• Hit by a Stroke: An Autoethnographic Analysis of Intergenerational Care Across Geographical Distances 

  Aure, Marit (Chapter; Bokkapittel; Preprint; Manuskript, 2019-08-27)
  Increased geographical mobility, improved medical treatment, and prolonged life expectancy have changed the way of life for older persons and their next of kin. This chapter discusses intergenerational care, mainly from the next of kin’s point of view, when an older family member and the next of kin live far from each other. The study is based on my—the author’s—autoethnographic account of the ...
 • Cannabis use in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, and antidepressants 

  Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav; von Soest, Tilmann (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-27)
  <i>Objective</i> - Cannabis is an acknowledged risk factor for some mental disorders, but for others the evidence is inconclusive. Prescribed medicinal drugs can be used as proxies for mental disorders. In this study, we investigate how use of cannabis is prospectively related to prescription of antipsychotics, mood stabilizers, antidepressants, and anxiolytics.<p> <p><i>Methods</i> - Data on ...
 • Dypvannsrunddorg – Potensial for effektivt nytt redskap for den norske kystflåten 

  Nordheim, Torgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-02-15)
  I denne oppgaven vil jeg presentere utviklingsprosessen av og mulighetene for et nytt redskap for kyst- og fjordflåten, dypvannsrunddorg. Dypvannsrunddorgen som redskap er basert på den tradisjonelle runddorgen. Forskjellen er at med en dypvannsrunddorg kan en styre dybden fritt og dermed ha bedre tilgang til fisk som står dypt. Systemet muliggjør også at en kan benytte større bruk sammenlignet med ...
 • Utlendingers rett til familieliv. Hvilket vern har familielivet når det er etablert uten lovlig opphold? 

  Wilhelmsen, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-03)
  Oppgaven tar for seg spørsmål om en utlending kan anses å ha en positiv rett til oppholdstillatelse, eller et vern mot utvisning der hvor familielivet er etablert uten lovlig opphold. Praksis fra EMD viser at det kan utledes positive forpliktelser for statene til å verne om familielivet, også når det er etablert ulovlig i landet. Hvor langt strekker denne forpliktelsen seg? Hvem kan anses å nyte ...
 • Complement activation assessed by the plasma terminal complement complex and future risk of venous thromboembolism 

  Høiland, Ina Isabella; Liang, Robin Amanda; Brækkan, Sigrid Kufaas; Pettersen, Kristin; Ludviksen, Judith K; Latysheva, Nadezhda; Snir, Omri; Ueland, Thor; Hindberg, Kristian; Mollnes, Tom Eirik; Hansen, John-Bjarne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-28)
  <i>Background</i>- It remains uncertain whether activation of the complement system, assessed by the soluble terminal C5b‐9 complement complex (plasma TCC), is associated with future risk of incident venous thromboembolism (VTE).<p> <p><i>Objectives</i>- To investigate the association between plasma levels of TCC and future risk of incident VTE in a nested case‐control study, and to explore ...

View more