Show simple item record

dc.contributor.advisorSydnes, Are
dc.contributor.authorVaagland, Ingrid Helen Ingadotter
dc.date.accessioned2014-11-26T11:39:09Z
dc.date.available2014-11-26T11:39:09Z
dc.date.issued2014-06-01
dc.description.abstractOppgaven tar for seg familiarisering av dekksoffiserer om bord på offshore-forsyningsfartøy. Valg av tema for oppgaven ble gjort på bakgrunn av funn fra Batalden og Sydnes (2014) sin studie av ulykkesårsaker i britisk farvann. ISM-koden stiller krav til at rederiene utarbeider sikkerhetsstyringssystemer, dette som et ledd i IMO sitt arbeid med å øke sikkerheten til sjøs. Batalden og Sydnes (2014) sin studie viste at punkt seks i ISM-koden, som stiller krav om prosedyrer for familiarisering, er representert med høyest antall årsaksfaktorer. Det var derfor interessant å se nærmere på hvordan familiarisering reguleres og iverksettes i norske rederier, samt hvilke forhold som kan bidra til å påvirke familiarisering. Oppgavens problemstilling er: Hvordan reguleres og iverksettes familiarisering for å fremme sikkerhet om bord på offshore-forsyningsfartøy?. For å besvare problemstillingen ble det gjennomført en kvalitativ case-studie av to norske rederi som drifter offshore-forsyningsfartøy. Det ble utført semi-strukturerte intervju med representanter fra rederiene, samt dokumentundersøkelse av utdrag fra rederienes sikkerhetsstyringssystemer og relevant lovverk og reguleringer. Funn fra den aktuelle studien omhandler hvilke formelle krav og lovverk som regulerer familiarisering, samt hvordan formelle krav og lovverk har innvirkning på innholdet i rederienes sikkerhetsstyringssystemer. Det er også gjort funn knyttet til hvilke konsekvenser dette kan få for prosedyrene for opplæring og familiarisering. Særlig bruken av fartøyspesifikke versus generiske prosedyrer og varierende bruk av overlapp, med de konsekvenser dette måtte ha, utpekte seg. I tillegg er det identifisert en rekke forhold som påvirker familiarisering av dekksoffiserer, mangel på tilstrekkelig tid og ressurser var faktorer som åtte av ni informanter påpekte hadde innvirkning på familiarisering.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6842
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6442
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-3920en
dc.subjectSamfunnssikkerheten
dc.subjectFamiliariseringen
dc.subjectmaritim sikkerheten
dc.subjectsikkerhetsstyringssystemen
dc.subjectISM-kodenen
dc.subjectsikkerhetsopplæringen
dc.subjectMcDonald safety management modelen
dc.subjectoffshore-forsyningsfartøyen
dc.subjectsosial læringsteorien
dc.subjectBanduraen
dc.subjectRasmussen migrasjonsmodellen
dc.subjectmesterlæreen
dc.subjectorganisasjonssosialiseringen
dc.subjectsafety management systemen
dc.subjectfamiliarizationen
dc.subjectplatform supply vesselen
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.titleFamiliarisering av dekksoffiserer om bord på offshore-forsyningsfartøy. En case-studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record