Aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin:

18 jun 2018: Pål Anders Opdal

Om pedagogiske intensjoner: En teoretisk og empirisk studie ved bruk av pedagogisk-filosofiske og kvalitative metoder

26 jun 2018: Lene Antonsen

Sámegielaid modelleren – huksen ja heiveheapmi duohta giellamáilbmái

Vis mer