Now showing items 1-1 of 1

    • Grensestasjon nord, Sør-Varanger kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

      Jacobsen, Karl Otto; Bjerke, Jarle Werner; Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene (Research report; Forskningsrapport, 2013-02)
      Multiconsult er engasjert av Forsvarsbygg til å gjennomføre en konsekvensutredning i forbin-delse med planene om å bygge en ny grensestasjon sør for Ulveskardet mellom Storskog og Jarfjordbotn i Sør-Varanger kommune. Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk som under-leverandør til Multiconsult i oppgave å vurdere konsekvensene av dette tiltaket på naturmiljøet (fauna og vegetasjon). Området ...