Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRodriguez-Aranda, Claudia
dc.contributor.authorWahlmann, Trond Asbjørn Eriksen
dc.contributor.authorHenriksen, Eva
dc.date.accessioned2014-08-06T10:27:21Z
dc.date.available2014-08-06T10:27:21Z
dc.date.issued2014-05-02
dc.description.abstractSammendrag En rekke studier har rapportert en assossiasjon mellom pustemekanismer og kognitiv funksjon hos voksne og eldre. Hvorvidt denne sammenhengen også gjelder for yngre individ er ennå ikke fullt utforsket. Vi ville med denne studien undersøke dette nærmere, ved å sammenligne en tenåringsgruppe med en ung voksen gruppe. Vi har brukt ulike lungemål for å se om de var relatert til kognitive oppgaver innenfor eksekutive funksjoner, arbeidshukommelse, samt verbale og psykomotoriske tester. Vi vurderte også pustemekanismer under gjennomføring av verbale oppgaver. Resultatene viste signifikante assossiasjoner mellom pustemekanismer og kognisjon hos tenåringsgruppen. For eksempel korrelerer tallspenn med lydtrykknivå (Spl), og semantisk- og fonemisk verbalflyt korrelerer med henholdsvis lungevolum/artikuleringstid (Tid) og Spl. Imidlertid fant vi ingen entydige assossiasjoner på lungefunksjon og spesifikke kognitive test resultater hos tenåringer. Videre korrelerer lungefunksjon med noen kognitive domener når en ser på hele utvalget samlet. For eksempel korrelerer ordforståelse signifikant med faktorene Tid, Spl og VC. I tillegg viste Stroop testen en signifikant sammenheng for Word og Color på henholdsvis Tid/Spl og Tid. Det ble derimot ikke funnet noen sammenheng mellom lungemål og Word-Color. Psykomotoriske funksjoner, spesielt gripestyrke, viste en sterk sammenheng med vital kapasitet (VC) for begge utvalgeneen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6508
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6111
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-2901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Developmental psychology: 265en
dc.subjectUtviklingspsykologien
dc.subjectLungefunksjonen
dc.titleAssosiasjon mellom lungefunksjon og kognitive evner hos friske ungdommeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel