Norwegian Women and Cancer postgenome cohort (NOWAC). Methods: ...