Show simple item record

dc.contributor.advisorTone, Bleie
dc.contributor.authorKristiansen, Atina
dc.date.accessioned2016-09-12T08:00:27Z
dc.date.available2016-09-12T08:00:27Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie av somaliske barns og ungdoms møte med den norske skolen. Studien baserer seg på dybdeintervju med to somaliske menn som retrospektivt forteller om sine opplevelser gjennom årene på grunnskolen frem til videregående. Samt intervju med en lærer fra innføringsklasse. Hensikten med oppgaven var å forsøke å skape et tverrfaglig bilde av erfaringsnære fortellinger fra en gruppe som stigmatiseres i Norge. Problemstillingen for oppgaven er: ” Hvordan oppleves grunnskolen i Tromsø for somaliske barn (sett i retroperspektiv), og hvilke betraktninger har de rundt de eventuelle utfordringene de har møtt? Problemstillingen ble besvart ved hjelp av forskningsspørsmål som tok for seg de somaliske ungdommenes perspektiv og en innføringslærers perspektiv. For denne oppgaven har jeg benyttet perspektiver som integrering, skolen som sosialiserings- og integreringsarena, resiliens, mestring og barn som minoriteter som sentrale analytiske begreper. Studien viste at målgruppens opplevelser hadde en sterk signifikant sammenheng mellom støtte og mestring. Funn fra intervjuet med lærer indikerte at innvandrer barn vil med høy sannsynlighet ha et dårligere utgangspunkt for mestring i skolen når de skal i aldersbestemte klasser. Den ene informanten i målgruppen ble ivaretatt av sine lærere og hadde inkluderende sosiale systemer rundt seg, noe som bidro til mestring. Den andre informanten var offer for gjentagende svikt i de samme systemene. Ekskluderende prosesser, svak og til dels feilslått støtte, resulterte i at han mistet tro på seg selv og tilliten til andre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9660
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9196
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900
dc.subjectinnvandringen_US
dc.subjectintegreringen_US
dc.subjectsomaliereen_US
dc.subjectskoleen_US
dc.subjectTromsøen_US
dc.subjectresiliensen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230en_US
dc.titleMellom inkludering og ekskludering? En kvalitativ studie om somaliske barns møte med den norske skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record