Now showing items 1-1 of 1

    • Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport frå dei arkeologiske undersøkingane 2011 og 2012 

      Gjerde, Jan Magne Sterri; Hole, Johan Terje (Research report; Forskningsrapport, 2013)
      Utgravingane ved Tønsnes i Tromsø Kommune vart gjennomført i 2011 og 2012, med Tromsø Hamn som tiltakshavar. Feltarbeidet låg i nærleik av Tromsø by, dette gjorde at ein køyrde kvar dag til og frå Tønsnes. Samarbeidet med tiltakshavar fungerte særs godt gjennom arbeidet med Tønsnesutgravinga.