Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

16 Aug 2024: Eli-Anita Øivand Schøning

Muitát, mujttalit, å minnes på ny – et museologisk perspektiv på kunnskapsproduksjon i Árran Julevsáme guovdásj og Várdobáiki sámi guovddáš

 • Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition 

  Kaya, Ezgi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  The present study examins how adults who speak Turkish as their first language and English as their second language acquire possessive pronouns in Norwegian as their third language, focusing on cross-linguistic influence. The study uses a combination of methods including a language history questionnaire, Norwegian and English proficiency tests, and an acceptability judgement task, while testing the ...
 • Sammenligning av energipotensialet i slam fra ulike slamkilder 

  Eilertsen, Tanita Christi Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-21)
  Slam er restproduktet ved rensing av avløpsvann og i produksjon av oppdretts- og settefisk, og lar seg fjerne fra vannet gjennom sedimentering, flotasjon og/eller filtrering. I kraft av sitt rike innhold av organisk materiale og næringsstoffer, er slam samtidig en verdifull ressurs. Avhengig av dets råstoffsammensetning, kan slammet blant annet benyttes i produksjon av biogass, og følgelig inngå som ...
 • Halvpartsprinsippet - Er halvpartsprinsippet et vilkår for vederlagskrav for samboere og ektefeller? 

  Ajvazi, Fatlinda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-07-16)
  Avhandlingens tema er vederlagskrav i ekteskaps- og samboerforhold, hvor det ses nærmere på hvorvidt halvpartsprinsippet er et vilkår for vederlagskrav for ektefeller og/eller samboere på bakgrunn av en rettsdogmatisk analyse av foreliggende rettskildemateriale. Hovedfokuset er imidlertid en rettspolitisk vurdering av hvorvidt det burde legges til grunn samme prinsipp for ektefeller som for samboere ...
 • Brief Intervention as a Method to Reduce Z-Hypnotic Use by Older Adults: Feasibility Case Series 

  Bjelkarøy, Maria Torheim; Simonsen, Tone Breines; Siddiqui, Tahreem Ghazal; Halset, Sigrid; Cheng, Socheat; Grambaite, Ramune; Saltyte Benth, Jurate; Gerwing, Jennifer; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Lundqvist, Anders Christofer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-02-08)
  Background: Z-hypnotics or z-drugs are commonly prescribed for insomnia and sleep difficulties in older adults. These drugs are associated with adverse events and dependence and are not recommended for long-term use. Despite evidence of older adults being more sensitive to a wide array of adverse events and clinical guidelines advocating limiting use, inappropriate use in this population is still ...
 • Near-surface characterization using shear-wave resonances: A case study from offshore Svalbard, Norway 

  Taweesintananon, Kittinat; Rørstadbotnen, Robin Andre; Landrø, Martin; Johansen, Ståle Emil; Arntsen, Børge; Forwick, Matthias; Hansen, Alfred (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-06-14)
  Shear-wave (S-wave) resonances are typically observed when the surficial marine sediments over a rock substrate have relatively low S-wave velocities. We observe these phenomena using ocean-bottom fiber-optic distributed acoustic sensing (DAS) in two subsea fiber-optic telecommunication cables in Svalbard, Norway. Strong seismic energy from sufficiently large earthquakes is required to trigger and ...

View more