Now showing items 1-20 of 32846

  • Towards personalized medicine in ulcerative colitis. Long-term follow-up after biological treatment and prediction of clinical outcomes 

   Johnsen, Kay-Martin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-20)
   Ulcerøs kolitt (UC) er en kronisk tarmsykdom kjennetegnet med betennelse i tykktarmen som forårsaker symptomer som magesmerter, blodig avføring og diaré. Å forstå årsakene til UC er utfordrende og involverer en kompleks blanding av faktorer som immunsystemproblemer, eksponering for mikrober og genetiske påvirkninger. Et gjennombrudd i UC-behandling kom med anti-tumor nekrose faktor (anti-TNF) ...
  • Cross-informant ratings on emotional and behavioral problems in Nepali adolescents: A comparison of adolescents' self-reports with parents' and teachers' reports 

   Adhikari, Sirjana; Brondbo, Per Haakan; Handegård, Bjørn Helge; Javo, Anne Cecilie; Shakya, Suraj; Ma, Jasmine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-16)
   Background<p> <p>Studies on cross-informant agreement on adolescents’ emotional and behavioral problems (EBPs) are sparse in low- and middle-income countries. This study aimed to assess parent-adolescent and teacher-adolescent agreement on EBPs and associated factors in Nepal. <p>Methods <p>This cross-sectional survey included 1904 school-going adolescents aged 11–18, enrolled in government and ...
  • The Persian Light Verb dādan 'to give': Causation and More 

   Soltani, Reza; Amouzadeh, Mohammad; Rezaei, Hadaegh (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-09)
   This paper aims to investigate the light verb constructions (LVCs) formed with the light verb dādan ‘to give’ in Persian by employing the principles of cognitive lexical semantics. It examines the semantic relationships between the heavy verb dādan and its uses as LVCs. The analysis of attested examples reveals that the use of dādan as a light verb (LV) is a function of the semantic structure of its ...
  • Contribution of fluorescent primary biological aerosol particles to low-level Arctic cloud residuals 

   Pereira Freitas, Gabriel; Kopec, Ben; Adachi, Kouji; Krejci, Radovan; Heslin-Rees, Dominic; Yttri, Karl Espen; Hubbard, Alun Lloyd; Welker, Jeffrey M.; Zieger, Paul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-13)
   Mixed-phase clouds (MPCs) are key players in the Arctic climate system due to their role in modulating solar and terrestrial radiation. Such radiative interactions rely, among other factors, on the ice content of MPCs, which is regulated by the availability of ice-nucleating particles (INPs). While it appears that INPs are associated with the presence of primary biological aerosol particles (PBAPs) ...
  • Å komme på rett spor - En casestudie av dynamikken mellom den lokale mobiliseringen og den statlige styringen i InterCity-prosjektet på Hamar 

   Emilsen, Marte Trasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-06)
   Denne masteroppgaven er en case-studie av en konfliktfylt planprosess knyttet til dobbeltsporutbygging for Intercity-prosjektet i Hamar. Studien søker å undersøke dynamikken mellom statlig styring og lokal mobilisering i et stort statlig infrastrukturprosjekt. Lokalsamfunnet har en positiv innstilling til muligheten for å modernisere jernbanen i Hamar. Konflikten som har preget planprosessen og ført ...
  • Adopsjon, assimilering og menneskehandel av barn fra utlandet. 

   Bredesen, Zebib (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-22)
   Ved å bruke det rasjonelle, naturlige og åpne organisasjonsperspektivene til Scott og Davis (2014) har jeg forsket på utenlandsadopsjon i Norge. I masteravhandlingen er tidsperioden avgrenset til å gjelde årene fra 2007 til og med 2023. Fokuset har primært vært å undersøke hvordan utenlandsadopsjon fungerer i Norge og å forklare årsakene til vedvarende adopsjon av barn fra utlandet til Norge. ...
  • Artificial Intelligence and Hate Speech: Exposing Facebook’s Biased Algorithms and Threats to the Freedom of Expression 

   Bareika, Katsiaryna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-22)
   Today social networks are the leading platforms for expressing opinions publicly. However, publicity on the Internet differs considerably from the generally accepted concept of publicity: when speaking any opinion or idea online, the user feels neither direct danger nor possible consequences for expressing his thoughts. Thus, Hate Speech online was created as a particular category of public statements ...
  • Finnmark mellom frigjøring og fred. Livsvilkår blant overvintrere fra 25. oktober 1944 til 8. mai 1945 

   Mølmann, Nina Planting (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-14)
   Finnmark mellom frigjøring og fred. Livsvilkår blant overvintrere fra 25. oktober 1944 til 8. mai 1945. Den 18. oktober 1944 krysset sovjetiske styrker grensen til Norge i Sør-Varanger. Etter en uke med kamper på norske jord, lyktes sovjeterne å presse de tyske soldatene på retrett. Den første delen av Norge var fritt etter nesten fem års okkupasjon den 25. oktober 1944. Samtidig forberedte ...
  • Sea Spray Icing Prediction: Integrating Experiments, Machine Learning, and Computational Fluid Dynamics 

   Deshpande, Sujay (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-05-27)
   <p>Ice accretion is challenging for maritime and offshore operations in the Polar regions. Activities related to tourism, oil and gas exploration, fishing, and offshore wind energy are increasing in the arctic. Ice accretion on vessels and offshore structures pose a threat to structural integrity, vessel stability, and personnel safety in outdoor working environments. Freezing sea spray is the largest ...
  • Henvisning til rekonstruktiv kirurgi etter brystbevarende kirurgi – En studie av kvinner operert for brystkreft eller DCIS ved UNN Tromsø i perioden 2009-2018 

   Tylden, Eline Sol Garthsdatter; Ellingsen, Frida Hol (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-21)
   Bakgrunn Den kirurgiske behandlingen av brystkreft har forandret seg mye i løpet av de siste tiårene, men studier som beskriver endringene og effekten av dem mangler. Vi undersøker utviklingen av brystkreftkirurgi ved UNN Tromsø fra 2009 til 2018, og hvordan henvisningsraten til rekonstruktiv kirurgi etter brystbevarende kirurgi (BBK) har utviklet seg som et indirekte mål på pasienttilfredshet. Vi ...
  • Uerfarne og erfarne legers opplevelse av usikkerhet i medisinen – en kvalitativ studie 

   Asdal, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-21)
   Usikkerhet er et uunngåelig aspekt av medisinen, og lar seg ikke alltid eliminere av økt kunnskapsmengde og -kvalitet. Usikkerhet et fenomen som ofte fremkaller negative assosiasjoner, men bevissthet rundt egen mangel på kunnskap oppleves med ulik grad av trygghet. Formålet er å utforske hvordan legers forhold til usikkerhet og deres opplevelse av utrygghet utvikler seg med erfaring. Oppgaven er en ...
  • Evaluering av optimal erstatning av naturlig tilslag med resirkulert betongtilslag for å oppnå tilstrekkelig bestandighet 

   Sjåfjell, Jørgen Johnsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
   Bygg- og anleggsindustrien er en stor bidragsyter til global oppvarming grunnet produksjon av bygningsmateriale, transport samt bygnings- og rivningsaktivitet. Materialets kretsløp og sirkulær økonomi kan drastisk redusere forurensning og etterspørselen av naturlige ressurser. Bruk av resirkulert tilslag (RCA) er en av mulighetene til hvordan en kan redusere forbruket av naturlige ressurser for ...
  • Lithium-ion battery digitalization: Combining physics-based models and machine learning 

   Amiri, Mahshid N.; Håkansson, Anne Eva Margareta; Burheim, Odne Stokke; Lamb, Jacob Joseph (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-21)
   Digitalization of lithium-ion batteries can significantly advance the performance improvement of lithium-ion batteries by enabling smarter controlling strategies during operation and reducing risk and expenses in the design and development phase. Accurate physics-based models play a crucial role in the digitalization of lithium-ion batteries by providing an in-depth understanding of the system. ...
  • Seabirds reveal mercury distribution across the North Atlantic 

   Albert, Céline; Moe, Børge; Strøm, Hallvard; Grémillet, David; Brault-Favrou, Maud; Tarroux, Arnaud; Descamps, Sebastien; Bråthen, Vegard Sandøy; Merkel, Benjamin; Åström, Jens; Amélineaud, Françoise; Angelier, Frédéric; Anker-Nilssen, Tycho; Chastel, Olivier; Christensen-Dalsgaard, Signe; Danielsen, Johannis; Elliott, Kyle; Erikstad, Kjell E.; Ezhov, Alexey; Fauchald, Per; Gabrielsen, Geir W.; Gavrilo, Maria; Hanssen, Sveinn Are; Helgason, Hálfdán H.; Johansen, Malin Kjellstadli; Kolbeinsson, Yann; Krasnov, Yuri; Langset, Magdalene; Lemaire, Jérémy; Lorentsen, Svein-Håkon; Olsen, Bergur; Patterson, Allison; Plumejeaud-Perreau, Christine; Reiertsen, Tone Kristin; Systad, Geir Helge Rødli; Thompson, Paul M.; Thórarinsson, Thorkell Lindberg; Bustamante, Paco; Fort, Jérôme (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-13)
   Mercury (Hg) is a heterogeneously distributed toxicant affecting wildlife and human health. Yet, the spatial distribution of Hg remains poorly documented, especially in food webs, even though this knowledge is essential to assess large-scale risk of toxicity for the biota and human populations. Here, we used seabirds to assess, at an unprecedented population and geographic magnitude and high resolution, ...
  • 4-nitroquinoline 1-oxide-induced oral epithelial lesions exhibit time- and stage-dependent changes in the tumor immune microenvironment 

   Sellæg, Kjersti; Schwienbacher, Ruth; Kranz, Mathias; Engan Aamodt, Anna; Wirsing, Anna Maria; Berge, gerd; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Norvoll Magnussen, Synnøve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-15)
   Oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) is the most common cancer of the oral cavity and is associated with high morbidity due to local invasion and lymph node metastasis. Tumor infiltrating lymphocytes (TILs) are associated with good prognosis in oral cancer patients and dictate response to treatment. Ectopic sites for immune activation in tumors, known as tertiary lymphoid structures ...
  • Cross-sectional associations between accelerometer-measured physical activity and hip bone mineral density. The Tromsø study 2015–2016 

   Mikkilä, Saija; Handegård, Bjørn Helge; Johansson, Jonas Lars; Hopstock, Laila Arnesdatter; van den Tillaar, Roland Johannes Wilhelmus; Emaus, Nina Alice; Morseth, Bente; Welde, Boye (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-06)
   Positive associations between physical activity and bone health have been found in population-based studies, however, mostly based on self-reported physical activity. Therefore, we investigated the association between accelerometer-measured physical activity, measured in steps per day and minutes of moderate to vigorous physical activity (MVPA) per day, and total hip areal bone mineral density (aBMD) ...
  • Løsningen på klimautfordringene er rotete, den er millioner av puslespillbrikker 

   Skaugen, Ragnhild Batseba Ødegaard (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2023-12-18)
  • Mass cultivation of the marine diatom Porosira glacialis: Method development and comparison of pigment composition in response to irradiance wavelenght 

   Bæverud, Agnethe Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-19)
   In 2015, UiT The Arctic University of Norway and a local smelting plant initiated a project aiming to reduce the carbon footprint by mass cultivation of microalgae. The ability of the microalgae to directly capture industrially emitted CO2 and utilize wastewater as alternative nutrient sources to produce high value biomass, causes the bio-carbon recycling to represent both an environmental and ...
  • Innstramminger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak 

   Fredriksen, Jenny Alise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-19)
   Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstaker skal ansettes fast og på heltid. Denne hovedregelen er det bred enighet om, både blant de forskjellige politiske partiene og aktørene i arbeidslivet. Det har imidlertid vært uenighet rundt hvor stor adgangen til å gjøre unntak for hovedregelen bør være. 16. desember 2022 vedtok stortinget en lovendring som innebærer en innstramming av adgangen til ...