Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Prevention of microbial species introductions to the arctic: The efficacy of footwear disinfection measures on cruise ships 

  Rumpf, Sabine Bettina; Alsos, Inger Greve; Ware, Christopher (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-06)
  Biosecurity measures are commonly used to prevent the introduction of non-native species to natural environments globally, yet the efficacy of practices is rarely tested under operational conditions. A voluntary biosecurity measure was trialled in the Norwegian high Arctic following concern that non-native species might be transferred to the region on the footwear of travellers. Passengers aboard ...
 • Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen 

  Blix, Hilde Synnøve; Waade, Roy Aksel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-03)
  Samspill, improvisasjon og skapende arbeid, samt kommunikasjon med vekt på lytting og dialog, er viktige målområder i den nye «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning» (Norsk kulturskoleråd, 2016). Pedagogiske arbeidsmåter for å nå målsettingene som beskrives bør ifølge rammeplanen oppnås gjennom et bredt spekter av metoder og læringsaktiviteter, og i planen framheves variasjon i arbeidsmåter ...
 • Ferdinando Carulli - Samlede verker for to gitarer - bind 3 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • Gammarid amphipods (Crustacea) in Norway, with a key to the species 

  Vader, Wim; Tandberg, Anne Helene Solberg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-28)
  Thirteen species in the amphipod family Gammaridae have been reported from Norway. This paper gives a survey of the distribution and habitat of all 13 species of the family Gammaridae occurring or expected to occur in Norwegian waters: both marine, brackish and fresh, including Svalbard, in addition to four species found in close neighbouring waters. It also provides a short history of the study of ...
 • Research Funding is Critical to Societally Relevant Research 

  Benneworth, Paul; Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-13)
  There has been increasing concern recently in ensuring that public funding for science and innovation creates truly public benefits. This has emerged at a time of an uneasy feeling emerging in society that it is private corporations and patent holders that reap the rewards, particularly in new drugs which may be generally unaffordable despite being ‘discovered’ by public funding (Gronde et ...
 • Sandpits Can Develop Cross-Disciplinary Projects, but Funders Need to be as Open-Minded as Researchers 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul; Siefkes, Martin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed; Others; Andre, 2018-10-15)
  The research “sandpit”, where a cross-disciplinary group of academics and practitioners come together for a short time to create new projects around a given theme, is gaining ground as a way to foster innovation and creativity in research design. While sandpits can spark ideas for novel projects better suited to tackling grand challenges and urgent questions, research from Kate Maxwell, Paul Benneworth, ...
 • Prestasjonsangst i gehørtrening. Faktorer som kan påvirke prestasjonsangst - En observasjons- og intervjustudie 

  Primberg, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-08)
  Denne kvalitative forskningsstudien undersøker: Hvilke faktorer kan påvirke prestasjonsangst i gehørtreningsfaget. Tidligere forskning tyder på at en del elever og studenter har prestasjonsangst som kan være til hinder for læring. Jeg var derfor interessert i å utforske hvilke tanker lærere i gehørtrening har om arbeidsmåter som påvirker prestasjonsangst. Metoden i studien var en kombinasjon av ...
 • I kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene 

  Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
  Denne artikkelen har som mål å bidra til diskusjoner om begrepet kvalitet slik det framkommer i bedømmelsesprosesser ved professor- og dosentopprykk, gjennom å utforske hvorvidt og hvordan kjønn har betydning for måten kvalitet vurderes og kommer til uttrykk på i slike prosesser. Studien er en analyse av dybdeintervjuer med fem erfarne komitémedlemmer i kunstutdanningsfeltet i Norge. Vår analyse av ...
 • NAVIGARE EST NECESSE for alto flute & guitar 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2019)
 • Intervallic Guitar vol.2 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • Kampen om gehørtreningsfaget i videregående skole. Hvor ble det av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut? 

  Olsen, Caroline Astrid Halliwell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-05)
  SAMMENDRAG I denne studien fokuserer jeg på gehørtreningsfaget i videregående skole. Jeg ser på strukturene rundt gehørtreningen som det Bourdieu vil kalle for en kamp. Jeg har forsøkt å svare på følgende spørsmål: Hvor ble gehørtreningsfaget av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut for faget? Gjennom problemstillingen søker jeg ny og dypere kunnskap om hva som har skjedd med ...
 • Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. Porsanger k., Finnmark f. 

  Oppvang, Janne; Kjellman, Erik (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  I 2017 undersøkte Tromsø Museum en boplass fra eldre steinalder, ett árran fra middelalder og skyteskjul antatt å være samiske, men som viste seg å være av moderne karakter. Boplassen fra steinalder besto av ulike funnkonsentrasjoner og kunne dateres til perioden 8500-8200 f. Kr. Gjenstandsmaterialet var innholdsrikt med kjerner, tangespisser, eneggete spisser, mikrolitter og veldokumentert ...
 • Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f. 

  Niemi, Anja Roth; Cerbing, Mikael; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Storemyr, Per (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  I 2012-2013 ble et chertbrudd fra steinalderen undersøkt utenfor Alta i Finnmark. Undersøkelsen omfattet 1000 m2 av steinbruddet, og 3500 m2 av bosetingsområdene som lå like ved. I tillegg til utgravning ble det gjort eksperimenter med utvinning av chert i bruddet. Resultatene viser at bruddet ble brukt allerede 8400 f.Kr., og at fyrsetting var den viktigste metoden for å bryte chert fra berget. ...
 • Prospects and challenges of environmental DNA (eDNA) monitoring in freshwater ponds 

  Harper, Lynsey R.; Buxton, Andrew S.; Rees, Helen C.; Bruce, Kat; Brys, Rein; Halfmaerten, David; Read, Daniel S.; Watson, Hayley V.; Sayer, Carl D.; Jones, Elanor P.; Priestley, Victoria; Mächler, Elvira; Múrria, Cesc; Garcès-Pastor, Sandra; Medupin, Cecilia; Burgess, Katherine; Benson, Gillian; Boonham, Neil; Griffiths, Richard A.; Handley, Lori Lawson; Hänfling, Bernd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-03)
  Environmental DNA (eDNA) analysis is a rapid, non-invasive, cost-efficient biodiversity monitoring tool with enormous potential to inform aquatic conservation and management. Development is ongoing, with strong commercial interest, and new uses are continually being discovered. General applications of eDNA and guidelines for best practice in freshwater systems have been established, but ...
 • The construction of new scientific norms for solving Grand Challenges 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-01)
  There is an increasing recognition that there is a class of problems that society must solve urgently in the twenty-first century if humanity is to survive into the twentysecond century—the so-called ‘Grand Challenges’. Science policymakers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity ...
 • Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer? 

  Strobelt, Michael (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelen undersøker opprinnelsen og utviklingen av den kritiske pedagogikken og dens relevans for kunstnerisk utdanning i dag. Innledningsvis skisseres kunstfagenes vilkår i dagens utdanningslandskap, som er preget av nyliberal instrumentell tenkning og med økende krav om økonomisering, standardisering og målstyring. Ut fra en oppfatning om at mange av dagens utdanningspolitiske føringer strider ...
 • Ferdinando Carulli samlede verker for to gitarer - bind 2 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld. Hur vi tänkte och med vad? 

  Torell, Lisa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-13)
  På platser runt Hovmanstorp i Småland, fortsätter Palettens serie med verkberättelser i egna ord, med att Lisa Torell skriver med egna ord om sitt och Johanna Gustafsson Fürsts verk "Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld". Erfarenheten av arbete på (en) plats i ett lokalt geografiskt sammanhang ger ett slags kunskapsnärvaro eller improvisationskunskap. Kompetensslumpen, kallar Torell ...
 • Holocene vegetation change in northernmost Fennoscandia and the impact on prehistoric foragers 12 000–2000 cal. a BP – A review 

  Sjøgren, Per Johan E; Damm, Charlotte Brysting (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-14)
  While single pollen records are widely used in reconstructing the environment for nearby prehistoric settlements, they are less helpful when addressing large‐scale issues of variation in human settlement patterns. In order to assess the impact of vegetation change on regional prehistoric settlement and subsistence patterns in an ecotone sensitive area, we inferred the general change in main vegetation ...
 • REFRESH RATE: ON THE AGE OF FLUX AND AFTER AFFECT 

  Kovalevskij, Vsevolod (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-28)
  This essay is about constantly refreshing hyperobjective human conditions - the after affects of posthumanist thinking in the age of constant flux. I use the term constant flux to describe the intensity of change in the technological world where one feels somewhat dysfunctional or like a misplaced object, who can’t process all of the incoming data. This is an essay about one day as a hyperobject ...

View more