Underenheter

Enhetens samlinger

Nye registreringer

 • Maze Decadence 

  Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
 • Ferdinando Carulli - samlede verker for to gitarer - bind 1 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
  <p><i>Introduction</i>: Carulli skrev over fire hundre verk for gitar. Derav ca. hundre- og femti soloverker, sytti duetter ( to gitarer), femti for gitar/ fløyte-fiolin, førti for gitar/piano, tjue trioer, seks for gitar/sang, tre gitarkonserter og to for tre gitarer.</p> <p>Verkene for to gitarer spenner fra enkle metodiske duetter for nybegynnere til store konsertstykker. Nå presenteres alle ...
 • The Lost World - score 

  Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
 • Gitaretyder - etyder for plekteranslag og fingerspill nivå 3-5 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2016)
 • Olé Guapa by A. Malando 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2018)
 • Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever 

  Blix, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07)
  Denne artikkelen bygger på en studie av lærebøker for nybegynnere på et Musikkinstrument. Målet med studien var å undersøke de mest brukte instrumentallærebøkene i Norge i et Freireinspirert kritisk pedagogisk perspektiv. I studien analyseres innholdet i 26 lærebøker for 15 forskjellige instrumenter. Analysen tar utgangspunkt i et kritisk pedagogisk perspektiv på lærebøkenes faglige innhold og ...
 • Navigare est necesse for alto flute & guitar 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2018)
 • Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning 

  Tollefsen, Maria Medby; Blix, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelens tema er bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, og den fokuserer på hvorvidt og på hvilke måter slike læringsressurser kan brukes for å fremme kreativitet, kritisk refeksjon og selvstendig tenking. Artikkelen åpner med noen betraktninger rundt den økende bruken av digitalt lærestoff i høyere utdanning generelt, og i høyere musikkutdanning spesielt. Deretter redegjøres ...
 • Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge 

  Blix, Hilde; Mittner, Lilli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-28)
  Til tross for at like mange kvinner og menn uteksamineres fra de utøvende musikkutdanningene i Norge, er toppstillingsnivået fortsatt dominert av menn. Selv om forskning på likestilling viser at lederforankring er avgjørende for endring av kjønnsubalansen i en organisasjon, er det til nå få studier som undersøker holdninger til kjønnsubalanse og likestillingstiltak blant ledere i akademia. Denne ...
 • Manifesto: Uselessness as practise against System 

  Aitken, Ruth Alexandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-28)
  This thesis discusses Neoliberalism, Empire and production-consumptions cycles in relation to how we value the environment and art. It goes on to discuss how they are reinforced by, or impact on contemporary arts practice and participation in the arts industry, using the Fluxus Movement as an example. Two art works are discussed from the perspective of the artist and put into the context of global ...
 • Mixing It Up: The Place of the Arts in Multidisciplinary Contexts 

  Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
  In this era of change, when the placement of the arts is coming under scrutiny at local, national, and international levels, the time seems right to explore the role of the artist (broadly understood) in multidisciplinary contexts. What can we offer, what can others offer us, and how can such partnerships succeed?
 • Hva karakteriserer instrumentalundervisning og gehørarbeid ved Mandela Metro School of Arts (MMSA): en drøfting av en sørafrikansk undervisningspraksis i lys av didaktisk relasjonstenkning. 

  Olsen, Grethe Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-28)
  Målet med studien var å kartlegge hvilke undervisningsmetoder som ble brukt ved MMSA, og om min forestilling om hvor sterk gehørbasert undervisning sto ved skolen holdt stikk. Med utgangspunkt i min forforståelse, var jeg overbevist om at den sørafrikanske musikkundervisningen i stor grad var gehørbasert. Didaktisk relasjonstenkning er den teoretiske forankringen i studien, med fokus på den didaktiske ...
 • The construction of new scientific norms for solving grand challenges: Reflections from the Norwegian Idélab research programme 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Working paper; Arbeidsnotat, 2017)
  There is an increasing recognition that there are a class of problems which society must solve urgently in the 21st century if humanity is to survive into the 22nd, the so-called Grand Challenges. Science policy makers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity is not a straightforward ...
 • Pietro Deiro for two guitars, vol.1 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2006)
 • Pietro Frosini for two guitars, vol. 2 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2003)
 • Pietro Frosino for two guitars, vol. 1 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2002)
  Pietro Frosino for two guitars volume 1
 • Gester og gehør. En studie av hvordan to pedagoger bruker kroppslige gester i undervisningen for å utvikle gehør 

  Briseid, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
  Denne masteroppgaven handler om hvordan kroppslige gester kan brukes i undervisning for å utvikle gehør. Gjennom en kvalitativ kasusstudie av to erfarne pedagoger, beskriver oppgaven konkrete undervisningsaktiviteter der bruk av gester står sentralt. Studien tar sikte på å belyse hvordan disse aktivitetene kan tenkes å utvikle bestemte gehørferdigheter. Funnene fra studien gir grunnlag for å si at ...
 • Utdanner vi kritisk bevisste lærere? Musikkfaget i en lærerutdanning 

  Haugseth, Bengt (Preprint; Manuskript, 2018-06-14)
  I hvilken grad brukes kritisk pedagogikk og kritisk tenkning i musikkfaget ved lærerutdanninga hvor forfatteren underviser? Musikk er et fag som vi liker å tenke på som kreativt og problemløsende, men hvordan har dagens lærerstudenter mulighet til å påvirke egen studiehverdag, løse faglige problemer, være skapende, bli selvstendige og styrket i troen på at de kan utgjøre en forskjell i fremtidens ...
 • Danzas Españolas No. 5 "Andaluza" for two classical guitars 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2005)
  Transcribed & arranged by Tore Morten Andreassen & Karsten Andersen
 • Tekniske øvelser for gitar 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2008)
  Denne teknikkboken er ment som en basisbok som skal skape et felles grunnlag for gitarteknikk enten de spiller med plekter- og/eller fingerspill.

Vis mer