Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGystad, Brit Astrid
dc.date.accessioned2006-09-06T08:27:45Z
dc.date.available2006-09-06T08:27:45Z
dc.date.issued2005-06-20
dc.description.abstractTemaet i denne avhandlingen er klassifikasjonssystemer i norsk steinalderarkeologi. Studien tar utgangspunkt i foreliggende klassifikasjonssystemer for norsk steinalder. Det gis et kort forskningshistorisk redegjørelse for hvordan klassifikasjonsproblematikken er blitt behandlet i den arkeologiske vitenskapen. Videre gjennomgås forarbeidene til norsk steinalderarkeologis første og eneste allmenne klassifikasjonssystem: ”Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter” (Helskog et al. 1976). Formålet med dette systemet var å oppnå større entydighet i katalogiseringssituasjoner. I lys av formålene med dette klassifikasjonssystemet er det gjort en undersøkelse av om bruk av dette klassifikasjonssystemet avspeiles i Tromsø Museums kataloger. Dernest foreligger en gjennomgang av likheter og forskjeller mellom ulike klassifikasjonssystemer utviklet for norsk steinalderarkeologi fra 1976 til i dag. Fokus er rettet mot systemenes struktur og innhold. Klassifikasjonssystemene ses i sammenheng med forskningstradisjon. Endringer i klassifikasjonssystemer reflekterer at man har sett behov for utvidelse av klassifikasjonssystemenes omfang og tilpasning til forskningens mål og metode. Noen elementer er allikevel bibeholdt fra det første klassifikasjonssystemet. I lys av grunnleggende trekk som er videreført og nye elementer som er kommet til, samt vektlegging av grunnleggende klassifikasjonsproblematikk utledes noen premisser som bør ligge til grunn for utvikling og bruk av klassifikasjonssystemer for norsk steinalderarkeologi.en
dc.descriptionOppgaven er fjernet etter søknad fra forfatteren / The thesis has been removed following an application from the author.
dc.format.extent1207480 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/99
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_24
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2005 The Author(s)
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectKlassifikasjonen
dc.subjectSteinalderen
dc.subjectMetodeen
dc.subjectNorgeen
dc.titleKlassifikasjon - mer enn metode. Klassifikasjonssystemer i norsk steinalderarkeologien
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgavenor


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel