Now showing items 1-3 of 3

  • Alt eller ingenting: Annerledesgjøren og agens i to (post)koloniale kunstprosjekter 

   Baglo, Cathrine; Stien, Hanne Hammer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-22)
   Artikkelen tar utgangspunkt i to kunstprosjekter som på ulike måter tematiserer europeisk utstillingskultur og nordisk kolonialisme i fortid og nåtid; «European Attraction Limited» av Lars Cuzner og Cassius Fadlabi (2011–14) og Joar Nangos «European Everything» (2017). Prosjektene diskuteres i lys av en historisk utstillingspraksis som prosjektene påkaller på en direkte eller indirekte måte, nemlig ...
  • Reconstruction as trope of cultural display. Rethinking the role of “living exhibitions” 

   Baglo, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   During the nineteenth and early twentieth century, a new and particularly widespread type of exhibition practice occurred all over the Western World, namely “living exhibitions”. They were characterized by the display of indigenous and exotic-looking peoples in zoological gardens, circuses, amusement parks, various industrial expositions, and major international expositions where representatives ...
  • Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass 

   Baglo, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015)
   Sameleiren i Tromsdalen var lenge det mest besøkte turistmålet i Tromsø. Betydningen Tromsdalen og andre sameleire fikk som fotomotiv og møteplass i siste del av 1800-tallet, og hvordan dette skulle bidra til å bygge opp om interessen for reindriftssamenes levesett, er mindre kjent. Et resultat av den økte interessen var at sameleire ble gjenskapt i kommersiell og folkeopplysende øyemed, både nasjonalt ...