Now showing items 101-120 of 228

  • Kan stedsnavn vise vei? 

   Sommerseth, Ingrid (Chronicle; Kronikk, 2012)
   Allerede i 1928 skrev professor Konrad Nielsen i festskriftet til rektor Qvigstad at samiske stedsnavn er mettet med historie, de inneholder informasjon om ferdsel og bruk av områdene i nord. Nielsen skrev at det er forskjeller i innhold og betydning på samiske stedsnavn brukt av sjøsamene ved kysten og samiske navn som er brukt i innlandet og i fjellområdene hvor reinen hadde sine beiteområder og ...
  • Kobbryggdalen (Suivevággi), Bardu k. : undersøkelse av samiske teltboplasser 

   Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2013-02-07)
   I forbindelse med reguleringsplan for Setermoen skyte- og øvingsfelt ble fem lokaliteter ved utløpet av Kobbryggdalen i Bardu kommune undersøkt av Tromsø Museum i august 2011. Det var registrert fire árran og en mulig gammetuft med árran (Id.nr. 112100, 112101, 112103, 112098 og 112096). Kulturminnene ligger i skoggrensa 50-100 m nord for Kobbryggelva, på en svakt førhøyet rygg som er bevokst av ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012 

   Jacobsen, Karl Otto; Johnsen, Trond Vidar; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Opgård, Olaf; Johansen, kenneth; Østlyngen, Arve; Myklevoll, Vidar (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, valg av byttedyr, reproduksjon og trekkmønster er kunnskapen nå betydelig forbedret. Kongeørna er studert over tolv feltsesonger (2001-2012) i de indre områdene av Porsanger, Karasjok og Tana. Det er også gjennomført studier i Alta og Kautokeino av rovfuglgruppa i Alta. I perioden ...
  • kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013 

   Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   I forbindelse med Statnetts planleggelse av ny kraftlinjetrase for kV420 kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest ble det i 2010 satt i gang prosjekt fra både Sametinget, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune for å avklare om den planlagte utbyggingen ville komme i konflikt med noen automatisk fredete kulturminner. Statnett fikk konsesjon fra NVE for bygging av den nye kraftledningen, ...
  • Kven culture and history in museum terms 

   Aarekol, Lena (Chapter; Bokkapittel, 2008)
   In this article I look more closely at how Kven culture and history gained their place in museums and what processes led to the foundation of these museums. In addition, I shall attempt to identify how Kven culture and history have been portrayed and which accounts of the Kven have been presented by these museums. In this context it is instructive to look more closely at why these museums may be ...
  • Kvendrakten : om å kle seg kvensk. 

   Aarekol, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2008)
   Denne artikkelen har fokus på hvordan og hvorfor kvendrakten ble skapt. Hvordan skriver skapelsen av denne drakten seg inn i norsk folkedrakt- og bunadtradisjon? Klær har mange funksjoner, men i denne sammenhengen vil jeg se på det visuelle og identitetsskapende aspektet ved bekledning.
  • Kveøyprosjektet: arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune : årsrapport 2008 

   Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid (Research report; Forskningsrapport, 2009-03)
   De arkeologiske undersøkelsene på Kveøya er satt i gang som følge av reguleringsplanen for bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya. Undersøkelsen som er en forvaltningsgraving i regi av Tromsø Museum, foregår på Hundstadneset på Kveøya i Kvæfjord kommune i Troms. Prosjektet er planlagt innenfor en tidsramme fra sommeren 2008 til vinteren 2010, og inngår ved seksjon for kulturvitenskap ved Tromsø ...
  • Lake sedimentary DNA accurately records 20th Century introductions of exotic conifers in Scotland 

   Sjøgren, Per Johan; Edwards, Mary Elizabeth; Gielly, Ludovic; Langdon, Cathrine; Croudace, I.W.; Merkel, Marie Kristine Føreid; Thierry, Fonville; Alsos, Inger Greve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-09-28)
   Sedimentary DNA (sedDNA) has recently emerged as a new proxy for reconstructing past vegetation, but its taphonomy, source area and representation biases need better assessment. We investigated how sedDNA in recent sediments of two small Scottish lakes reflects a major vegetation change, using well-documented 20th Century plantations of exotic conifers as an experimental system. We used next-generation ...
  • Landsmøtet 1917 og samebevegelsen i nord 

   Bjørklund, Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   THE SÁMI NATIONAL ASSEMBLY IN 1917 AND THE SÁMI MOVEMENT IN THE NORTH <br> The Sámi national assembly held in Trondhjem in 1917 is considered to be the very first organized political opposition from the Norwegian Sámi. However, among the 150 persons attending, only three Sámi were from Northern Norway – an area where 90% of the Sámi population lived. The participants were Sámi from the southern parts ...
  • Later at higher latitudes: large-scale variability in seabird breeding timing and synchronicity 

   Burr, Zofia M.; Varpe, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho; Erikstad, Kjell E; Descamps, Sébastien; Barrett, Robert T.; Bech, Claus; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Moe, Børge; Reiertsen, Tone Kristin; Strøm, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-05-28)
   In seasonal environments, organisms are expected to optimally schedule reproduction within an annual range of environmental conditions. Latitudinal gradients generate a range of seasonality to which we can expect adaptations to have evolved, and can be used to explore drivers of timing strategies across species’ distribution ranges. This study compares the timing of egg hatching in four seabird ...
  • Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander 

   Erikstad, K.E.; Reiertsen, T.K.; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, H.; Systad, G.H. (Research report; Forskningsrapport, 2007-03)
   Hekkebestandene av lomvi (Uria aalge) langs norskekysten har hatt en sterk nedgang i løpet av de siste 45 årene. Den norske fastlandsbestanden utgjør i dag ikke mer enn ca 15 000 par, mens den til sammenligning ble beregnet til 120-160 000 par i begynnelsen av 1960-årene. Den største bestanden i norske områder finnes i dag på Bjørnøya hvor det hekker ca 100 000 par, men også her er bestanden ...
  • Liberating Mimesis: Between Art and Anthropology 

   Ragazzi, Rossella (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
  • Limited Phylogeographic Signal in Sex-Linked and Autosomal Loci Despite Geographically, Ecologically, and Phenotypically Concordant Structure of mtDNA Variation in the Holarctic Avian Genus Eremophila 

   Drovetski, Sergei V.; Rakovic, Marko; Semenov, Georgy; Fadeev, Igor V.; Red'kin, Yaroslav A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Phylogeographic studies of Holarctic birds are challenging because they involve vast geographic scale, complex glacial history, extensive phenotypic variation, and heterogeneous taxonomic treatment across countries, all of which require large sample sizes. Knowledge about the quality of phylogeographic information provided by different loci is crucial for study design. We use sequences of one mtDNA ...
  • Living on the edge: conservation genetics of seven thermophilous plant species in a high Arctic archipelago 

   Birkeland, Siri; Skjetne, Idunn Elisabeth Borgen; Brysting, Anne Krag; Elven, Reidar; Alsos, Inger Greve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-19)
   Small, isolated and/or peripheral populations are expected to harbour low levels of genetic variation and may therefore have reduced adaptability to environmental change, including climate warming. In the Arctic, global warming has already caused vegetation change across the region and is acting as a significant stressor on Arctic biodiversity. Many of the rare plants in the Arctic are relicts from ...
  • Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect 

   Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Solstad, Heidi Merethe; Westergaard, Kristine Bakke; Schonswetter, Peter; Tribsch, Andreas; Birkeland, Siri; Elven, Reidar; Brochmann, Christian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04-15)
   Long-distance dispersal (LDD) processes influence the founder effect on islands.We use genetic data for 25 Atlantic species and similarities among regional floras to analyse colonization, and test whether the genetic founder effect on five islands is associated with dispersal distance, island size and species traits. Most species colonized postglacially via multiple dispersal events from several ...
  • Long-term decline in egg size of Atlantic puffins Fratercula arctica is related to changes in forage fish stocks and climate conditions 

   Barrett, Robert T.; Nilsen, Erlend Birkeland; Anker-Nilssen, Tycho (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Due to major shifts in the marine ecosystem, many seabirds in the NE Atlantic have experienced short- and long-term breeding failures and population changes. One such seabird is the Atlantic puffin Fratercula arctica, the populations of which have declined in Norway at an annual rate of 2% over a ~30 yr period. Parallel to this decline, we found a significant decline in egg volume at 2 widely ...
  • Lophium elegans (Ascomycota), a rare European species 

   Mathiassen, Geir Harald; Granmo, Alfred; Rämä, Teppo (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-08)
  • "Lærerforum". Læreres bruk av og vurdering av et nettbasert veiledningstilbud. 

   Lund, Øystein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Mange tiltak foreslås for å ruste norske lærere til å møte stadig større pedagogiske utfordringer. Nettbasert veiledning er ett slikt tiltak, og forventningene til de teknologibaserte løsningene har vært store. Imidlertid mangler forskning på hvordan lærere anvender, og vurderer tilbud om nettbasert faglig støtte. Artikkelen belyser funn fra en studie av læreres bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet ...
  • Maskulinitet og trofejakt i Arktis 

   Aarekol, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   From the late 1800s and until the protection of polar bears came into force in 1973, there were regular private hunting expeditions to the Arctic by boat, including several from Tromsø. In this article, I investigate how masculinity is manifested in specific empirical evidence: a trophy hunting expedition with the Sutton family that left from Tromsø in the summer of 1932. Using masculinity as a lens ...