Show simple item record

dc.contributor.advisorHilde Marie Pettersen
dc.contributor.authorJakobsen, Heidi Beate
dc.date.accessioned2015-08-18T11:03:27Z
dc.date.available2015-08-18T11:03:27Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er lederprinsipper i statlige virksomheter. Jeg har med oppgaven hatt et ønske om å se nærmere på hva som kjennetegner lederprinsippene i Platform for ledelse i staten(FAD, 2008) samt Arbeidstilsynets egendefinerte lederprinsipper. Jeg har hatt en spesiell oppmerksomhet rundt transformasjonsledelse vs. transaksjonsledelse i denne sammenheng samt om prinsippene fremstår som generelle eller tilpasset den offentlige kontekst. I tillegg til dokumentundersøkelse har jeg gjennomført en undersøkelse i Arbeidstilsynet Nord-Norge hvor jeg har sett nærmere på hvordan prinsippene oppleves og er tatt i bruk av alle ledere. Undersøkelsen er basert på en kvalitativ metode hvor det er gjennomført intervju med de fem personer som utgjør ledergruppen i Arbeidstilsynet Nord-Norge. Oppgavens teoretiske forankring er i hovedsak knyttet til teori om offentlig sektor samt teori om transformasjonsledelse vs. transaksjonsledelse. Jeg har også supplert med tre ulike perspektiver samt oversettelsesteori for å belyse problemstillingen. Mine funn i dokumentanalysen indikerer at Platform for ledelse i staten samt Arbeidstilsynets lederprinsipper har stor grad av transformasjonelle trekk, dette kan se ut til å komme sterkest til uttrykk i etatens egne prinsipper og er med på å støtte teorien om at transformasjonsledelse har relevans også for offentlig sektor. Men i kraft av å være offentlig virksomhet er det også stor grad av instrumentelle trekk. Mine funn i intervju indikerer at ledere i Arbeidstilsynet utøver stor grad av transformasjonsledelse, det kan virke som de jobber systematisk med idealisert innflytelse, individuell tilrettelegging, intellektuell stimulering og inspirerende motivasjon. De formidler at de er noe begrenset av strukturelle kjennetegn som man finner i en offentlig kontekst.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7942
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7524
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectlederprinsipperen_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.subjectideer om ledelseen_US
dc.subjectoversetting av lederprinsipperen_US
dc.subjecttransformasjonsledelseen_US
dc.subjectperspektiver på ledelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleLederprinsipper i statlige virksomheter. Transformasjon eller transaksjon? En studie av Arbeidstilsynet Nord-Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record