• Life history and distribution of the edible crab (Cancer pagurus) in Norway - Effect of temperature and other environmental parameters at high latitudes 

  Bakke, Snorre (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-06-25)
  The overall aim of this study has been to provide information on how environmental conditions in Norway might affect the life history and distribution of the edible crab (<i>Cancer pagurus</i>). The results show that the size at which female crabs reach physiological maturity vary little, and just randomly, across northern Europe, and among latitudinally separated areas within Norway. Analysis of ...
 • Attitudes of mental health providers towards adoption of evidence-based interventions: relationship to work-place, staff roles and social and psychological factors at work 

  Rye, Marte; Friborg, Oddgeir; Skre, Ingunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-08)
  <p><i>Background - </i>Gaining insight into factors influencing the adoption of evidence-based interventions (EBI) is essential to ensuring their sustainability in the mental healthcare setting. This article describes 1) differences between professional staff roles in attitudes towards EBI and 2) individual and organizational predictors of attitudes towards adopting EBI. <p><i>Methods - </i>The ...
 • Kampen om gehørtreningsfaget i videregående skole. Hvor ble det av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut? 

  Olsen, Caroline Astrid Halliwell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-05)
  SAMMENDRAG I denne studien fokuserer jeg på gehørtreningsfaget i videregående skole. Jeg ser på strukturene rundt gehørtreningen som det Bourdieu vil kalle for en kamp. Jeg har forsøkt å svare på følgende spørsmål: Hvor ble gehørtreningsfaget av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut for faget? Gjennom problemstillingen søker jeg ny og dypere kunnskap om hva som har skjedd med ...
 • Cryosphere-controlled methane release throughout the last glacial cycle 

  Serov, Pavel (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-12-04)
  <p>The cryosphere of Arctic regions is undergoing rapid change due to century-scale global warming superimposed on millennial-scale natural climatic perturbations that started at the end of the last glacial cycle approximately 20,000 years ago [Slaymaker and Kelly, 2009]. The cryosphere refers to areas where low temperatures freeze water and form ice in the ocean (sea ice), on land (glaciers, ...
 • Utkast av fisk. 

  Schönning, Marthe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-13)
  I norsk rett er det lovfestet en formålsbestemmelse om bærekraftig utvikling som gjelder for all norsk fiskeriforvaltning. For å forebygge utkast av fisk er det viktig å legge til rette for å unngå potensiell uønsket fangst. Dette gjøres gjennom retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av høstingen. I loven er det utviklet en generell ilandføringsplikt, ved å ta fangsten i land gir det en ...

View more