Now showing items 174-193 of 228

  • Saamelaisten ja Australian alkuperäiskansojen kouluhistorian erityispiirteet 

   Nyyssönen, Jukka; Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Linkola, Inker-Anni; Paksuniemi, Merja; Turunen, Tuija; McIntosh, Leonie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  • Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass 

   Baglo, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015)
   Sameleiren i Tromsdalen var lenge det mest besøkte turistmålet i Tromsø. Betydningen Tromsdalen og andre sameleire fikk som fotomotiv og møteplass i siste del av 1800-tallet, og hvordan dette skulle bidra til å bygge opp om interessen for reindriftssamenes levesett, er mindre kjent. Et resultat av den økte interessen var at sameleire ble gjenskapt i kommersiell og folkeopplysende øyemed, både nasjonalt ...
  • Sámi natural resource exploitation in a markebygd and its significance today? 

   Storm, Dikka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1993)
   <i>Introduction</i>: In my investigation (Storm 1990) of the markebygd of Rásmirvuovdi/Gressmyrskogen on the island of Sážžá/Senja in the province of Romssa/Troms, I have reconstructed the settlement process from 1700 to 1900 AD. The focus was on the practice of Sámi resource exploitation – which resources and resource areas were used, and how the land was exploited – and what kind of Sámi settlements ...
  • Scented grasses in Norway - Identity and uses 

   Alm, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-23)
   Background: Some grass species are richer in coumarin and thus more sweetly scented than others. These have been eagerly sought after in parts of Norway, but the tradition has been weakly documented, both in terms of the species collected, their vernacular names, and uses. <p>Methods: Based on literature data and a substantial body of information collected during my own ethnobotanical field work, ...
  • Scratch circles from the Ediacaran and Cambrian of Arctic Norway and the Republic of South Africa, with a review of scratch circle ocurrences 

   Jensen, Sören; Högström, Anette; Almond, John E.; Taylor, Wendy L.; Meinhold, Guido; Høyberget, Magne; Ebbestad, Jan Ove R.; Agic, Heda; Palacios, Teodoro (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-13)
   Scratch circles - bedding plane parallel sedimentary structures formed by the passive rotation of a tethered organism into the surrounding sediment - are relatively rare in the geological record. Here new occurrences of scratch circles are described from the Ediacaran-Cambrian Stáhpogieddi Formation, Digermulen Peninsula, Arctic Norway, and from the Ediacaran Nudaus and Urusis formations, Nama Group, ...
  • SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Bustnes, J.O.; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, K.E.; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, H.; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (Research report; Forskningsrapport, 2008-04)
   This is the third annual report of the SEAPOP programme, which was initiated in 2005. In 2007, the work continued at full scale in the Lofoten-Barents Sea area, and similar studies were initiated in the southern part of the Norwegian Sea. The report is divided into three sections. The first is an executive summary, the second presents five selected highlights from the studies in 2007, whereas the ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli; Tveraa, Torkild (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   This is the first annual report from SEAPOP, a long-term seabird programme aiming to provide and maintain base-line knowledge needed for an improved management of marine areas. For several reasons, the activities in the initial year were restricted to the Lofoten and Barents Sea area, but the programme is designed for implementation on the full national scale within a few years. The report ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell Einar; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge; Tveraa, T (Research report; Forskningsrapport, 2007-04)
   This is the second annual report of the SEAPOP programme, which was initiated in 2005. In 2006, the programme was extended to the near full scale in the Lofoten-Barents Sea area, but it is aimed for implementation at the national level within few years. The report is divided into three sections. The first is an executive summary, the second presents five selected highlights from the studies in ...
  • SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 

   Anker-Nilssen, Tycho; Bustnes, J.O.; Erikstad, K.E.; Lorentsen, Svein-Håkon; Tveraa, T.; Strøm, H.; Barrett, Robert T. (Research report; Forskningsrapport, 2005-01)
   SEAPOP (Seabird population management and petroleum operations) er et nasjonalt, kunnskapsoppbyggende program om sjøfugl tilrettelagt for å gi styrket beslutningsstøtte for marine områder. Konseptet ble først utviklet for oljeindustrien i et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Den norske stats oljeselskap as (Statoil), men er senere videreutviklet i samarbeid med Norsk ...
  • Sedimentary ancient DNA from Lake Skartjørna, Svalbard: Assessing the resilience of arctic flora to Holocene climate change 

   Alsos, Inger Greve; Sjögren, Per Johan E.; Edwards, Mary E.; Landvik, Jon Y.; Gielly, Ludovic; Forwick, Matthias; Coissac, Eric; Brown, Antony G; Jakobsen, Leif Vidar; Merkel, Marie Kristine Føreid; Pedersen, Mikkel Winter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11-11)
  • Sennalandsvatna, Kvalsund k. : undersøkelse av aktivitetsområde fra eldre steinalder 

   Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2012-07-27)
   I forbindelse med bygging av 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest søkte Statnett om og fikk innvilget tillatelse til inngrep i de nordligste delene av steinalderlokalitet id.nr. 137666 Sennalandsvatna, under forutsetning av at Tromsø Museum først foretok en faglig undersøkelse bekostet av Statnett. I perioden 16.-19. juli ble de delene av lokaliteten som ble berørt av tiltaket og som ble ansett som ...
  • Sexual selection on wing interference patterns in Drosophila melanogaster 

   Katayama, Natsu; Abbott, Jessica K.; Kjærandsen, Jostein; Takahashi, Yuma; Svensson, Erik I. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Animals with color vision use color information in intra- and interspecific communication, which in turn may drive the evolution of conspicuous colored body traits via natural and sexual selection. A recent study found that the transparent wings of small flies and wasps in lower-reflectance light environments display vivid and stable structural color patterns, called “wing interference patterns” ...
  • Shamanism in Contemporary Norway: Concepts in Conflict 

   Fonneland, Trude A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-23)
   To choose a terminology for an investigation of shamanism in contemporary Norway is not entirely without problems. Many shamans are adamant in rejecting the term religion in connection with their practices and choose broader rubrics when describing what they believe in. When shamanism was approved as an official religion by the Norwegian government in 2012, the tensions ran high, and many shamanic ...
  • Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard 

   Fauchald, Per; Barrett, Robert T.; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Nøttestad, Leif; Skern-Mauritzen, Mette; Vikebø, Frode Bendiksen (Research report; Forskningsrapport, 2015)
   Denne synteserapporten beskriver hvordan endringene og fluktuasjonene i økosystemene i norske havområder påvirker næringsforholdene for sjøfugl. Disse endringene har konsekvenser for sjøfuglsamfunnene langs kysten, og tilstanden for mange bestander har blitt betegnet som kritisk. Selv om mange bestander går tilbake, er bildet langt fra entydig, og vi finner ingen enkle sammenhenger mellom tilstanden ...
  • Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f. 

   Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2018-01-12)
   Høsten 2016 ble det utført en arkeologisk undersøkelse av to tufter i Skarvbergvika, Porsanger k. De to tuftene viste seg å høre til samme periode, første del av tidlig metalltid, og de tolkes som å ha vært i bruk samtidig. Hus 2 tolkes som en boligstruktur og hus 1 som et hus med en spesialfunksjon knyttet til bruk av høy varme. Funnmaterialet besto for det meste av kvarts, med innslag av slipt ...
  • Skjærvika og Fjellvika, Hammerfest kommune. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2009 og 2010. 

   Henriksen, Siv; Valen, Chistian Roll (Research report; Forskningsrapport, 2013)
  • Slutten på en epoke. Pomorenes fangststasjon på Kapp Lee, Svalbard. 

   Jørgensen, Roger (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Svalbard er en øygruppe beliggende omtrent midt mellom Norges fastland og Nordpolen, og denne fjerne beliggenheten er nok forklaringen på at de rike ressursene i hav og på land så sent ble utnyttet. Willem Barentsz oppdaget Svalbard 17. juni 1596, og vi har ingen eldre sikre spor etter mennesker på øygruppen (Bjerck 1999). Langs kysten, særlig på den største øya, Spitsbergen, ser man i det nakne, ...
  • SMARTSTIEN – Hvordan lage en moderne natursti med begrensede ressurser? 

   Höper, Jan; Nylund, Per helge (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015)
  • Soapstone in Northern Norway: archaeological and geological evidence, quarry and artifact survey results. 

   Wickler, Stephen; Lindahl, Ingvar; Nilsson, Lars Petter (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2017)
   Archaeological research on the extraction, distribution and utilization of soapstone artifacts in northern Norway has been limited, but systematic geological documentation of soapstone exposures that includes quarry activity provides an opportunity to expand archaeological insights into soapstone provenance and extraction. This article brings together ...
  • Soapstone in northern Norway: research status, production evidence and quarry survey results 

   Wickler, Stephen (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015)
   Archaeological research on the production and use of soapstone artifacts in northern Norway remains limited in scope and the region has received marginal attention in the Norwegian soapstone literature. Archaeological documentation of soapstone quarry locations has been minimal, although the Geological Survey of Norway has systematically surveyed a majority of the soapstone exposures in the ...