Now showing items 21-40 of 18245

  • Tidsskriftet Kringsjaa og det moderne folkebiblioteket. Bibliotekstoffet i Hans Tambs Lyches redaktørperiode 1893–1898 

   Kolnes, Fredrik Wold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
   Denne masteroppgaven handler om de historiske røttene til våre moderne folkebiblioteker. Tidsskriftet Kringsjaa under redaktør Hans Tambs Lyche har lenge blitt sett på som en sentral aktør i bibliotekhistorien vår fordi det introduserte nye idéer om bibliotekvirksomhet til sine norske lesere på slutten av 1800-tallet. Etter å ha gjennomført den første systematiske studien av tidsskriftet i en ...
  • Historieundervisning og film. En kvalitativ studie av pedagogisk filmbruk ved to videregående skoler i Tromsø 

   Andreassen, Audun Midtbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
   Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan lærere og elever opplever film som læringsverktøy i historiefaget, ved undersøkelse av problemstillingen «Hva tenker elever og lærere ved to videregående skoler i Tromsø om filmbruk i historieundervisningen?». Fem forskningsspørsmål danner grunnlaget for besvarelsen av problemstillingen. Utgangspunktet for undersøkelsens teoretiske grunnlag er fagdidaktisk ...
  • "Til glede for alle beiarværinger". En studie av den lokalhistoriske litteraturen i Beiarn 

   Solstad, Gløer Gjelsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
   Som de fleste andre kommuner i Norge har Beiarn i Nordland en rik lokalhistorisk tradisjon. Denne litteraturen har utviklet seg over tid siden de første verkene ble publisert midt på 1900-tallet. Det som begynte som et enmannsarbeid utført av presten Erling Vegusdal, som mellom 1949 og 1980 skrev fem bøker om Beiarns lokalhistorie og kulturtradisjon, ble på 1980-tallet overført til et større samarbeid ...
  • Samfunnsfaget i ungdomsskolen: fortsatt ett fag med tre disipliner? Fagfornyelsen og utformingen av den nye læreplanen for samfunnsfaget i ungdomsskolen 

   Adriansen, Tor Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
   Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Alle fagene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes, og dette innebærer at skolefagene vil få nye læreplaner. Utarbeidelsen av disse læreplanene var en langvarig prosess, hvor det for første gang ble benyttet innspills- og høringsrunder. Her kunne alle sende inn tilbakemeldinger til læreplanutkastene. Fokuset i denne masteroppgaven vil ligge på ...
  • Historiefaget mellom fag og folk. En studie av innspillsrundene til læreplanen for historie i videregående opplæring 

   Schei Medrano, Samuel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
   Denne masteroppgaven har identifisert historiedidaktiske syn i innspillsrundene til utformingen av den nye læreplanen for historie i videregående opplæring. Til høsten trer LK20 trinnvis i kraft i den norske skolen. Den nye læreplanen er en videreføring av Kunnskapsløftet av 2006, men fagene er fornyet. For historiefagets del har store endringer blitt gjort. Tilbakemeldinger tidligere i prosessen, ...
  • Kompetanse for fremtiden i historiefaget på videregående skole. En historiedidaktisk studie av utformingen av Fagfornyelsen 

   Ulriksen, Christian Marelius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
   I Fagfornyelsen har kompetansebegrepet blitt tydeligere definert. Et av de mest uttalte formålene er at det skal være mer fokus på metode som kan brukes uavhengig av kunnskapsområde og på tvers av fag, i et forsøk på å tilpasse seg fremtidens kunnskapsbehov. En konsekvens av et metodefokus i skolefaget historie kan medføre til at konkrete historiske kunnskaper ikke får like stor plass i undervisningen. ...
  • Structural studies of triazole inhibitors with promising inhibitor effects against antibiotic resistance metallo-β-lactamases 

   Muhammad, Zeeshan; Skagseth, Susann; Boomgaren, Marc; Akhter, Sundus; Frøhlich, Christopher; Ismael, Aya; Christopeit, Tony; Bayer, Annette; Leiros, Hanna-Kirsti S. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-18)
   Metallo-β-lactamases (MBLs) are an emerging cause of bacterial antibiotic resistance by hydrolysing all classes of β-lactams except monobactams, and the MBLs are not inhibited by clinically available serine-β-lactamase inhibitors. Two of the most commonly encountered MBLs in clinical isolates worldwide – the New Delhi metallo-β-lactamase (NDM-1) and the Verona integron-encoded metallo-β-lactamase ...
  • Empirical prescribing of penicillin G/V reduces risk of readmission of hospitalized patients with community-acquired pneumonia in Norway: a retrospective observational study 

   Høgli, June Utnes; Garcia, Beate Hennie; Svendsen, Kristian; Skogen, Vegard; Småbrekke, Lars (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-15)
   <i>Background</i> - Norwegian guideline recommendations on first-line empirical antibiotic prescribing in hospitalised patients with community-acquired pneumonia (CAP) are penicillin G/V in monotherapy, or penicillin G in combination with gentamicin (or cefotaxime) in severely ill patients. The aim of this study was to explore how different empirical antibiotic treatments impact on length of hospital ...
  • Helgendedikasjoner i Oslo bispedømme. En undersøkelse av helgener dedikert til kirkene i Oslo bispedømme fra misjonstid til reformasjon 

   Ruud, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   I det andre århundre etter Kristus begynte kristne menigheter å hedre mennesker som hadde dødd for sin kristne tro. Den romerske kristenforfølgelse var i anmarsj og eskalerte i andre halvdel av 200-tallet. Dette skapte rom for martyrkulter som vokste frem i skyggen av det romerske samfunn. Da keiser Konstantin gjorde kristendommen til rikets religion i hundreåret etter, hadde kulten omkring ...
  • Commentary 3 to the manifesto for the marine social sciences: unfolding Blue Growth 

   Knol-Kauffman, Maaike; Arbo, Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-03)
   A marine social science manifesto is inherently an anticipatory exercise; it looks forward to the ocean and coastal challenges that societies are facing, with which marine social scientists are responsible to engage. The concept of Blue Growth that is mentioned in the manifesto (MMSS 1.1.3) and the related Blue Economy concept are also inherently anticipatory; they deal with a desired future for ...
  • Privacy-preserving architecture for providing feedback to clinicians on their clinical performance 

   Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Budrionis, Andrius; Ruiz, Luis Marco; Henriksen, Torje Dahle; Halvorsen, Peder Andreas; Bellika, Johan Gustav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-22)
   <i>Background</i> - Learning from routine healthcare data is important for the improvement of the quality of care. Providing feedback on clinicians’ performance in comparison to their peers has been shown to be more efficient for quality improvements. However, the current methods for providing feedback do not fully address the privacy concerns of stakeholders.<p><p> <i>Methods</i> - The paper ...
  • Does a surgical helmet provide protection against aerosol transmitted disease? 

   Temmesfeld, Max; Jakobsen, Rune Bruhn; Grant, Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-23)
   <i>Background and purpose</i> - The COVID-19 pandemic caused by infection with SARS-CoV-2 has led to a global shortage of personal protective equipment (PPE). Various alternatives to ordinary PPE have been suggested to reduce transmission, which is primarily through droplets and aerosols. For many years orthopedic surgeons have been using surgical helmets as personal protection against blood-borne ...
  • “And if you gaze long into an abyss, the abyss gazes also into thee ”: four morphs of Arctic charr adapting to a depth gradient in Lake Tinnsjøen 

   Østbye, Kjartan; Hassve, Marius Hagen; Tamayo, Ana-Maria Peris; Hagenlund, Mari; Vogler, Thomas; Præbel, Kim (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-24)
   The origin of species is a central topic in biology. Ecological speciation might be a driver in adaptive radiation, providing a framework for understanding mechanisms, level, and rate of diversification. The Arctic charr <i>Salvelinus alpinus</i> L. is a polymorphic species with huge morphological and life‐history diversity in Holarctic water systems. We studied adaptive radiation of Arctic charr ...
  • «Gift of Stone». Artikulasjoner av religion og indigenitet: En kunstners utforskning av sin samiske identitet. 

   Niittyvuopio, Rakel-Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
   Forestillingen Gift of Stone ble fremført av kunstneren Katarina Skår Lisa på Varanger Samiske Museum, som del av hennes mastergrad i kunst ved kunsthøyskolen i Oslo, den 6.april 2019. Lisa fikk i voksen alder vite at hun er av samisk slekt. Hun valgte å bruke masterutdanningen og denne performancen som et rom og muligheter for å utforske sine forfedres landskap (i Várjjat i Finnmark), og ta tilbake ...
  • Shoulder and neck pain in female office employees in Tromsø 

   Shrestha, Rejina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-07-04)
   Objective- To determine the prevalence and predictors of neck and shoulder pain in female office workers in Tromsø. Methods- A cross-sectional study was performed using population- based data from the Tromsø 6 study which was carried out between 2007 and 2008. The population under study were 619 female office workers. Information regarding individual factors, lifestyle factors and work factors ...
  • Foreldres adgang til å publisere materiale om sine barn i sosiale medier. Hvordan skal foreldres rett til ytringsfrihet avveies mot barns rett til privatliv og dets med- og selvbestemmelsesrett? 

   Bergheim, Ingvild Kirkfjell Hasfjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-13)
   Bruken av sosiale medier, og dermed også foreldres eksponering av sine barn i ulike situasjoner, har økt de siste årene. Avhandlingen setter søkelys på problematikken som kan oppstå når foreldre deler materiale om sine barn. Tema er foreldres adgang til å publisere materiale om sine barn i sosiale medier. Den nærmere problemstillingen er hvordan foreldres rett til ytringsfrihet skal avveies mot barns ...
  • Stem cell function is conserved during shortterm storage of cultured epidermal cell sheets at 12°C 

   Ringstad, Håkon; Reppe, Sjur; Schøyen, Tine Hiorth; Tønseth, Kim Alexander; Utheim, Tor Paaske; Jackson, Catherine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-20)
   Transplantation of cultured epidermal cell sheets (CES) can be life-saving for patients with large area burns. CES have also been successfully used to regenerate eye and urethral epithelia in animal models. Short-term storage aims to extend the transplantation window, offers flexibility in timing surgery and allows testing of CES quality, phenotype and sterility. This study investigated extended CES ...
  • Impacts of ontogenetic dietary shifts on the food-transmitted intestinal parasite communities of two lake salmonids 

   Prati, Sebastian; Henriksen, Eirik Haugstvedt; Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-10)
   Ontogenetic dietary shifts are common in fish and often impact trophically transmitted parasite communities. How parasite species composition and relative abundances change among size classes, and at what rate these changes occur, is rarely examined. Hosts with a broad trophic niche are potentially exposed to a large variety of parasite species. The degree of ontogenetic changes in parasite species ...
  • A novel use of the leukocyte coping capacity assay to assess the immunomodulatory effects of organohalogenated contaminants in avian wildlife 

   Hansen, Elisabeth; Huber, Nikolaus; Bustnes, Jan Ove; Herzke, Dorte; Bårdsen, Bård-Jørgen; Eulaers, Igor; Johnsen, Trond Vidar; Bourgeon, Sophie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-19)
   Apex predators are characterized by high levels of biomagnifying organohalogenated contaminants (OHCs) which have been found to induce detrimental health effects in wildlife, such as immune system impairment. The leukocyte coping capacity (LCC) assay is a functional real-time measure of an innate immune response essential in pathogen resistance, known as the respiratory burst. The current study ...
  • Upper limb kinematics during the first year after stroke: the stroke arm longitudinal study at the University of Gothenburg (SALGOT) 

   Thrane, Gyrd; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Murphy, Margit Alt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-15)
   <i>Background</i> - Reduction of compensation and improved movement quality indicate recovery after stroke. Since clinical measures alone are often inadequate to distinguish between behavioral recovery and compensation, kinematic analysis of functional tasks has been recommended.<p><p> <i>Objective</i> - To quantify longitudinal changes and residual deficits in movement performance and quality ...