Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

10 Jun 2024: Celine Sarah Marine Richard

Engineering novel bacterial biosensors for the characterization of membrane active natural products

10 Jun 2024: Kenneth Lindstedt

Human Gut Colonisation by the Klebsiella pneumoniae Species Complex: Detection, Duration, Dynamics, and Microbiota Associations

11 Jun 2024: Henriette Michalsen

Encouraging participation in physical activity for individuals with intellectual disability: motivational factors, barriers, and mHealth applications

11 Jun 2024: Tilman Schmider

Life on Air: On the Physiological Basis of Atmospheric Methane Oxidizing Bacteria

12 Jun 2024: Mithlesh Kumar Ray

Long non-coding RNAs in ulcerative colitis

14 Jun 2024: Srijana Bastakoti Belbase

Exploring Staphylococcus aureus Adaptation in In vitro Colonization and Infection Models: A Transcriptomics Approach

14 Jun 2024: Katrine Prydz

From student to professional – mastering the necessary non-technical skills. Assessment tools and effects of multi-professional simulation training

14 Jun 2024: Nina Planting Mølmann

Finnmark mellom frigjøring og fred. Livsvilkår blant overvintrere fra 25. oktober 1944 til 8. mai 1945

17 Jun 2024: Nils Bochow

Modelling the Earth System - From Tipping Elements to Reconstructions

18 Jun 2024: Tina Pettersen Engseth

The perception of the menstrual cycle, cycle-related symptoms, and hormonal contraception in female endurance athletes: The FENDURA project

18 Jun 2024: Liv-Hege Johnsen

Intracranial artery disease in the general population

19 Jun 2024: Fredrik Garnås Rylandsholm

Structural characterisation and drug-lipid interaction by NMR spectroscopy

20 Jun 2024: Kay-Martin Johnsen

Towards personalized medicine in ulcerative colitis. Long-term follow-up after biological treatment and prediction of clinical outcomes

21 Jun 2024: Tor Håvard Solhaug

Tone and internal word structure: The interface between morphosyntax and phonology in a variety of Northern Norwegian

26 Jun 2024: Alexandra Kondratieva

Exploring fluorination in MBL inhibitor design

27 Jun 2024: Nina Mjølsnes Salvo

Forensic DNA phenotyping - Towards reliable and accurate DNA tests for prediction of eye colour, hair colour and biogeographical ancestry

27 Jun 2024: Andreas Kjæreng Winther

Activity Profiles and Training Loads of Highly Trained Female Football Players

28 Jun 2024: Yasemin V. Bodur

Aspects of the biological carbon pump in the Atlantic sector of the Arctic: Aggregation, vertical flux and pelagic-benthic coupling

 • Beredskap i landskap 

  King, Sofie Randall (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Prosjektbeskrivelse: Kirkenes, en by i Sør-Varanger, ligger i en strategisk viktig region nær grensen til Russland. Tradisjonelt har Kirkenes fungert som en bro mellom Norge og Russland, men de siste årene har dette endret seg betydelig, i lys av den pågående krigen i Ukraina. Byens rolle som grenseby er nå utfordret, og innbyggerne må navigere i et komplekst landskap preget av fraflytting, stengte ...
 • Opparbeiding av en kysthage: Et designforslag forankret i tradisjonelle økologiske verdier 

  Wold, Julie Hjelt; Hembery, Didrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Vi ønsker å sette et lyst på de globale utfordringene knyttet til import og eksport i matproduksjon-for eksempel: fiskeoppdrett, taretråling og overimport av soya. Dette er næringer som er svært arealkrevende, og som skaper store anstrengelser for klima, miljø og artsmangfold. Vi ønsker å lage et strategisk designforslag som bunner i, og ivaretar UNESCO verdensarvsverdier på Vega, som samtidig ...
 • Forvitring, Forandring - en fortelling om fiskevær i endring og menneskene som bor der 

  Karlsson, Frida Suzanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Nyksund står som et eksempel på fraflyttede fiskevær langs norskekysten, da spesielt i nordnorsk sammenheng, men også som et individ med egne problemstillinger innenfor videre utvikling av været. Jeg ønsker å se videre på disse individuelle utfordringene været står ovenfor i et fremtidsperspektiv og hvordan dette gir utrykk gjennom stedsutvikling og i landskapet? Hvordan kan en tidligere fraflyttet ...
 • Energibyparken: En utforskning av arealnøytralitet med fokus på kraftutvikling i Hammerfest 

  Sletten, Sverre Drange (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  I Nord-Norge er spørsmålet om kraft et stort problem . Både historisk og i dag. Regionen er preget av begrenset nettkapasitet og alle ønsker tilgang på kortreiste elektroner. Når nye nett- og kraftproduksjonsanlegg håndteres gjennom konsesjonssaker istedenfor kommunale planer, kan det ofte fremstå som en “første mann til mølla” situasjon. Konsekvensen av dette, er en befolkning som ikke føler seg ...
 • Forensic DNA phenotyping - Towards reliable and accurate DNA tests for prediction of eye colour, hair colour and biogeographical ancestry 

  Salvo, Nina Mjølsnes (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-27)
  Forensic DNA phenotyping (FDP) can aid police investigations where there is no match between the crime scene DNA and a suspect or a database hit. By using FDP, we can predict appearance and biogeographical ancestry (BGA) of an unknown person. These DNA tests are currently being implemented in forensic casework in many countries. However, prior to implementation, the methods have to be evaluated and ...

View more