Now showing items 21-24 of 24

  • BIM 4D - Prosjektstyring og visualisering. Ved prosjektet Østensjøveien 16. BIM 4D – Project management and visualization 

   Bogen, Trym Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   This thesis describes building information modeling focusing on the fourth dimension using a specific software. Within this possibilities and challenges with the use of the fourth dimension during an ongoing project are presented, as well as suggestions on how this can be communicated on site. The literature study describes basic theory for both project planning, project management and building ...
  • Modell for kontroll av innlevert FDV-dokumentasjon for bygg. Model for control of management, operation and maintenances documentation for construction works 

   Dibaba, Dejenu Zerga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   The report discuss requirement established/set by Planning and Building Act (PBL), Technical Regulations (TEK) and responsibilities that client representant has for the control of FDV handover. The consequences due to loss of FDV -documents for those who manage, operate, maintain and develop a building can be a cost and quality concern after the project is completed and handed over. NS 3456:2010 ...
  • Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen med VDC som prosjektform 

   Nordbakk, Kornelia Rognmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   Virtual Design and Construction er en arbeidsmetodikk som bygger på Lean-tankegangen og setter mennesker, prosesser og nye verktøy i en logisk rekkefølge og sammenheng. VDC består av 4 byggesteiner; Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), Integrated Concurrent Engineering (ICE), målinger og prosesser. Ved bruk av ICE-sesjoner vil det optimalt sett føre til integrert og tverrfaglig prosjektering. For ...
  • Solskjerming av vindu 

   Norum, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   Bakgrunnene for oppgaven er at et hvert byggeprosjekt har behov for klima- og energitekniske beregninger. Solavskjerming kan ha en innvirkende faktor på de klima- og energitekniske beregninger. I dag er det lite krav som stilles til solavskjermingen i byggetekniske forskrifter. Det er derfor ønskelig å forstå hvilke krav som er satt og forstå innvirkningen på solavskjerming i et energiperspektiv.For ...