Totalt antall besøk

Visninger
Rock art and landscapes : studies of Stone Age rock art from northern Fennoscandia15866
I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning14066
En levendegjort formidling : tinglige opplevelser i en iscenesatt fortid12415
Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping : Long-term land use in a Sámi community in coastal Norway12242
Den første gården i Nord-Norge : jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy10893
Tatere i Norden før 1850 : Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller10617
Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater.10171
From 2D to 3D : a photogrammetric revolution in archaeology?9792
Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms : belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 19239219
Undersøkelsene på Melkøya : Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 20028797