Now showing items 1-20 of 32831

  • Cross-sectional associations between accelerometer-measured physical activity and hip bone mineral density. The Tromsø study 2015–2016 

   Mikkilä, Saija; Handegård, Bjørn Helge; Johansson, Jonas Lars; Hopstock, Laila Arnesdatter; van den Tillaar, Roland Johannes Wilhelmus; Emaus, Nina Alice; Morseth, Bente; Welde, Boye (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-06)
   Positive associations between physical activity and bone health have been found in population-based studies, however, mostly based on self-reported physical activity. Therefore, we investigated the association between accelerometer-measured physical activity, measured in steps per day and minutes of moderate to vigorous physical activity (MVPA) per day, and total hip areal bone mineral density (aBMD) ...
  • Løsningen på klimautfordringene er rotete, den er millioner av puslespillbrikker 

   Skaugen, Ragnhild Batseba Ødegaard (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2023-12-18)
  • Mass cultivation of the marine diatom Porosira glacialis: Method development and comparison of pigment composition in response to irradiance wavelenght 

   Bæverud, Agnethe Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-19)
   In 2015, UiT The Arctic University of Norway and a local smelting plant initiated a project aiming to reduce the carbon footprint by mass cultivation of microalgae. The ability of the microalgae to directly capture industrially emitted CO2 and utilize wastewater as alternative nutrient sources to produce high value biomass, causes the bio-carbon recycling to represent both an environmental and ...
  • Innstramminger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak 

   Fredriksen, Jenny Alise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-19)
   Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstaker skal ansettes fast og på heltid. Denne hovedregelen er det bred enighet om, både blant de forskjellige politiske partiene og aktørene i arbeidslivet. Det har imidlertid vært uenighet rundt hvor stor adgangen til å gjøre unntak for hovedregelen bør være. 16. desember 2022 vedtok stortinget en lovendring som innebærer en innstramming av adgangen til ...
  • γδ T-celler i atlantisk laks: Innsyn i γδ T-cellers roller i antivirale responser mot Piscine Orthoreovirus (PRV) oppnådd gjennom genomiske og molekylære analyser 

   Herud, Mari Jahren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-18)
   Hos virveldyr med kjeve er αβ- eller γδ T-celler definert som de to hovedpopulasjonene av T-celler. Laksefamilien omfatter atlantisk laks og regnbueørret som er viktige arter i oppdrett. Oppdrett av disse artene avhenger av vaksiner for å kunne kultiveres på en bærekraftig måte. Dette har skapt økt interesse for å forstå mekanismene i adaptive immunresponser mot patogener og vaksiner, og derfor ...
  • Inntak av fermenterte meieriprodukter og sammenheng med blodlipidkonsentrasjoner hos voksne og eldre – Tromsøundersøkelsen 2015-2016 

   Machlik, Monika (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
   Meieriprodukter har en sentral plass i det norske kostholdet og bidrar med viktige næringsstoffer. Samtidig er meieriprodukter den største kilden til mettet fett i kostholdet. Det kan gi ugunstig blodlipidprofil, som igjen kan føre til aterosklerose, og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Resultatene er ikke entydige, men noen studier viser at fermenterte meieriprodukter som ost og yoghurt kan ha ...
  • Duration and dynamics of Klebsiella pneumoniae species complex gut carriage in a community-based adult population cohort 

   Kabir, Wasifa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   Klebsiella pneumoniae species complex (KpSC) is a group of closely related bacterial species including Klebsiella pneumoniae sensu stricto known as a major human opportunistic pathogen associated with healthcare. KpSC gut carriage is a major risk factor for clinical infections and elderly people (≥60y) are at the risk of KpSC gut colonisation. This master project investigated the presence, duration ...
  • Besparelse med bruk av SD-anlegg 

   Normann, Ingjerd Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
   Denne oppgaven er en studie av hvordan SD-anlegg kan gi besparelser i både eksisterende og nye bygg. Rapporten ser på besparelser i form av energi og andre potensielle besparelser, som hvor mye tid et SD-anlegg frigir i løpet av en arbeidsdag og organisering av ferieavvikling. Innledningsvis er det gjort en gjennomgang av teori som er relevant for oppgaven, med fokus på SD-anleggets hierarki, ...
  • “Vulnerability” and Its Unintended Consequences 

   Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-11)
   “Vulnerability” is now a widely used term in different settings—from politics and academia to everyday life. In response, a growing body of research has emerged critiquing and challenging the use of the concept in the social sciences. In this paper, we explore the use of the term vulnerability in research on children in out-of-home care and discuss the possible negative consequences of this—for the ...
  • The cost of saying no: general practitioners’ gatekeeping role in sickness absence certification 

   Hoff, Eivor Hovde; Kraft, Kristian Bandlien; Moe, Cathrine Fredriksen; Nylenna, Magne; Østby, Kristian Amundsen; Mykletun, Arnstein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-02-12)
   Background General practitioners (GPs) have an important gatekeeping role in the Norwegian sickness insurance system. This role includes limiting access to paid sick leave when this is not justified according to sick leave criteria. 85% of GPs in Norway operate within a fee-for-service system that incentivises short consultations and high service provision. In this qualitative study, we explore ...
  • Time is money: general practitioners’ reflections on the fee-for-service system 

   Kraft, Kristian Bandlien; Hoff, Eivor Hovde; Nylenna, Magne; Moe, Cathrine Fredriksen; Mykletun, Arnstein; Østby, Kristian Amundsen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-04-15)
   Background Fee-for-service is a common payment model for remunerating general practitioners (GPs) in OECD countries. In Norway, GPs earn two-thirds of their income through fee-for-service, which is determined by the number of consultations and procedures they register as fees. In general, fee-for-service incentivises many and short consultations and is associated with high service provision. GPs ...
  • Characterization and prognostic value of lymphatic vessels in an oral tongue squamous cell carcinoma cohort 

   Andersson Cronblad, Ida; Warvik, Cathrine Elise; Bjerkli, Inger-Heidi; Eriksson Steigen, Sonja; Uhlin-Hansen, Lars; Magnussen, Synnøve; Hadler-Olsen, Elin; Wirsing, Anna Maria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-21)
   Tumor lymphangiogenesis increases the area of interaction between lymphatic vessels and tumor cells, and may thereby facilitate metastases. In oral cancer high lymphatic vessel density (LVD) and large lymphatic vessel area (LVA) have been associated with more aggressive tumors, but results from different studies are not conclusive. The aim of this study was to assess the association of tumor-associated ...
  • Identification and semi-quantitative analysis of lipids in the diatom Porosira glacialis 

   Haugland, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-18)
   Background: In 2015, The University of Tromsø initiated a project with local industry involving cultivation of marine microalgae to reduce industrial CO2-emissions. Marine microalgae are primary producers with high capacity for carbon fixation into biomass rich in lipids. Their lipid composition is characterized by high content of PUFAs such as EPA (20:5) and DHA (22:6). The biomass can potentially ...
  • Ordningen «reseptfri medisin med veiledning» med fokus på Viagra Reseptfri® - farmasøyters erfaringer, og tanker rundt videreutvikling av ordningen 

   Vo, Catherine Tam Uyen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
   Bakgrunn: Apotekbransjen og farmasøytrollen er stadig i endring, og i de siste årene har flere og flere farmasøytiske tjenester blitt implementert i apotek. Dette har ført til større fokus på legemiddelveiledning og formidling av legemiddelinformasjon, samt apotek som et lavterskeltilbud innen helse. I 2018 åpnet Stortinget for å fjerne reseptplikten på enkelte legemidler, slik at de kunne selges ...
  • Emosjoner og rasjonalitet: en teoretisering om kollektiv handling 

   Strobel, Edgar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-13)
   Denne teksten er en teoretisk studie av en velkjent sosiologisk problemstilling; problemet ved kollektiv handling. Den kollektive handlingens problem forsøkes å belyses ved hjelp av biologiske og nevrologiske innsikter i hvilken rolle emosjoner kan spille for kollektiv handling. Dette gjøres ved hjelp av kreativ teoretisering. Første del av teksten er en teoretisk gjennomgang av både sosiologiske, ...
  • Evaluation of ozone and peracetic acid use during a Yersinia ruckeri challenge in Atlantic salmon (Salmo salar) freshwater recirculating aquaculture systems 

   Mousavi, Samaneh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-16)
   Yersinia ruckeri (Y. ruckeri) the causative agent of Enteric red-mouth disease (ERM), a serious septicemic bacterial disease of salmonid fish, poses a significant challenge in salmon production. With the emergence of recirculating aquaculture system (RAS) in Norway, new biological challenges in relation to infectious disease outbreaks have arisen. There is a gap in knowledge on how potential ...
  • Beaivváš nieida mánáidgirjji dulkon: Govviduvvon kulturdovddaheamit ja árvvut Marry Áilonieida Somby girjjis Beaivváš nieida 

   Logje, Mikkel Nils (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
   The thesis examines the children's book Beaivváš nieida by Marry Áilonieida Somby. It is based on an old myth about how the Sun's daughter taught the Sámi people to tame reindeer. An overview of the cultural background is given: myths, stories and yoiks in Sámi society, and Sámi child rearing. The book is analysed using narratological theories - in particular Genette's chronology, Barthes' intertext ...
  • From Trash to Treasure: The use of Lumpfish (Cyclopterus lumpus) as feed for Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) 

   Conradi-Larsen, Tora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   This thesis explores the potential of using farmed lumpfish (Cyclopterus lumpus), discarded from Atlantic salmon (Salmo salar L.) aquaculture industry, as a sustainable feed for juvenile red king crabs (Paralithodes camtschaticus). The red king crab has successfully established a self-sustaining population in the Barents Sea. With the red king crab being a large generalist predator, its impact on ...
  • Systemic and mucosal stress responses of Atlantic salmon (Salmo salar) to peracetic acid 

   Soleng, Malene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Infectious diseases are still a major problem in salmon aquaculture despite several attempts on developing prophylactic measures. Amoebic gill disease (AGD) is considered a growing threat in Norwegian salmon aquaculture. It has increased in prevalence and geographic distribution in the last years, resulting in considerable economic losses. Current treatments (i.e., freshwater and hydrogen peroxide ...
  • DC-DC Converter For Fuel Cell (Control Strategy, Voltage Curve, Optimization, Converter Type). Current-fed Full-bridge Isolated DC-DC Converter With An Active Clamp Circuit For Fuel Cell Application 

   Shojaee, Sanaz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
   This thesis investigates one of the most favorable converters for integrating fuel cells into a DC microgrid. A current-fed full-bridge isolated DC-DC converter has advantages such as high voltage conversion ratio, low switches’ losses, and low input current ripple which make it one of the best choices for Fuel cells (FC). This converter transfer power to the load through the leakage inductance which ...