Show simple item record

dc.contributor.advisorTurid, Moldenæs
dc.contributor.authorJohnsen, Kristin
dc.date.accessioned2016-03-29T13:19:40Z
dc.date.available2016-03-29T13:19:40Z
dc.date.issued2015-11-17
dc.description.abstractI den internasjonale litteraturen om kjønn og ledelse påvises det et forhold mellom ledelse, kjønn, og organisatoriske resultater og flere studier konkluderer med at kjønn faktisk utgjør en forskjell. Å ha som mål å vise at enten kvinner eller menn utgjør en forskjell, er derimot noe annet enn å vise det eventuelle kjønnsspesifikke bidraget empirisk. Denne oppgaven er derfor en kritisk gjennomgang av den internasjonale litteraturen om kjønn og ledelse. Nærmere bestemt belyses spørsmålet om det finnes dokumentert forskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere med tanke på organisatoriske resultater, og hvordan disse eventuelt forklares. Oppgaven har vist at det finnes slike forskjeller, og at mannlige ledere overgår kvinnelige ledere når det gjelder de fleste resultater. Videre viste analysen ved hjelp av et instrumentelt og symbolsk perspektiv at kjønnsforskjeller i ledelse både må forstås i en meningssammenheng i forhold til hvordan mannlig og kvinnelig ledelse som sosiale fenomener tolkes og konstrueres, samt som en målrettet og rasjonell prosess. Oppgaven avsluttes med en diskusjon om slike forskjeller kan sies å være empirisk dokumentert. Det konkluderes med at bildet er lite entydig, og at kjønnsforskjeller i ledelse ikke nødvendigvis kan belegges i forskning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9068
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8654
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectOrganisasjon og ledelseen_US
dc.titleJakten på kjønnsspesifikke bidrag til lederskap. Et litteraturstudie av fenomenet kjønn og ledelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record