Total Visits

Views
Rock art and landscapes : studies of Stone Age rock art from northern Fennoscandia16117
I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning14101
En levendegjort formidling : tinglige opplevelser i en iscenesatt fortid12460
Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping : Long-term land use in a Sámi community in coastal Norway12270
Den første gården i Nord-Norge : jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy10949
Tatere i Norden før 1850 : Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller10663
Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater.10316
From 2D to 3D : a photogrammetric revolution in archaeology?9864
Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms : belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 19239300
Undersøkelsene på Melkøya : Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 20028840