• Jeg er bekymret for (tids)Plan S 

  Frantsvåg, Jan Erik (Chronicle; Kronikk, 2019-03-10)
  Slik Plan S har vært presentert så langt kommer den både for raskt og for sent. Trolig er en vei til å redusere gapet å vente med å innføre en del av de strengere tekniske kravene til senere, og innføre dem trinnvis, skriver Jan Erik Frantsvåg.
 • Rationale for the ASSAIL-MI-trial: a randomised controlled trial designed to assess the effect of tocilizumab on myocardial salvage in patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) 

  Anstensrud, Anne Kristine; Voxholt, Sindre; Sharma, Kapil; Broch, Kaspar; Bendz, Bjørn; Aakhus, Svend; Ueland, Thor; Amundsen, Brage H.; Damås, Jan Kristian; Hopp, Einar; Kleveland, Ola; Stensæth, Knut Haakon; Opdahl, Anders; Kløw, Nils-Einar; Seljeflot, Ingebjørg; Andersen, Geir Øystein; Wiseth, Rune; Aukrust, Pål; Gullestad, Lars (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-15)
  <i>Introduction</i>: Interleukin-6 (IL-6) may be involved in ischaemia-reperfusion injury and myocardial remodelling after myocardial infarction (MI). We have recently shown that IL-6 inhibition by tocilizumab attenuates systemic inflammation and troponin T-release in patients with acute non-ST elevation MI (NSTEMI). Experimental studies suggest that IL-6 inhibition can limit infarct size through ...
 • Plan S og implementering 

  Longva, Leif; Frantsvåg, Jan Erik; Smedsrød, Bård (Chronicle; Kronikk, 2018-11-05)
  Universitetene bør ta ansvar for å sikre at fagfellevurderingen blir utført på beste måte, skriver forfatterne av dette innlegget.
 • The Distribution of Heavy Metals in the Sediment of Low Tidal Flat, Eastern Chongming Island, China 

  Lu, Jinmei; Yuan, Fuqing (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  The distribution of heavy metals in the tidal flat is of great significance on the estuary environment. This study aims to find the heavy metal distribution mechanism at low tidal flat in Yangtze Estuary, China. 4 sediment cores were collected at low tidal flat of eastern Chongming Island at four seasons spring, summer, autumn and winter. The concentrations of element Al, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Rb, Zn, ...
 • Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak. Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019 

  Tobiassen, Ann Karin; Danielsen, Ådne (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2019)
  I denne rapporten oppsummerer vi hovedlinjene fra «Dialogkonferanse om ledelse av studieprogram ved UiT Norges arktiske universitet». Rapporten skisserer konturene av et mulig konsept for å styrke kunnskap om utøvelse av studieprogramledelse. Vi har et særlig blikk på hvilke rammevilkår og virkemidler som bør omkranse ledelse på et studieprogramnivå og til innholdet i-, og formen på et ...

View more