Now showing items 1-20 of 1716

  • Endothelin-1 stimulates human monocytes in vitro to release TNF-α, IL-1β and IL-6 

   Helset, E.; Sildnes, T.; Seljelid, R.; Konopski, Z. S. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1993-09-09)
   INCREASED plasma- and tissue levels of endothelin-1 (ET-1) during inflammatory diseases, have suggested a role of ET-1 in the pathophysiology of inflammatory reactions. The authors have studied the effect of ET-1 on cytokine release from monocytes and monocyte-derived macrophages. ET-1 increased secretion of TNF-α, IL-1β and IL-6 in a dose- and time-dependent manner. Optimal ET-1 concentration ...
  • Endothelin-1 Stimulates Monocytes in vitro to Release Chemotactic Activity Identified as Interleukin-8 and Monocyte Chemotactic Protein-1 

   Helset, E.; Sildnes, T.; Konopski, Z. S. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1994)
   In the present study we examined whether endothelin-1 stimulation of human monocytes causes release of chemotactic factors. It was found that monocytes released neutrophil- and monocyte-chemotactic activity in a dose- and time-dependent manner in response to ET-1. ET-1 did not show any chemotactic activity by itself. NCA was detected in monocyte supernatants in response to ET-1 (0.01–100 nM) after ...
  • Dialog og refleksjon. Festskrift til Tom Andersens 60 års dag 

   Anderson, Harlene; Flåm, Anna Margrethe; Talberg, Pål; Forsdahl, Anders; Gergen, Kenneth. J.; Hartviksen, Ivar; Hoffman, Lynn; Høyer, Georg; Kjellberg, Eva; Korvald, Erik; kristiansen, Unni; Lebenbaum, Peter; Lindseth, Anders; McNamee, Sheila; Mjøs, Ole. D.; Penn, Peggy; Reichelt, Ebbe. G.; Reichelt, Sissel; Seikkula, Jaakko; Aaltonen, Jukka; Alakare, Birgitta; Shotter, John; Katz, Arlene M.; Stensland, Per; Søgaard, Anne Johanne; Fønnebø, Vinjar; Wagner, Judith; Wifstad, Åge; Øverberg, Gudrun; Aaraas, Ivar; Njølstad, Inger (Research report; Forskningsrapport, 1996)
  • Plasmapheresis in severe sepsis and septic shock: a prospective, randomised, controlled trial 

   Busund, Rolf; Koukline, Vladimir; Utrobin, Uri; Nedashkovsky, Edvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2002-07-23)
   Objective: To determine the therapeutic efficacy and safety of plasmapheresis in the treatment of patients with severe sepsis and septic shock. <br>Design: Prospective, randomised, clinical trial with a planned, midstudy, interim analysis. <br>Setting: Intensive care unit in a university hospital in Archangels, Russia. <br>Patients: Consecutive patients with severe sepsis or septic shock. <br ...
  • Delayed leukocytosis after hard strength and endurance exercise. Aspects of regulatory mechanisms 

   Risøy, Bjørn Audun; Lappegård, Knut T.; Raastad, Truls; Hallén, Jostein; Bæverfjord, Kjersti; Kravdal, Astrid; Siebke, Else Marie; Benestad, Haakon B. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2003-12-11)
   Background: During infections, polymorphonuclear neutrophilic granulocytes (PMN) are mobilized from their bone marrow stores, travel with blood to the affected tissue, and kill invading microbes there. The signal(s) from the inflammatory site to the marrow are unknown, even though a number of humoral factors that can mobilize PMN, are well known. We have employed a standardized, non-infectious ...
  • Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling 

   Bjordal, Jan Magnus; Johansen, Oddmund; Holm, Inger; Zapffe, Knut; Nilsen, Ellen M; Kristiansen, Ivar Sønbø; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn (Research report; Forskningsrapport, 2004)
   De viktigste symptomene ved kneleddsartrose er leddsmerter, nedsatt bevegelighet og muskelstyrke som etter hvert gir nedsatt funksjon og evne til å utføre dagliglivets aktiviteter. Mange av personene som rammes av kneleddsartrose er også overvektige som igjen kan føre til andre helseplager som kardiovaskulære lidelser og høyt blodtrykk. Fysioterapi, i form av øvelsesbehandling og elektroterapi, ...
  • Extravascular lung water assessed by transpulmonary single thermodilution and postmortem gravimetry in sheep 

   Kirov, Mikhail Y.; Kuzkov, Vsevolod V.; Kuklin, Vladimir N.; Wærhaug, Kristine; Bjertnæs, Lars J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004-10-19)
   Introduction: Acute lung injury is associated with accumulation of extravascular lung water (EVLW). The aim of the present study was to compare two methods for quantification of EVLW: transpulmonary single thermodilution (EVLWST) and postmortem gravimetric (EVLWG). Methods: Eighteen instrumented and awake sheep were randomly assigned to one of three groups. All groups received Ringer's ...
  • Kvinnene, byen og helsepolitikken – Narvik før 1940 

   Hamran, Torunn (Chapter; Bokkapittel, 2005)
   I 1902 ble byen Narvik en realitet, og som så mange andre byer var veksten stor på den tiden. Byene i Norge økte ikke bare i areal og folketall, men også i sine velferdsproblemer. Hvordan Narvik fikk løst noen av oppgavene knyttet til helse og sykdom og hvem som gjorde hva innenfor kommunens grenser, er tema her.
  • Lindring av smerter hos kreftpasienter 

   Kongsgaard, Ulf; Kaasa, Stein; Dale, Ola; Ottesen, Stig; Nordøy, Tone; Hessling, Sten Erik; von Hofacker, Sebastian; Bruland, Øyvind; Lyngstadaas, Anita (Research report; Forskningsrapport, 2005)
   Denne rapporten er en bestilling fra tidligere Sosial-og helsedepartementet om å vurdere kunnskapsgrunnlaget om effekt av palliativ smertebehandling ved kreft, dvs. Effekt av ulike behandlingsmetoder for å lindre smerter hos pasienter med uhelbredelig (ikke-kurabel) kreftsykdom.
  • Tezosentan-induced attenuation of lung injury in endotoxemic sheep is associated with reduced activation of protein kinase C 

   Ingebretsen, Ole C.; Kuklin, Vladimir N.; Kirov, Mikhail Y.; Sovershaev, Mikhail; Andreasen, Thomas; Ytrehus, Kirsti; Bjertnæs, Lars J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2005-03-04)
   Introduction: Studies in vitro reveal that endothelin-1 (ET-1) activates the α isoform of protein kinase C (PKC-α) in cultures of endothelial cells, thereby deranging cellular integrity. Sepsis and endotoxemia are associated with increased plasma concentrations of ET-1 that induce acute lung injury (ALI). We recently reported that non-selective ET-1 receptor blockade attenuates ALI in sheep by ...
  • Tezosentan reduces the microvascular filtration coefficient in isolated lungs from rats subjected to cecum ligation and puncture 

   Kuklin, Vladimir N.; Sovershaev, Mikhail; Andreasen, Thomas; Skogen, Vegard; Ytrehus, Kirsti; Bjertnæs, Lars J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2005-10-18)
   Introduction: We recently demonstrated that the non-selective endothelin-1 (ET-1) receptor blocker tezosentan antagonizes ovine acute lung injury (ALI) following infusion of endotoxin or ET-1 by reducing the enhanced lung microvascular pressure, although we could not exclude the possibility of a simultaneous decline in microvascular permeability. In the present study, our aim was to find out if ...
  • Endringer i forskningsaktiviteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2000 - 2005 

   Eriksen, Bjørn Odvar; Evensen, Elin Kristin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
   Bakgrunn: Norsk medisinsk forskning hevder seg dårlig i nordisk sammenheng. Ved UniversitetssykehusetNord-Norge (UNN) ble forskningsaktivitet og hindringer for klinisk forskning undersøktmed en spørreskjemaundersøkelse i år 2000. Denne undersøkelsen er nå gjentatt etter fem år for å se omforholdene er endret.Materiale og metode: Alle leger og psykologer ved UNN fikk i mai 2005 tilsendt det samme ...
  • District nursing between the local and the international. Northern Norway 1890-1940. 

   Elstad, Ingunn (Working paper; Arbeidsnotat, 2006)
   The article explores the history of voluntary district nursing in Northern Norway 1880- 1940. A popular movement of women’s associations met the tuberculosis epidemic, which peaked late in the North. District nursing was developed partly from the European movement of Christian relief and sick care, partly from local traditions of neighbourly assistance. Local girls were trained and employed by local ...
  • The relation between serum parathyroid hormone (PTH) and blood pressure. The Tromsø study 

   Jorde, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2006)
   The objective of the present cross-sectional epidemiological study from Tromsø, North Norway was to evaluate the relation between blood pressure and serum parathyroid hormone (PTH). 10419 subjects were invited to participate in the fifth Tromsø study and 8128 attended. 7954 subjects had serum PTH measured, and among these, information on blood pressure medication was available in 5841 subjects (2554 ...
  • Refleksjon og læring i et aksjonsrettet fagutviklingsprosjekt : erfaringer fra et samarbeid mellom studenter, praksisveiledere og lærere i et nytt, fleksibelt utdanningsforløp i fysioterapi 

   Aars, Marianne (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   Denne rapporten er basert på er et aksjonsrettet prosjekt som har involvert et (ut)forskende partnerskap mellom tre studenter, fem praksisveiledere og to lærere. Vi har hatt studentenes læring i fokus og fulgt ulike læringsaktiviteter på ulike læringsarenaer over en periode på 5 mnd. Det har vært lærerikt for oss alle. Vi har reflektert over studenters læring og gjennom det: over vår egen ...
  • Dealing with suicidal patients : a challenging task : a qualitative study of young physicians´experiences 

   Talseth, Anne-Grethe; Høifødt, Tordis Sørensen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
   Abstract Background Suicide is a major public health problem and treating suicidal patients represents one of the most challenging and complex clinical situations for young physicians. Education of physicians is considered an important strategy in suicide prevention. Young physicians often meet suicidal patients early in their career. Limited information is available about how newly educated ...
  • Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer 

   Ohm, Ole-Jørgen; Gjesdal, Knut; Rossvoll, Ole; Bugge, Einar; Berntsen, Rolf Frank; Vist, Gunn Elisabeth; Johansen, Marit; Norderhaug, Inger Natvig (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   Atrieflimmer er den hyppigst forekommende hjerterytmeforstyrrelse av klinisk betydning, og berører ca 45 000 pasienter i Norge. Medikamentell behandling gir tilfredsstillende effekt hos flertallet, men man må se etter alternativer for de som ikke tåler eller responderer på medikamenter. For disse kan kateterbehandling med bruk av for eksempel radiofrekvensablasjon være en mulighet. Radiofrekvensablasjon ...
  • Ny medikamentell behandling av brystkreft Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft - en helseøkonomisk analyse 

   Johansen, Karianne; Wisløff, Torbjørn; Kristiansen, Ivar Sønbø; Lønning, Per Eystein; Naume, Bjørn; Norum, Jan; Norderhaug, Inger Natvig; Olsen, Jan Abel; Wist, Erik (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og RHF - fagdirektørene med fokus på virkestoffet trastuzumab ved adjuvant behandling av brystkreft. Adjuvant behandling gis i tillegg til hovedbehandlingen (for eksempel kirurgi) for å påvirke eventuelt gjenværende kreftceller hos pasienten. Denne delen av oppdraget vurderer de helseøkonomiske konsekvensene av adjuvant ...
  • Ny medikamentell behandling av brystkreft - Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft 

   Johansen, Karianne; Lønning, Per Eystein; Naume, Bjørn; Norderhaug, Inger Natvig; Norum, Jan; Olsen, Jan Abel; Wist, Erik (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og RHF - fagdirektørene med fokus på effekt og bivirkninger av virkestoffet trastuzumab ved adjuvant behandling av brystkreft. Trastuzumab er ofte omtalt ved produktnavnet Herceptin.
  • Evaluation of absolute quantitation by nonlinear regression in probe-based real-time PCR 

   Olsen, Trine; Goll, Rasmus; Cui, Guanglin; Florholmen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006-03-03)
   Background In real-time PCR data analysis, the cycle threshold (CT) method is currently the gold standard. This method is based on an assumption of equal PCR efficiency in all reactions, and precision may suffer if this condition is not met. Nonlinear regression analysis (NLR) or curve fitting has therefore been suggested as an alternative to the cycle threshold method for absolute quantitation. ...