Totalt antall besøk

Visninger
FAT: A framework for automated regression testing of protocol stacks33350
Veiledning som lederstøtte i skoleutvikling: den utfordrende oppstarten26764
Planlegging og politikk: «Når ikkje alt går etter planen». Dei folkevalde sitt møte med kommunal planstrategi - § 10.1 plan- og bygningslova (pbl., 2008)23114
mHealth: opportunities and challenges for diabetes intervention research22404
Social identity management and integration amongst indigenous African refugee minorities in Norway : the case of Kvæfjord kommune20251
Rock art and landscapes : studies of Stone Age rock art from northern Fennoscandia19420
I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning14512
Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping : Long-term land use in a Sámi community in coastal Norway12942
En levendegjort formidling : tinglige opplevelser i en iscenesatt fortid12713
Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater.12375