• Film som vitnesbyrd som inngang til ubehagelig pedagogisk praksis 

  Wara, Tatiana; Douglas Aranibar, Marcela; Jensen, Tove Beate (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  Akademiske idealer om kritisk tenkning, mangfold, forebygging av fordommer og rasisme er viktige for lærerutdanningen. Til tross for det viser studier av norsk lærerutdanning at lærerstudenter i liten grad blir utfordret på disse temaene, og de mangler både strategier og perspektiver til å håndtere fordommer og rasistiske ytringer i klasserommet (Lenz og Moldrheim, 2019; Røthing, 2020; Myrebøe, ...
 • Within-patient and global evolutionary dynamics of Klebsiella pneumoniae ST17 

  Hetland, Marit; Hawkey, Jane; Bernhoff, Eva; Bakksjø, Ragna-Johanne; Kaspersen, Håkon; Rettedal, Siren; Sundsfjord, Arnfinn; Holt, Kathryn E.; Löhr, Iren Høyland (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-05-18)
  Klebsiella pneumoniae sequence type (ST) 17 is a global problem clone that causes multidrug-resistant (MDR) hospital infections worldwide. In 2008–2009, an outbreak of MDR ST17 occurred at a neonatal intensive care unit (NICU) in Stavanger, Norway. Fifty-seven children were colonized. We observed intestinal persistence of ST17 in all of the children for up to two years after hospital discharge. ...
 • Overtredelser i fiskerinæringen: Kontroll- eller aktsomhetsproblem? En studie over bruken av overtredelsesgebyr i norsk fiskeriforvaltning 

  Berg, Ronje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Overtredelsesgebyr (OTG) er en administrativ sanksjon som Fiskeridirektoratet kan ilegge ved overtredelser av fiskerilovgivningen. Denne oppgaven undersøker bruken av OTG i norsk fiskerinæring, med formål om å vise hvorfor det er uenigheter mellom forvaltningen og fiskerne om bruken av sanksjonsmetoden. For å besvare oppgavens problemstilling vil studien bruke en "mixed methods" tilnærming ved å ...
 • Påvirkning på torsk (Gadus morhua) ved høsting av raudåte (Calanus finmarchicus) 

  Hessen, Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Med bakgrunn i at flertallet av verdens fiskebestander er overfisket eller drives fiske på, verdens befolkning- og etterspørselen av råstoff øker, er det aktuelt å rette blikket mot lavere trofiskenivå. Raudåte er en av artene i jordas mest dominerende dyregruppe, med dens enorme produktivitet er det potensiale til å beskatte av bestanden uten negative ringvirkninger på økosystemets helhet. Tross ...
 • Whole genome sequencing reveals development of structured salmon lice (Lepeophtheirus salmonis, Krøyer, 1838) populations among aquaculture net pens through production 

  Brække, Nora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Salmon louse, (Lepeophtheirus salmonis, Krøyer, 1838), is an ectoparasite that causes multiple health and economic problems in the farming of Atlantic salmon (Salmo salar L.), but also threatens wild salmonid species. The industry is struggling to identify proper measures for limiting lice infections, and to identify effective delousing treatments. One of the major production and management challenges, ...

View more