Now showing items 1-20 of 24566

  • Stans gratisarbeidet for grådige tidsskriftsforlag 

   Longva, Leif; Smedsrød, Bård (Journal article; Tidsskriftartikkel; Others; Andre, 2021-12-26)
   I en tid med stramme budsjetter bør både Riksrevisjonen og alle ledere i universitets- og høgskolesektoren interessere seg for sløseriet av midler som går til overprisede tidsskrifter.
  • Hvem holder masken? 

   Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2022)
   Forfatterne til denne artikel arbejder på UiT-Norges arktiske universitet på instituttet for omsorg. Omsorgsuddannelsen er en særlig norsk helse- og socialfaglig uddannelse, som har fokus på enkelt individers udfordringer og muligheder. Uddannelsen har et humanistisk grundsyn.
  • Robuste sjømatinntekter også under COVID-19 pandemien 

   Bertheussen, Bernt Arne; Bendiksen, Bjørn Inge (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-09)
   Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Inntektene skaper arbeid og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten. Denne studien undersøker hvor sårbare inntektene til sjømatnæringen har vært under Covid-19 pandemien som har preget mesteparten av 2020 og hele 2021. I tillegg til å analysere inntektsutviklingen på aggregert nivå for fiskeri og havbruk, presenterer studien sektorvise analyser ...
  • Vi trenger flere sjømat-influensere! 

   Alm, Siril (Chronicle; Kronikk, 2022-04-29)
   Til tross for at folk er blitt mer opptatt av å ha et sunt kosthold, har sjømatkonsumet vært dalende i flere år – spesielt blant den unge befolkningen. Kan sosiale medier og influensere være løsningen på problemet?
  • Consanguinity and rare mutations outside of MCCC genes underlie nonspecific phenotypes of MCCD 

   Shepard, PJ; Barshop, BA; Baumgartner, MR; Jepsen, K; Hansen, John-Bjarne; Smith, EN; Frazer, Kelly (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-11-06)
   Purpose: 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency (MCCD) is an autosomal recessive disorder of leucine catabolism that has a highly variable clinical phenotype, ranging from acute metabolic acidosis to nonspecific symptoms such as developmental delay, failure to thrive, hemiparesis, muscular hypotonia, and multiple sclerosis. Implementation of newborn screening for MCCD has resulted in broadening ...
  • Occupational therapy students’ preferences for teaching and course design across a three-year undergraduate education program 

   Edvardsen, Even Elias; Dalseth, Eline Fjærestad; Johnson, Susanne Grødem; Stigen, Linda; Mørk, Gry; Magne, Trine A; Gramstad, Astrid; Småstuen, Milada Cvancarova; Bonsaksen, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-04)
   Purpose - Understanding students’ preferences for teaching and course design is important for educators in higher education when planning courses and teaching activities. The purpose of this study was to explore changes in occupational therapy students’ preferences for teaching and courses across the three-year study program. <p> <p>Design/methodology/approach - A total of 263 students participated ...
  • The internal structure of proper names: Surnames, patronymics and relational elements 

   Fábregas, Antonio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-06-30)
   This article researches patronymics in a broad sense – taken as components of a proper name that, morphologically, can be decomposed in a first name and a morpheme – with a focus on Spanish and Belarusian – the second conforming to a narrow definition of patronymic, where it is a component of a proper name distinct from both the first name and the surname. Our claim is that patronymics are the ...
  • The future of Arctic sea-ice biogeochemistry and ice-associated ecosystems 

   Lannuzel, Delphine; Tedesco, Letizia; Leeuwe, Maria van; Campbell, Karley; Flores, Hauke; Delille, Bruno; Miller, Lisa; Stefels, Jacqueline; Assmy, Philipp; Bowman, Jeff; Brown, Kristina; Castellani, Giulia; Chierici, Melissa; Crabeck, Odile; Damm, Ellen; Else, Brent; Fransson, Agneta; Fripiat, Francois; Geilfus, Nicolas-Xavier; Jacques, Caroline; Jones, Elizabeth; Kaartokallio, Hermanni; kotovitch, marie; Meiners, Klaus M.; Moreau, Sebastien; Nomura, Daiki; Peeken, Ilka; Rintala, Janne-Markus; Steiner, Nadja; Tison, Jean-Louis; Vancoppenolle, Martin; Linden, Fanny Van der; Vichi, Marcello; Wongpan, Pat (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-27)
   The Arctic sea-ice-scape is rapidly transforming. Increasing light penetration will initiate earlier seasonal primary production. This earlier growing season may be accompanied by an increase in ice algae and phytoplankton biomass, augmenting the emission of dimethylsulfide and capture of carbon dioxide. Secondary production may also increase on the shelves, although the loss of sea ice exacerbates ...
  • Økte skriveferdigheter gjennom formativ vurdering 

   Nordli, Ingrid C.; Opdal, Pål anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-22)
   I denne studien diskuterer vi studentrespons på formativ vurdering i forbindelse med et bachelorkurs i akademisk skriving. Formativ vurdering er underveisvurdering og -veiledning, den former læring og bringer den lærende fremover (Bennett, 2011, 2018; Wiliam, 2018). Vårt formål med studien er å utforske hvilke typer formativ vurdering studenter opplever som verdifulle for utvikling av ferdigheter i ...
  • Antimikrobielle forbindelser i kongsnegl (Buccinum undatum) og neptunsnegl (Neptunea despecta) 

   Martinsen, Lindsey Leigh Beecher (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Det økende antall patogene bakteriestammer som utvikler resistens mot dagens kommersielle antibiotika er en av de største truslene mot den globale helsen i vår tid. Infeksjonssykdommer som tidligere kunne behandles med antibiotika har nå nesten blitt umulige å behandle, det er derfor et umiddelbart behov for nye typer antibiotika med nye virkningsmekanismer enn det som allerede eksisterer på markedet. ...
  • Molekylmodelleringsstudium av G-protein koblet østrogenreseptor (GPER) 

   Smith, Maria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2017-05-15)
   G-protein koblet østrogenreseptor (GPER) har vist å ha en fysiologisk rolle i det reproduktive systemet, nervesystemet, endokrine systemet, immunsystemet og karsystemet. Den har også patofysiologisk rolle i flere forskjellige sykdommer inkludert kreft. G-protein koblet østrogenreseptor har blitt identifisert i nesten alle systemer i kroppen. Dermed er det en stor interesse for å få kjennskap til ...
  • Autisme og læringsmiljø i barnehagen. Tre pedagogers forståelse av autisme og læringsmiljø, og deres tilrettelegging av læringsmiljøet for å ivareta behovene til barn med autisme i barnehagen. 

   Iversen, Sofie Nordheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-14)
   Denne studien handler om hvordan forståelse, meninger og erfaringer tre pedagoger har av et godt læringsmiljø i arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser, samt hva de mener er viktig for å skape et læringsmiljø som ivaretar deres behov. Oppgaven tar utgangspunkt i teori som viser hvilke behov barn med autisme har i barnehagen, og hvordan man tilrettelegger for å ivareta behovene og fremme ...
  • The search of new negative allosteric GABAB receptor modulators using in silico and in vitro approaches 

   Hadi, Ali Muataz (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
   γ-aminobutyric acid (GABA) is the primary inhibitory neurotransmitter in the CNS. GABA exerts its function on both ionotropic ligand-gated GABAA receptors and metabotropic GABAB G-protein coupled receptors (GPCRs). Disruption in the GABAergic system has been associated with numerous neurological and psychiatric disorders in humans. These include developmental dysfunctions, epilepsy, sleep disorders, ...
  • Microfluidized liposomes for cellular uptake imaging: Optimization 

   Mork, Silje (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
   Liposomes as drug delivery systems exhibit great potential to deliver active molecules to the targeted site depending on their various characteristics. However, these characteristics are dependent on the manufacturing procedures applied to prepare liposomes. Especially difficult is assurance of reproducible production in large volumes. Therefore an efficient up-scalable method for production of ...
  • Bruk av antibakterielle midler blant barn 0-3 år etter fødselssesong og fødselsår i Norge 2004-2017 

   Beckstrøm, Sanna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-14)
   Bakgrunn: Ettårig periodeprevalens for bruk av antibakterielle midler til barn i Norge er høyest før tre års alder. Forskriving av antibakterielle midler påvirkes av mange faktorer, og kartlegging av disse kan gi mulighet til å målrette intervensjoner for å redusere forskriving. Formål: De primære målene var å undersøke om fødselssesong predikerer alder ved første utlevering av antibakterielle midler, ...
  • Electrospinning of nanofibers with chitosan and B-glucan as active wound healing ingredients: Optimization and characterization 

   Olaussen, Julie Wik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
   Wound healing is a complex and highly regulated process, vital for preserving the barrier function of the skin. However, several underlying pathologies have the ability to influence the cascade of events involved in this process, resulting in the development of chronic wounds. The heterogeneous nature of chronic wounds increases the requirements of novel wound dressings. Hence, the development of ...
  • High throughput lipolysis-permeation in vitro model employing the mucus-PVPA barriers to assess drug absorption from lipid-based delivery systems 

   Brurok, Sunniva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
   In vitro lipolysis models are commonly used to assess the performance of lipid-based drug delivery systems (LbDDSs) in terms of their drug absorption potential; however, this in vitro approach has not always shown to correlate well with in vivo data. Several studies suggest that adding an absorption step to the in vitro lipolysis model would give a better estimation of absorption for drugs incorporated ...
  • Characterization of commensal enterococcal membrane vesicles and their cytotoxic effect on various host cells 

   Bhandari, Ishan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
   Enterococcus are a group of bacteria growing on different environmental condition behaving as a commensal as well as opportunistic pathogen. Among the enterococci, Enterococcus faecium is recently emerged as a nosocomial multi-resistance pathogen especially in the severely ill and immunocompromised patients causing a wide range of diseases like endocarditis, bacteraemia and urinary tract infections. ...
  • Virtual screening and in vitro evaluation of putative positive allosteric modulators of the GABAB receptor 

   Issifou, Ibrahim Toure (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
   -aminobutyric acid (GABA) is the chief inhibitory neurotransmitter of the central nervous system (CNS). GABA exhibits its function by binding to either the ionotropic GABAA receptor or the metabotropic GABAB receptor, causing a decrease in activity in the nervous system. Disruption in the GABAergic system has been associated with various neurological conditions, including Alzheimer’s disease, anxiety, ...
  • Success and failure in eHealth 

   Janssen, Wouter (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2017-05-14)
   Introduction In the field of eHealth, there seems to be a gap between promising research and clinical reality. This master thesis aims to give insight in patterns that can be found regarding the possible outcome in terms of success and/or failure. An in-depth review of workflow will be done, to get an understanding of the implications of eHealth on workflow. Methods Using a systematic article ...