Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

15 Oct 2020: Ørnulf Wikstrand Andresen

Lyktes Nasjonal Samlings kommuneprosjekt? Nasjonal Samling, tysk okkupasjonsmakt og norske nazifiserte institusjoners nyordning av kommunal forvaltning i Hamar, Fredrikstad og Tromsø 1940 – 1945

20 Oct 2020: Aleksander Pedersen

Geometric Modeling- and Sensor Technology Applications for Engineering Problems

21 Oct 2020: Filippo Marolla

Understanding and forecasting population dynamics in changing arctic ecosystems

22 Oct 2020: Hanne Skjerven Bersvendsen

Sexual function and lifestyle behavior among lymphoma survivors after high dose chemotherapy with autologous stem-cell transplantation

23 Oct 2020: Ekaterina Nikitina

Application of economic tools for informing Atlantic salmon management in Norway. Opportunity cost of protection measures, valuation of ecosystem services and environmental cost-benefit analysis.

26 Oct 2020: Aya Ismael

Method development towards synthesis of carbapenemase inhibitors

30 Oct 2020: Anders Tungeland Gjerdrum

Diggi: A Distributed Serverless Runtime for Developing Trusted Cloud Services

04 Nov 2020: Kåre Slåtten

Personal- og HR-funksjonen i Norge 1945 til 2020. En historisk studie av organisatoriske felt og institusjonelle logikker

06 Nov 2020: Magdalena Wutkowska

Microbial eukaryotes and their functional importance in the Arctic. A Svalbardian perspective

06 Nov 2020: Erlend Kirkeng Jørgensen

Maritime Human Ecodynamics of Stone Age Arctic Norway: Developing middle-range causal linkages between climate forcing, demography, and technological responses

19 Nov 2020: Olav Tysdal

Migrasjon, sild, olje og urbanisering

 • Befolkningsutvikling i Karasjok 1559-2001 

  Sommerseth, Hilde Leikny (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2017)
  Innledning Finnmarkskommisjonen har bedt om en gjennomgang av befolkningsutviklingen, fortrinnsvis på krets/bygdenivå, i Karasjok. Utredningen gjennomgår befolkningsutviklingen i Karasjok fra 1559 til 2001. I løpet av disse nær 450 årene skjedde det en formidabel befolkningsvekst, fra 102 individer i 1559 til 2859 talte i 2001. Veksten kan forklares med fødselsoverskudd og innflytting. Sistnevnte ...
 • Migrasjon, sild, olje og urbanisering 

  Tysdal, Olav (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-11-19)
  Migrasjon som sosialt fenomen er temaet som behandles i denne avhandlingen. Studien dekker den kronologiske perioden fra 1830-årene til 2010. De tre migrasjonsmønstrene som drøftes er (1) internmigrasjon, (2) emigrasjon og (3) immigrasjon. Generelle metodiske tema blir drøftet i et eget underkapittel og dessuten behandlet i tilknytning til hver enkelt av de fire delstudiene i Kappen. Det gjelder ...
 • Varsling i arbeidslivet - Hvilke virkninger har varslingsreglene for den det varsles om? 

  Telle, Andrea Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-02)
  Avhandlingen tar for seg varsling i arbeidslivet. Problemstillingen som undersøkes er hvilke virkninger varslingsreglene har for den det varsles om. Fokuset ved varsling ligger gjerne på vern av den som varsler eller vern av arbeidsgiver, og det er derfor både formålstjenlig og praktisk å belyse regelverket fra en annen innfallsvinkel. Avhandlingen tar blant annet for seg hvem som kan varsle, ...
 • Hvilke forhold kan påtales ved riksrett? En analyse av "konstitusjonelle plikter" i Grunnloven § 86 første ledd. 

  Hafr, Jacob Biørn Lian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-04-29)
  Avhandlingens tema er hvilke forhold som kan påtales ved riksrett. Grunnloven § 86 første ledd foreskriver at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere kan dømmes i riksrett dersom de gjør seg skyldige i brudd på sine "konstitusjonelle plikter". Dette begrepet angir riksrettens kompetanseområde, og utgjør derfor den ytre ramme for de forhold som kan påtales ved riksrett. Et sentralt ...
 • Effect of, and experiences with interventions for young people exposed to forced marriage or honour-related violence: A systematic literature search with sorting 

  Munthe-Kaas, Heather Menzies; Baiju, Nikita; Nguyen, Hong Lien (Research report; Forskningsrapport, 2017)
  The unit for Social Welfare Services in the Division for Health Ser-vices at the Norwegian Institute for Public Health was commis-sioned by The Norwegian Directorate for Children, Youth and Fam-ily Affairs to identify empirical research on the effect of and experi-ences of interventions for young people exposed to forced mar-riage or honour-based violence.

View more