Show simple item record

dc.contributor.advisorFinstad, Bjørn-Petter
dc.contributor.authorHoland, Astrid Marie
dc.date.accessioned2017-01-05T11:24:26Z
dc.date.available2017-01-05T11:24:26Z
dc.date.issued2017-01-13
dc.description.abstractAvhandlingen viser hvordan lovverket gjenspeiler samfunnets skiftende behov og virkelighetsoppfatninger. Eksempelet som brukes for å illustrere dette, er en lovendringsprosess i fiskerisektoren. Frem til 1992 var det forbudt for utenlandske fiskere å levere fisk i norsk havn. En ressurskrise, torskekrisa i Nord-Norge på slutten av 1980-tallet, gjorde at det ble stilt spørsmål ved dette forbudet: Når norsk fiskeindustri manglet råstoff – hvorfor skulle det være forbudt å ta imot fisk fra utenlandske fartøy? Lovendringen som gjorde dette tillatt, er avhandlingens omdreiningspunkt. Studien av hvordan aktører lokalt og sentralt møtte ressurskrisen de opplevde, handler om deres robusthet og kapasitet til å finne nye løsninger når de ble utsatt for press. Overlevelse som motivasjon for innovasjon er et sentralt tema i avhandlingen. På denne måten kan en ressurskrise fungere som katalysator for endring, med andre ord: Denne formen for nød kan brukes til å skape nye lover. Analysen bygger på tankegods fra innovasjonsfaget, der fornyelse i næringslivet står i fokus, og resiliencefaget, som undersøker hvordan samfunn og økosystemer takler endring. Prosessene i forkant av lovendringen, spesielt i årene 1988-1990, er hovedtema. Disse er gransket gjennom arkivstudier og informantintervjuer. Et sentralt funn, er at prosessene kom både ovenfra-og-ned gjennom regjeringens utredningsarbeid, og nedenfra-og-opp gjennom en ny praksis som ble utviklet i Finnmark. Både markedshensyn, ressurshensyn og samfunnshensyn hadde betydning for saksforløpet. Ved hjelp av et trippel-bunnlinje-perspektiv påviser jeg at samfunnshensyn tidligere ble tillagt stor vekt i fiskeripolitikken, men at dette de siste 30 årene har mistet politisk relevans og legitimitet i forhold til ressurs- og markedshensyn.en_US
dc.description.abstractThe thesis demonstrates how legislation reflects society’s changing needs and world views. The case is a legislative revision in the early 1990s, concerning fisheries. Until 1992 landings of fish catches from foreign vessels in Norwegian harbors was prohibited. When NEA cod in the late 1980s became less abundant, the legitimacy of this legislation was questioned. This is a story of adaptive capacity in coastal communities, and of agents of change, who worked actively to change legislation and thus access resources in a new way. A central finding, is that top-down- and bottom-up processes worked together to change the law, and allow for foreign landings. In this thesis, I draw on theories from innovation and resilience studies, both rooted in Schumpeter’s ideas of creative destruction. Using a triple-bottom-line perspective, I find that Norwegian fisheries policy used to be anchored in social concerns, but during the past 30 years, environmental concerns and market concerns have become dominating.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractAvhandlingen viser hvordan lovverket gjenspeiler samfunnets skiftende behov og virkelighetsoppfatninger. Eksempelet som brukes er en lovendringsprosess i fiskerisektoren. Frem til 1992 var det forbudt for utenlandske fiskere å levere fisk i norsk havn. En ressurskrise, torskekrisa i Nord-Norge på slutten av 1980-tallet, gjorde at det ble stilt spørsmål ved forbudet: Når norsk fiskeindustri manglet råstoff – hvorfor skulle det være forbudt å ta imot fisk fra utenlandske fartøy? Lovendringen som gjorde dette tillatt, er avhandlingens omdreiningspunkt. Studien av hvordan aktører lokalt og sentralt møtte ressurskrisen, handler om deres robusthet og kapasitet til å finne nye løsninger når de ble utsatt for press. Prosessene i forkant av lovendringen, spesielt i 1988-1990, er hovedtema. Disse er gransket gjennom arkivstudier og informantintervjuer. Et sentralt funn, er at prosessene kom både ovenfra-og-ned gjennom regjeringens utredningsarbeid, og nedenfra-og-opp gjennom en ny praksis som ble utviklet i Finnmark. Ved hjelp av et trippel-bunnlinje-perspektiv viser jeg at samfunnshensyn tidligere ble tillagt stor vekt i fiskeripolitikken, men at det de siste 30 år har tapt terreng i forhold til ressurs- og markedshensyn.en_US
dc.description.sponsorshipInitiativet til studien kom opprinnelig fra prosjektet Norges Fiskeri- og Kysthistorie (NFKH). Dette var et prosjekt der universitetene i Tromsø, Bergen og Nordland, Høgskulen i Volda, Museum Vest, Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Norges Fiskarlag og Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer (KFK) samarbeidet om å utgi Norges Fiskeri- og Kysthistorie i fem bind til 200-årsjubileet for Norges Grunnlov i 2014. I tilknytning til prosjektet fikk lærestedene opprettet en stipendiatstilling hver, tilknyttet hver sin tidsepoke, og jeg ble tilknyttet prosjektet i Tromsø, med de siste 40 årenes fiskerihistorie som overordnet tema.en_US
dc.identifier.isbn978-82-8266-130-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10099
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-002
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070en_US
dc.titleHvordan nød og nye ideer skaper nye lover: Speilvendingen av sjøgrenseloven i 1992en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record