Now showing items 1-1 of 1

    • Betraktninger om middelalderens Vágar basert på undervannsarkeologiske kilder 

      Wickler, Stephen; Falck, Tori; Nymoen, Pål (Chapter; Bokkapittel, 2013)
      Vágar er først nevnt i det skriftlige kildematerialet som stedsnavn på slutten av 900-tallet, samt i sagatekstene med henvisning til viktige hendelser på stedet fra tidlig 1000-tall (Bjørgo 1982). Både skriftlige og arkeologiske kilder formidler med tydelighet at Vágar framsto som en sentral kjøpstad i Nord-Norge på 1200-tallet, men overgangen fra det som må ha vært et naturhavnområde og et ...