Now showing items 1-1 of 1

    • Teater på tvers i høyere utdanning. Studenters praksiserfaringer som teater i undervisningen. 

      Eriksen, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
      I artikkelen beskrives og diskuteres to prosjekter der dramastudenter har produsert teater på bakgrunn av profesjonsstudenters praksiserfaringer, og de ferdige produktene har blitt brukt i utdanningen av nye studenter. Hvordan studenter kan bidra gjensidig til hverandres læring, på tvers av profesjonsutdanninger, fakulteter og faggrenser, er artikkelens problemstilling. Gjennom observasjon, ...