Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • NAVIGARE EST NECESSE for alto flute & guitar 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2019)
 • Intervallic Guitar vol.2 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • Kampen om gehørtreningsfaget i videregående skole. Hvor ble det av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut? 

  Olsen, Caroline Astrid Halliwell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-05)
  SAMMENDRAG I denne studien fokuserer jeg på gehørtreningsfaget i videregående skole. Jeg ser på strukturene rundt gehørtreningen som det Bourdieu vil kalle for en kamp. Jeg har forsøkt å svare på følgende spørsmål: Hvor ble gehørtreningsfaget av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut for faget? Gjennom problemstillingen søker jeg ny og dypere kunnskap om hva som har skjedd med ...
 • Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. Porsanger k., Finnmark f. 

  Oppvang, Janne; Kjellman, Erik (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  I 2017 undersøkte Tromsø Museum en boplass fra eldre steinalder, ett árran fra middelalder og skyteskjul antatt å være samiske, men som viste seg å være av moderne karakter. Boplassen fra steinalder besto av ulike funnkonsentrasjoner og kunne dateres til perioden 8500-8200 f. Kr. Gjenstandsmaterialet var innholdsrikt med kjerner, tangespisser, eneggete spisser, mikrolitter og veldokumentert ...
 • Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f. 

  Niemi, Anja Roth; Cerbing, Mikael; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Storemyr, Per (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  I 2012-2013 ble et chertbrudd fra steinalderen undersøkt utenfor Alta i Finnmark. Undersøkelsen omfattet 1000 m2 av steinbruddet, og 3500 m2 av bosetingsområdene som lå like ved. I tillegg til utgravning ble det gjort eksperimenter med utvinning av chert i bruddet. Resultatene viser at bruddet ble brukt allerede 8400 f.Kr., og at fyrsetting var den viktigste metoden for å bryte chert fra berget. ...
 • Prospects and challenges of environmental DNA (eDNA) monitoring in freshwater ponds 

  Harper, Lynsey R.; Buxton, Andrew S.; Rees, Helen C.; Bruce, Kat; Brys, Rein; Halfmaerten, David; Read, Daniel S.; Watson, Hayley V.; Sayer, Carl D.; Jones, Elanor P.; Priestley, Victoria; Mächler, Elvira; Múrria, Cesc; Garcès-Pastor, Sandra; Medupin, Cecilia; Burgess, Katherine; Benson, Gillian; Boonham, Neil; Griffiths, Richard A.; Handley, Lori Lawson; Hänfling, Bernd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-03)
  Environmental DNA (eDNA) analysis is a rapid, non-invasive, cost-efficient biodiversity monitoring tool with enormous potential to inform aquatic conservation and management. Development is ongoing, with strong commercial interest, and new uses are continually being discovered. General applications of eDNA and guidelines for best practice in freshwater systems have been established, but ...
 • The construction of new scientific norms for solving Grand Challenges 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-01)
  There is an increasing recognition that there is a class of problems that society must solve urgently in the twenty-first century if humanity is to survive into the twentysecond century—the so-called ‘Grand Challenges’. Science policymakers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity ...
 • Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer? 

  Strobelt, Michael (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelen undersøker opprinnelsen og utviklingen av den kritiske pedagogikken og dens relevans for kunstnerisk utdanning i dag. Innledningsvis skisseres kunstfagenes vilkår i dagens utdanningslandskap, som er preget av nyliberal instrumentell tenkning og med økende krav om økonomisering, standardisering og målstyring. Ut fra en oppfatning om at mange av dagens utdanningspolitiske føringer strider ...
 • Ferdinando Carulli samlede verker for to gitarer - bind 2 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld. Hur vi tänkte och med vad? 

  Torell, Lisa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-13)
  På platser runt Hovmanstorp i Småland, fortsätter Palettens serie med verkberättelser i egna ord, med att Lisa Torell skriver med egna ord om sitt och Johanna Gustafsson Fürsts verk "Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld". Erfarenheten av arbete på (en) plats i ett lokalt geografiskt sammanhang ger ett slags kunskapsnärvaro eller improvisationskunskap. Kompetensslumpen, kallar Torell ...
 • Holocene vegetation change in northernmost Fennoscandia and the impact on prehistoric foragers 12 000–2000 cal. a BP – A review 

  Sjøgren, Per Johan E; Damm, Charlotte Brysting (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-14)
  While single pollen records are widely used in reconstructing the environment for nearby prehistoric settlements, they are less helpful when addressing large‐scale issues of variation in human settlement patterns. In order to assess the impact of vegetation change on regional prehistoric settlement and subsistence patterns in an ecotone sensitive area, we inferred the general change in main vegetation ...
 • REFRESH RATE: ON THE AGE OF FLUX AND AFTER AFFECT 

  Kovalevskij, Vsevolod (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-28)
  This essay is about constantly refreshing hyperobjective human conditions - the after affects of posthumanist thinking in the age of constant flux. I use the term constant flux to describe the intensity of change in the technological world where one feels somewhat dysfunctional or like a misplaced object, who can’t process all of the incoming data. This is an essay about one day as a hyperobject ...
 • “Students can have a really powerful role…” Understanding Curriculum Transformation Within the Framework of Canon Critique and Critical Pedagogy 

  Mittner, Lilli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Educational practice needs to continuously update the curriculum in line with both current theoretical frameworks developed within academia and the lived reality of the coming generation. This article takes the student perspective on this issue, investigating a case from secondary music education in England. In 2015, Jessy McCabe initiated a successful campaign for the inclusion of women composers ...
 • Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere. 

  Wilhelmsen, Linda (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelen retter fokus på en fysisk teaterforms bidrag til kunnskapsproduksjon. Augusto Boals bildeteater er en dramafaglig arbeidsform og teaterform, som er inspirert av Paolo Freires kritiske pedagogikk med bruk av utforskende og kritisk refleksjon. Betydningen av denne kroppslige tilnærmingen og den kritiske refleksjonen undersøkes i denne studien. Det empiriske utgangspunktet for studien ...
 • Scratch circles from the Ediacaran and Cambrian of Arctic Norway and the Republic of South Africa, with a review of scratch circle ocurrences 

  Jensen, Sören; Högström, Anette; Almond, John E.; Taylor, Wendy L.; Meinhold, Guido; Høyberget, Magne; Ebbestad, Jan Ove R.; Agic, Heda; Palacios, Teodoro (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-13)
  Scratch circles - bedding plane parallel sedimentary structures formed by the passive rotation of a tethered organism into the surrounding sediment - are relatively rare in the geological record. Here new occurrences of scratch circles are described from the Ediacaran-Cambrian Stáhpogieddi Formation, Digermulen Peninsula, Arctic Norway, and from the Ediacaran Nudaus and Urusis formations, Nama Group, ...
 • New occurrences of Palaeopascichnus from the Stáhpogieddi Formation, Arctic Norway, and their bearing on the age of the Varanger Ice Age. 

  Jensen, Sören; Högström, Anette; Høyberget, Magne; Meinhold, Guido; McIlroy, Duncan; Ebbestad, Jan Ove R.; Taylor, Wendy L.; Agic, Heda; Palacios, Teodoro (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-18)
  We report on new occurrences of the late Ediacaran problematicum <i>Palaeopascichnus</i> (Protista?) from the Stáhpogieddi Formation, Arctic Norway. The stratigraphically lowest occurrences are in beds transitional between the Lillevannet and Indreelva members: the highest in the second cycle of the Manndrapselva Member, stratigraphically close to the lowest occurrences of Cambrian-type trace fossils. ...
 • DNA barcoding a taxonomically complex hemiparasitic genus reveals deep divergence between ploidy levels but lack of species-level resolution 

  Wang, Xumei; Gusarova, Galina; Ruhsam, Markus; de Vere, Natasha; Metherell, Chris; Hollingsworth, Peter M.; Twyford, Alex D. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-24)
  DNA barcoding is emerging as a useful tool not only for species identification but also for studying evolutionary and ecological processes. Although plant DNA barcodes do not always provide species-level resolution, the generation of large DNA barcode data sets can provide insights into the mechanisms underlying the generation of species diversity. Here, we study evolutionary processes in taxonomically ...
 • Potential of the Gap 

  Torell, Lisa (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-05-28)
  Potential of the Gap has been about method and place. In site-specific, contextual or relational art, the relationships between and relationships to are critical to the critical artistic licence. That is, relations between or to man, object, situation and context. I have engaged with the relationship between place, language and identity in relation to systems and logic. Convention and function. It ...
 • Pannaria pyxinoides comb. nov., an overlooked lichen from Northern New Zealand 

  Elvebakk, Arve (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2018-07)
  The name <i>Psoroma pyxinoides</i>, which has been considered to be a synonym of <i>Pannaria sphinctrina</i>, is shown here to represent a distinct species, differing from <i>P. sphinctrina</i> by thallus characters and in spore and pycnidium morphology. Those characters indicate a relationship with <i>Pannaria allorhiza</i>. Like the latter species, <i>P. pyxinoides</i> is endemic to northern New ...
 • Psoroma spinuliferum (Pannariaceae), a new corticolous lichen species from Alaska with two different types of cephalodia 

  Elvebakk, Arve; Tønsberg, Tor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-30)
  The species <i>Psoroma spinuliferum</i> is described here as new to science. It is only known from the holotype on a <i>Picea sitchensis</i> trunk near a sea-shore in southern, coastal Alaska. The species is distinct in having short, brittle, spinule-like hairs on both apothecium margins, thalline squamules and on pulvinate to coarsely coralloid cephalodia with emerald-colored <i>Nostoc</i> photobionts. ...

View more