Show simple item record

dc.contributor.advisorSørlie, Tore
dc.contributor.authorDuratovic, Sanja
dc.contributor.authorJacobsen, Oda Thørnquist
dc.date.accessioned2014-09-19T07:22:55Z
dc.date.available2014-09-19T07:22:55Z
dc.date.issued2014-05-31
dc.description.abstractBrystkreft er den kreftformen som hyppigst rammer kvinner i Norge og i den vestlige verden. Kvinner som blir diagnostisert med brystkreft kan oppleve det som en stor fysisk og psykisk påkjenning. Selv om det har blitt gjort en del forskning på de mentale prosessene en brystkreftpasient gjennomgår, har det i den medisinske verden vært størst fokus på de biomedisinske aspektene. Vårt mål har derfor vært å undersøke nærmere hvordan en alvorlig sykdom som brystkreft kan innvirke på livene til de som har vært rammet av sykdommen. Denne undersøkelsen er en kvalitativ intervjustudie med åtte deltakere. Våre funn indikerer at nordnorske kvinner ikke opplever brystkreft som en grunnleggende livsendrende erfaring. De bærer ikke preg av at deres liv i vesentlig grad har blitt negativt påvirket av møtet med kreftsykdommen. Snarere synes det som om kvinnenes iboende optimistiske ”stå han av” - holdning har blitt forsterket. Viktige medvirkende forutsetninger for gode mestringsprosesser synes å ha vært støttende, bevisstgjørende og informasjonsfremmende interaksjon med pårørende og helsepersonell, samt samtaler med andre kreftpasienter. Vi antar at samspillet mellom kvinnenes personlige egenskaper og de mestringstradisjoner som ligger i forholdet til deres nærmeste, og i deres kulturelle landskap, har avgjørende betydning for mestringen av møtet med brystkreften. En bevisst påminnelse om og aktivering av slike mestringsressurser, både hos den enkelte og i omgivelsene, bør vektlegges i rehabiliteringen etter kreftsykdom.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6722
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6325
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en
dc.titleHvordan påvirker en brystkreftdiagnose nordnorske kvinners liv? - En kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record