Show simple item record

dc.contributor.advisorHusebekk, Anne
dc.contributor.authorBlix, Egil Støre
dc.date.accessioned2015-06-18T08:43:24Z
dc.date.available2015-06-18T08:43:24Z
dc.date.issued2015-01-16
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractRisikofaktorer for tidlig død av lymfe- og blodkreft. Risikofaktorer for tidlig død av lymfekreft-sykdommene småcellet lymfocyttært lymfom og marginalsone lymfom eller av blodkreft-sykdommen myelomatose kan i løpet av timer påvises ved hjelp av flow cytometry metode. Egil Støre Blix forsvarte 16. januar 2015 avhandlingen “Advanced flow cytometry to study signaling pathways and predict outcome in B cell malignancies” for Ph.D.- graden i medisin ved Universitetet i Tromsø. Pasienter med kreftsykdommene småcellet lymfocyttært lymfom, marginalsone lymfom og myelomatose har svært varierende prognose hvor enkelte pasienter kan leve i mange år etter at sykdommen blir påvist mens andre pasienter er utsatt for rask forverring og død som følge av sykdommen. I dette forskningsprosjektet har vi i samarbeid med forskere ved Radiumhospitalet, St. Olavs sykehus og Stanford University ønsket å identifisere risikofaktorer for tilbakefall av sykdom og senere død hos pasienter med disse kreftsykdommene. Ved hjelp av flow cytometry teknikk er det analysert celler i nedfryste lymfeknute-prøver fra pasienter med småcellet lymfocyttært lymfom og marginalsone lymfom samt nedfryste stamcelle-prøver fra pasienter med myelomatose som er behandlet med høydosebehandling med stamcelle-støtte. Denne teknikken kan i løpet av timer gi informasjon om mange ulike markører både på utsiden og innsiden celler i blod og lymfevev. Vi fant en undergruppe av kreftceller hos pasienter med småcellet lymfocyttært lymfom og marginalsone lymfom karakterisert av tapt signaloverføring fra den unike B-celle reseptoren på kreftcellenes overflate og inn til cellens kjerne. Pasienter med stor andel kreftceller i denne undergruppen hadde større risiko for tidlig død som følge av kreftsykdommen. Videre fant vi en liten og unik undergruppe av blodkar-stamceller (endotel progenitorceller) blant stamcellene hos pasienter med myelomatose. Denne undergruppen med blodkar-stamceller var assosiert med risiko for raskt tilbakefall og død av myelomatose etter høydosebehandling med stamcellestøtte. Funnene bidrar til fundamentet for utvikling av nye behandlings-strategier og -teknikker for blod- og lymfekreft. Egil Støre Blix, født 1973, er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø. Etter avlagt eksamen i 1999 etterfulgt av turnustjeneste og førstegangstjeneste har han arbeidet som lege ved kreftavdelingen siden 2002. Han er spesialist i kreftmedisin fra 2012. I tillegg til arbeidet som kreftlege arbeider han ved immunologisk forskningsgruppe med særlig fokus på undervisning av medisinstudenter innen immunologi samt forskning på lymfekreft. Navn: Egil Støre Blix Institusjon/institutt: Universitetet i Tromsø, institutt for medisinsk biologi, immunologisk forskningsgruppe.en_US
dc.description.sponsorshipGrant from Helse Norden_US
dc.descriptionPaper II of this thesis is not available in Munin: <br>II: Blix, E. S., J. M. Irish, A. Husebekk, J. Delabie, A. M. Tierens, J. H. Myklebust, and A. Kolstad. 2012. 'Altered BCR and CD40 signalling are associated with clinical outcome in small lymphocytic lymphoma/chronic lymphocytic leukaemia and marginal zone lymphoma patients', available in <a href=http://dx.doi.org/10.1111/bjh.12073>British Journal of Haematology 159:604-608</a>en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7755
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7341
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.titleAdvanced flow cytometry to study signaling pathways and predict outcome in B cell malignanciesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record