Now showing items 203-222 of 228

  • Teater på tvers i høyere utdanning. Studenters praksiserfaringer som teater i undervisningen. 

   Eriksen, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   I artikkelen beskrives og diskuteres to prosjekter der dramastudenter har produsert teater på bakgrunn av profesjonsstudenters praksiserfaringer, og de ferdige produktene har blitt brukt i utdanningen av nye studenter. Hvordan studenter kan bidra gjensidig til hverandres læring, på tvers av profesjonsutdanninger, fakulteter og faggrenser, er artikkelens problemstilling. Gjennom observasjon, ...
  • Tetraploids do not form cushions: association of ploidy level, growth form and ecology in the High Arctic Saxifraga oppositifolia L. s. lat. (Saxifragaceae) in Svalbard 

   Eidesen, Pernille Bronken; Müller, Eike; Lettner, Christian; Alsos, Inger Greve; Bender, Morgan; Kristiansen, Martin; Peeters, Bart; Postma, Froukje; Verweij, Koen Frans (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Saxifraga oppositifolia L. is a common circumpolar plant species that displays considerable morphological and genetic variation throughout its range. It is mainly diploid, but tetraploids are reported from several regions. The growth form varies from prostate to cushion-shaped, and the plant thrives in wet snow beds as well as on dry ridges. This variation has triggered the curiosity of ...
  • There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird 

   Mesquita, Michel d. S.; Erikstad, Kjell E.; Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone; Barrett, Robert T.; Anker-Nilssen, Tycho; Hodges, Kevin I.; Bader, Jürgen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04-29)
   Predicting the impact of global climate change on the biosphere has become one of the most important efforts in ecology. Ecosystems worldwide are changing rapidly as a consequence of global warming, yet our understanding of the consequences of these changes on populations is limited. The North Atlantic Oscillation (NAO) has been used as a proxy for “climate” in several ecological studies, but this ...
  • To tufter i Abelsborg. Utgravning av to tidlig metalltidstufter 

   Oppvang, Janne (Research report; Forskningsrapport, 2018-03-08)
   Sommeren 2016 ble det undersøkt to tufter ved Abelsborg i Nesseby k. Tuft 1 var en kraftig forstyrret tuft, som kan ha hatt en oval form med sentralt plassert rektangulært ildsted. Kun halve ble gravd ut og antatt størrelse er på huset er ca. 6 x 4-5 meter. Blant funna var det asbestke-ramikk, emner til, og deler av skiferredskaper, slipestein, knakkestein og fiskesøkke. Dateringene spente ...
  • A tragedy of errors? Institutional dynamics and land tenure in Finnmark, Norway 

   Marin, Andrei Florin; Bjørklund, Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-03)
   Reindeer herding in Finnmark has been widely perceived during the last few decades as a perfect example of the tragedy of the commons. The present article claims that this discourse relies on flawed assumption regarding land tenure. Our historical analysis of the term ‘common’ in relation to resources in Finnmark shows the term to reflect a misunderstanding of local categories, practices, and concerns ...
  • Trans-Atlantic genetic uniformity in the rare snowbed sedge Carex rufina 

   Westergaard, Kristine; Alsos, Inger Greve; Engelskjøn, Torstein; Flatberg, Kjell Ivar; Brochmann, Christian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The red-listed, amphi-Atlantic sedge Carex rufina is highly specialized to certain alpine snowbeds, and threatened by current changes in snow cover duration and moisture conditions. Here we address its range-wide genetic diversity, history, and conservation using amplified fragment length polymorphisms (AFLPs). Despite extensive primer testing, we detected very low overall diversity (4.1% polymorphic ...
  • Treatment of reindeer with ivermectin. Effect on dung insect fauna. 

   Nilssen, Arne C.; Åsbakk, Kjetil; Haugerud, Rolf E.; Oksanen, Antti; Hemmingsen, Willy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1999)
  • Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms : rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009 

   Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders; Valen, Christian Roll (Research report; Forskningsrapport, 2010)
   Utgravningene av totalt elleve lokaliteter på Skarpeneset i 2008, med et begrenset tillegg i 2009, avdekket overraskende fire store, rektangulære tufter, mer eller mindre nedgravde i bakken, på to av lokalitetene. Tuftene er datert samlet til 7000 – 6500/6400 f.Kr. Det foreslås at de er rester etter hus med parvis skråstilte, takbærende stolper, uten markerte ildsteder og med minst to åpninger/innganger. ...
  • Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014 

   Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2016)
   I 2014 ble den sørvestlige delen av Skarpeneset undersøkt ved arkeologiske utgravinger. Her ble lokaliteter fra eldre og yngre steinalder og tidlig metalltid undersøkte. Det ble blant annet gravd flere hustufter, ildsteder, knakkeplasser, og aktivitetsområder. Funnene var varierte, og besto av blant annet skiferredskaper, flatehugde gjenstander og asbestkeramikk. Undersøkelsene viser en utstrakt ...
  • Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport frå dei arkeologiske undersøkingane 2011 og 2012 

   Gjerde, Jan Magne Sterri; Hole, Johan Terje (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Utgravingane ved Tønsnes i Tromsø Kommune vart gjennomført i 2011 og 2012, med Tromsø Hamn som tiltakshavar. Feltarbeidet låg i nærleik av Tromsø by, dette gjorde at ein køyrde kvar dag til og frå Tønsnes. Samarbeidet med tiltakshavar fungerte særs godt gjennom arbeidet med Tønsnesutgravinga.
  • Undersøkelse av mulig funnsted for halsekrager i Tennevik sommeren 2012 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Som et ledd i undertegnedes PhD-prosjekt “The consolidation of farming in northern Norway” ble det den 03.08.2012 gjort befaringer ved gården Tennevik i Skånland kommune, Troms fylke. Disse befaringene ble fulgt opp med mindre prøvegravninger den 26.08.2012. Hensikten bak undersøkelsen var å gjøre et forsøk på å påvise det eksakte funnstedet for TS.160a og b, et depot- eller offerfunn av to halsekrager ...
  • Undersøkelsene på Melkøya : Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002 

   Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2009)
  • Unintended consequences: how the recovery of sea eagle Haliaeetus spp. populations in the northern hemisphere is affecting seabirds 

   Hipfner, Mark J.; Blight, Louise K.; Lowe, Roy W.; Wilhelm, Sabina I.; Robertson, Gregory J.; Barrett, Robert T.; Anker-Nilssen, Tycho; Good, Thomas P. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   The recovery of sea eagle Haliaeetus spp. populations in the temperate northern hemisphere in the closing decades of the 20th century is one of the great conservation success stories of recent times, but the re-establishment of these apex predators in marine systems has had consequences for seabirds. Sea eagles affect seabirds both directly (by taking adults and offspring and by inducing potentially ...
  • Upwind or downwind: the spring arrival of Arctic Terns Sterna paradisaea at Troms, north Norway 

   Barrett, Robert T. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-07-13)
   Arctic Terns Sterna paradisaea have a record-long migration between their breeding grounds in the Arctic and wintering areas in the Antarctic. Nevertheless, return dtaes to north Norway were remarkably constant over a 35-y period (1981-2015), arriving in Troms within a 13-d time window in mid to late May. Since 1993, arrival dates have advanced by about four days. No relationships were found between ...
  • Valen, Vardø k. : forundersøkelse og overvåking av middelalder bygrunn. 

   Niemi, Anja Roth; Henriksen, Jørn Erik (Research report; Forskningsrapport, 2013-04-08)
   Vardø kommune søkte 5. mars 2012 om dispensasjon etter kml. 8 første ledd for inngrep i automatisk fredet bygrunn (id.nr. 7561 i Askeladden) i forbindelse med oppføring av flerbrukshus i Vardø. Tromsø museum var av den oppfatning at opplysningene om kulturlagsforholdene innen tiltaksområdet var for mangelfulle til at man kunne gi en uttalelse i saken overfor Riksantikvaren. Riksantikvaren sluttet ...
  • Väinö Tanner and the discourse on racial difference 

   Nyyssönen, Jukka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   The article charts a previously lesser-known aspect of research on the Skolt Sami by Väinö Tanner — his ideas on the Skolt Sami as a race. Tanner’s place in the scholarly field of racial theorizing and the discursive resources on which he relied are examined. One inspiring contemporaneous discourse was the Finnish hygienic discourse and the improvement of the nation’s health, towards which Tanner ...
  • Vikingene fra Hunstad. Rapport fra de arkeologiske utgravningene 1992 og 1993 

   Chruickshank, Marit (Research report; Forskningsrapport, 1995-09)
  • Virological and serological surveillance for type A influenza in the black-legged kittiwake (Rissa tridactyla) 

   Tønnessen, Ragnhild; Germundsson, Anna; Jonassen, Christine M.; Haugen, Irene; Berg, Kristin; Barrett, Robert T.; Rimstad, Espen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The epidemiology of avian influenza viruses (AIVs) in gulls is only partially known. The role of the world's most numerous gull species, the black-legged kittiwake (Rissa tridactyla), as a potential AIV reservoir species has been unclear. The prevalence of AIV and humoral response against AIV were therefore studied in a colony of apparently healthy black-legged kittiwakes breeding in a nesting cliff ...
  • Visual Anthropology in Sardinia: review 

   Ragazzi, Rossella (Journal article; Tidsskriftartikkel; Others; Andre, 2016-11-18)
   Based on a number of Carta’s previously published articles and a doctoral thesis on the subject of Sardinian documentary and ethnographic cinema, this volume investigates the distinctive qualities of Sardinian anthropological filmmaking and sheds light on the history of non-fiction film in the island, articulating some of the paradigms characterising Sardinia as an ethnographic object par ...