Viser treff 1-20 av 13686

  • Lipider fra kiselalger som potensiell fettressurs i laksefôr. Optimalisering av ekstraksjonsutbytte samt karakterisering av fettsyresammensetning og lipidklasser. 

   Solbø, Trond-Håkon Seljevold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-16)
   Den globale oppdrettsnæringen er i kraftig vekst, noe som har medført et globalt underskudd for marine oljer til oppdrettsfôr. Dette underskuddet er forventet å tangere 40 millioner tonn innen 2030. I tillegg er det forventet et totalt fôrbehov til global akvakultur på i overkant av 87 millioner tonn innen 2025. Dette har medført at laksefôrprodusenter har introdusert vegetabilske råvarer i fôret. ...
  • Initial Community Convergence on Plant Defense Syndromes Explains Community Responses to Herbivore Exclosures 

   Robinson, Jacob (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-15)
   General trade-offs in species’ energy use are highlighted here by mapping proposed defense syndromes, using trade-offs found between: constitutive phenolic compounds, silica and a high nutrient low defense region found between regional con-specifics. Differences in species composition between two catchments can be explained by proposed syndrome trade-offs seeking energy use optimums in differing ...
  • Hvordan brukes storytelling som verktøy i omdømmebygging. En teoretisk tilnærming til fortelling som omdømmebygger 

   Solvang, Erling Mickal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
   Hvordan kan man bruke storytelling som verktøy i omdømmebygging? Denne oppgaven er bygd rundt begrepet omdømmebygging og historien, eller storytelling, som en drivkraft i omdømmebygging. Problemstillingen i denne oppgaven er besvart gjennom søk i eksisterende litteratur gjennom en litteraturstudie. Grunnen til at jeg valgte denne metodiske tilnærmingen, er metodens egnethet for å kunne gi svar ...
  • Effekt av interferon, poly I:C og virussmitte på induksjon av nyoppdagede Mx-gener hos atlantisk laks (Salmo salar L.) 

   Jørgensen, Lars Gaute (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-15)
   Interferonsystemet er den viktigste mekanismen i det medfødte immunforsvaret mot virus hos vertebrater. Celler som blir infisert av virus, produserer og sekreterer proteinet interferon (IFN) som i neste omgang stimulerer produksjon av antivirale proteiner som hemmer virusreplikasjonen. Mx-protein er et av de viktigste IFN-stimulerte antivirale proteinene. I dette mastergradsarbeidet har effekten av ...
  • Thermography and tensile tests of steel samples. Study of material properties and internal friction effects 

   Stange, Even (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   The thesis presents analysis of material properties and internal effects in steel samples, with varying temperatures. Uniaxial tensile tests were conducted in both room temperature and low temperatures, to generate graphical measures of the mechanical properties. The steel samples were monitored with thermography throughout the course of the tensile tests, to investigate the heat generation associated ...
  • Friction tests on polyurethane and concrete. Rolling friction tests and sliding friction tests on anti-abrasion polyurethane, anti-seepage polyurethane and concrete. 

   Hansen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   The climate in arctic areas of the world is a challenge for airports. Snow and ice accumulates on the runways, forcing airports to close for snow clearing. Pilots need to know that the friction is at a respectable level before they land, and may have to return if not. This thesis looked at a polymer called polyurethane, and if this material could be used as a new runway material, considering both ...
  • Oil Spill Preparedness and Response in the Arctic. The effect of low temperature on oil spill response operations in the Arctic with respect to overall equipment effectiveness 

   Rolandsen, Markus Helfjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-02)
   Effectiveness is an important term in oil spill response operations. Literature often relate to the level of effectiveness connected to either mechanical containment and recovery, in-situ burning or chemical dispersant application. The term effectiveness in oil spill response operations can be related to existing theory and the perspective of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The perspective ...
  • Icing Effects on Power Lines and Anti-icing and De-icing Methods 

   Solangi, Ali Raza (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
   Icing on power lines may lead to compromise safety and reliability of electric supply network. Prolong icing can lead to power breakdown and collapse of towers. Since power transmission lines are mostly overhead and could face the direct impact of icing, and it is one of the main challenges faced by power distribution companies in cold regions. When the ice accretion crosses the safety limit then ...
  • Navigation in the Arctic. How can simulator training be used for assessment and reduction of risk? 

   Røds, Johan-Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Over the recent years, the ship traffic in the polar areas has increased. There is reason to believe that this traffic, and especially the cruise traffic, will increase further as the ice retracts towards the poles. There is also reason to believe that with the continued focus and exposure of the Polar Region, the cruise tourism to the region will grow.The increased presence in the polar areas will ...
  • Unemployment rate, Labor-Market and Sickness-absence. How the unemployment affects sickness-absence in Troms County. An empirical analysis 

   Berthung, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
   This thesis investigates how the unemployment rate affect the sickness-absence in Troms county. For doing so, we set up a model that investigates the causal relationship between labor market tightness and workers absence behavior and the cyclical selecting of employees with bad health during different states of the business cycle. We take advantage of over 230,000 recorded sickness-absences and ...
  • Restblod i torskemuskel som følge av vasshaling og forsinket bløgging 

   Eilertsen, Venil Trælvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-29)
   Torsk har blitt fanget gjennom flere århundrer, og er sett på som en av de viktigste artene i de nord-atlantiske fiskeriene. I dagens torskefiske er det mer lønnsomt å satse på kvantitet framfor kvalitet, og i de senere årene har det utviklet seg en praksis kalt vasshaling som sørger for å holde kontinuerlig produksjon om bord fabrikktrålere. Vasshaling benyttes i perioder med god tilgang på torsk. ...
  • The European Union's Fisheries Agreements with third countries. Moving from FPA to SFPA: the case study of Seychelles 

   Augustave, Lovasoa Cédrique (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-21)
   Fisheries agreements between EU-Seychelles have been in place since 1984. Since then, the agreements have been in constant changes in response to the constructive criticisms from NGOs and scientists to the CFP. An exploratory study assessing the relationship between the EU-Seychelles Fisheries Agreements has been conducted. It focuses on the changes and the differences between the Fisheries Partnership ...
  • Modelling the bycatch reduction of a shrimp trawl with a combined Nordmøre grid and sieve panel configuration in the north east Atlantic deep-water shrimp (Pandalus borealis) fishery 

   Jacques, Nadine Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   The aim of this study was to investigate whether a sieve panel could be an alternative to the Nordmøre grid or if a sieve panel could combine with the Nordmøre grid regarding bycatch reduction while simultaneously maintaining shrimp retention in the Northeast Atlantic deep-water shrimp (Pandalus borealis) fishery. These gears are the two most established bycatch reduction devices used today in shrimp ...
  • Kast det på havet, eller? Fiskeres holdninger og atferd knyttet til fenomenet marin forsøpling. 

   Århus, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
   Marin plastforsøpling er et tema med vind i seilene. Jeg har gjort kvalitative intervjuer med norske og russiske fiskere. Målet har vært å forstå møte mellom hvordan alt oppstyret rundt forsøpling ser ut fra fiskeflåten, og hvordan styring av fiskeriene påvirker atferden i dem. Institusjonell teori er en sentral del av oppgaven. Avfallssproblemet og håndteringen av det er i ferd med å bli ...
  • Kvalitetsoppfatning av saltfisk. Vurderer Norge og Spania kvaliteten på saltfisk etter de samme kriterier? 

   Hansen, Kristin Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Spania har en lang tradisjon for å spise saltfisk av torsk, og de kan velge fisk produsert fra flere land og med flere produksjonsmetoder. Island og Færøyene oppnår høyere kilopris for sine produkter enn der Norge gjør i Spania. Saltfisk er et produkt det tar tid å lage god mat av da den må vannes ut før den kan bli til en matrett. Dette har ført til at lettsaltet fisk og utvannede produkter har ...
  • Lindring av smerter hos kreftpasienter 

   Kongsgaard, Ulf; Kaasa, Stein; Dale, Ola; Ottesen, Stig; Nordøy, Tone; Hessling, Sten Erik; von Hofacker, Sebastian; Bruland, Øyvind; Lyngstadaas, Anita (Research report; Forskningsrapport, 2005)
   Denne rapporten er en bestilling fra tidligere Sosial-og helsedepartementet om å vurdere kunnskapsgrunnlaget om effekt av palliativ smertebehandling ved kreft, dvs. Effekt av ulike behandlingsmetoder for å lindre smerter hos pasienter med uhelbredelig (ikke-kurabel) kreftsykdom.
  • Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrere 

   Nøkleby, Heid; Nguyen, Lien; Meneses, Jose; Berg, Rigmor (Research report; Forskningsrapport, 2015)
   <i>English summary</i>: The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was commissioned by the Directorate of Integration and Diversity to conduct a systematic literature search with a subsequent categorization of relevant research. The commission was to identify research published 2000-2015 on effects of different types of interventions on an individual level to mobilize for voting.
  • Immediate response in markers of inflammation and angiogenesis during exercise: a randomised cross-over study in heart transplant recipients 

   Yardley, Marianne; Ueland, Thor; Aukrust, Pål; Michelsen, Annika; Bjørkelund, Elisabeth; Gullestad, Lars; Nytrøen, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-28)
   <p><i>Background</i>: The present study explored and compared the immediate responses in markers of inflammation and angiogenesis in maintenance heart transplant (HTx) recipients before, during and after sessions of high-intensity interval training (HIT) versus moderate-intensity continuous training (MICT). The study aimed to explain some of the trigger mechanisms behind HIT in HTx recipients.</p> ...
  • Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling 

   Bjordal, Jan Magnus; Johansen, Oddmund; Holm, Inger; Zapffe, Knut; Nilsen, Ellen M; Kristiansen, Ivar Sønbø; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn (Research report; Forskningsrapport, 2004)
   De viktigste symptomene ved kneleddsartrose er leddsmerter, nedsatt bevegelighet og muskelstyrke som etter hvert gir nedsatt funksjon og evne til å utføre dagliglivets aktiviteter. Mange av personene som rammes av kneleddsartrose er også overvektige som igjen kan føre til andre helseplager som kardiovaskulære lidelser og høyt blodtrykk. Fysioterapi, i form av øvelsesbehandling og elektroterapi, ...
  • Frantsvåg om åpen publisering: For tidlig å slå på stortromma 

   Frantsvåg, Jan Erik (Chronicle; Kronikk, 2018-09-14)
   <i>Ingress</i>: Kristian Gundersen blir ikke suksessforfatter om hans skrifter blir OA, men han vil kunne nå ut til «the long tail» av potensielle lesere. Jeg synes ikke han skal kimse av det, skriver Jan Erik Frantsvåg.