Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

31 Jan 2020: Terje Bektesevic Holmlund

Modeling remotely collected speech data: Applications for psychiatry

21 Feb 2020: Kanako Uzawa

"Crafting Our Future Together": Urban Diasporic Indigeneity from an Ainu Perspective in Japan

28 Feb 2020: Lisbet Rønningsbakk

Når didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisningspraksis.

 • Warming and CO2 enhance arctic heterotrophic microbial activity 

  Vaqué, Dolors; Lara, Elena; Arrieta, Jesús M.; Holding, Johnna; Sa, Elisabet L; Hendriks, Iris E.; Coello-Camba, Alexandra; Alvarez, Marta; Agusti, Susana; Wassmann, Paul; Duarte, Carlos M. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-20)
  Ocean acidification and warming are two main consequences of climate change that can directly affect biological and ecosystem processes in marine habitats. The Arctic Ocean is the region of the world experiencing climate change at the steepest rate compared with other latitudes. Since marine planktonic microorganisms play a key role in the biogeochemical cycles in the ocean it is crucial to ...
 • Populasjonssykluser hos hare – drevet av rovdyr og spesielt gaupe 

  Ehrich, Dorothee; Yoccoz, Nigel Gilles (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-27)
  Snøskohare – og gaupesyklusene i det boreale Nord-Amerika er et av de best kjente eksempler på populasjonssykluser. Sammenlignet med andre sykliske arter har denne syklusen en relativ konstant periode på 9–10 år. Haretettheten varierer typisk 20–30 ganger mellom topp- og bunnår. Mye økologisk forskning har ved hjelp av forskjellige metoder forsøkt å avdekke årsakene til snøskoharesyklusene, også med ...
 • Urespa (“Growing Together”): the remaking of Ainu-Wajin relations in Japan through an innovative social venture 

  Uzawa, Kanako; Watson, Mark K. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-09)
  Urespa, meaning “to grow together” in the Ainu language, is a social venture founded at Sapporo University in 2010. The Urespa club brings Indigenous Ainu and Wajin (i.e. non-Ainu) students together in a curriculum-based environment to co-learn the Ainu language and Ainu cultural practices. The initiative’s aim is to restory the conventional narrative of Otherness in Japan by creating a transformative ...
 • Gehørtrening og læring 

  Haugseth, Bengt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-12)
  I artikkelen presenteres en undersøkelse blant en mindre gruppe lærerstudenter av utbyttet av en utbredt gehørmetode innenfor musikkundervisning. Studenter i lærerutdanningen har i en årrekke fått undervisning i trinnsang for å lettere kunne lese noter og forstå melodiske mønstre. Denne undersøkelsen avdekker hvor effektiv gehørmetoden som brukes er, og hvor mye øving som skal til for å få fremgang. ...
 • I begynnelsen. Noen betraktninger om språk, landskap og poetologi 

  Greve, Anniken (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-20)
  Artikkelen undersøker muligheten for å la Nord-Norge og Sápmi være utgangspunktet for poetologiske refleksjoner. Med utgangspunkt i kongrastenmellom skaperkraften i Guds ord og menneskespråket knytter den an til den sere Wittgesteins forestilling om hvordan vi blir språklige. Gjennom en modifisering av visse tolkninger av Wittgenstein argumenterer artikkelen for et nært, men komplekst forhold mellom ...

View more