Recent additions

 • Restituerande landskapsmiljø 

  Furelid, Tomine Haaland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  I 2021 kjøpte Tromsø kommune Sydspissen hotell for å danne dagsenter for eldre, men også for dei som slit med psykisk helse og rus. Losen lågterskelsenter skal dra størst nytte av bygget, som er eit gratis psykisk helsetilbod i Tromsø kommune. Kommunen har store ambisjonar om å slå saman mange ulike brukargrupper som kan vere utfordrande å skape felles rom for. I denne satsinga går alle midlane til ...
 • Håpet – Er det håp for de gode møteplassene og det sosiale fellesskapet i nabolaget? Et forsøk på å revitalisere drabantbyen og skape et større mangfold av uterom, opplevelseskvaliteter og tilrettelegge for flere møteplasser i bydelen Håpet, i Tromsø 

  Haave, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  PROSJEKTBESKRIVELSE Med utgangspunkt i drabantbyen og de sosialdemokratiske idealene som ligger bak denne type planlegging, vil jeg i mitt prosjekt la meg inspirere og bygge videre på ideene om lys, luft, nærhet til natur og gode møteplasser som alle kan bruke og på den måten ta del i nabolagets fellesskap. Med prosjektet ønsker jeg å sette fokus på viktigheten av gjennomtenkte, attraktive ...
 • Byrommets transformative snølandskap 

  Botani, Zeri Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  En vinterby defineres som områder med jevnlig temperatur under 0 grader, der mesteparten av nedbør er snø og de har færre timer med sol og dagslys. Ofte er byrom, veier og gater designet og tilrettelagt for sommeren, noe som gjør det utfordrende for mennesker å bruke byen om vinteren. Dette kan medføre til at mennesker holder seg innendørs og isolerer seg, mens de venter til vinteren er over. ...
 • Folkekaia i Sørvær 

  Torsvik, Markus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  Prosjektet ’Folkekaia’ tar for seg utbedringen av havna i Sørvær og kommer med forslag til utformingen av den nye industrikaien som planlegges her. Sørvær er et lite fiskevær langt til nord. Med sine 200 inbyggere er det store menneskelige ressurser og pådrivere, noe som gjør at Sørvær er et sted det skjer mye, og som tiltrekker seg masse mennesker på tross av sitt beskjedene inbyggertall. De ...
 • Beredskap i landskap 

  King, Sofie Randall (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Prosjektbeskrivelse: Kirkenes, en by i Sør-Varanger, ligger i en strategisk viktig region nær grensen til Russland. Tradisjonelt har Kirkenes fungert som en bro mellom Norge og Russland, men de siste årene har dette endret seg betydelig, i lys av den pågående krigen i Ukraina. Byens rolle som grenseby er nå utfordret, og innbyggerne må navigere i et komplekst landskap preget av fraflytting, stengte ...
 • Opparbeiding av en kysthage: Et designforslag forankret i tradisjonelle økologiske verdier 

  Wold, Julie Hjelt; Hembery, Didrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Vi ønsker å sette et lyst på de globale utfordringene knyttet til import og eksport i matproduksjon-for eksempel: fiskeoppdrett, taretråling og overimport av soya. Dette er næringer som er svært arealkrevende, og som skaper store anstrengelser for klima, miljø og artsmangfold. Vi ønsker å lage et strategisk designforslag som bunner i, og ivaretar UNESCO verdensarvsverdier på Vega, som samtidig ...
 • Forvitring, Forandring - en fortelling om fiskevær i endring og menneskene som bor der 

  Karlsson, Frida Suzanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Nyksund står som et eksempel på fraflyttede fiskevær langs norskekysten, da spesielt i nordnorsk sammenheng, men også som et individ med egne problemstillinger innenfor videre utvikling av været. Jeg ønsker å se videre på disse individuelle utfordringene været står ovenfor i et fremtidsperspektiv og hvordan dette gir utrykk gjennom stedsutvikling og i landskapet? Hvordan kan en tidligere fraflyttet ...
 • Energibyparken: En utforskning av arealnøytralitet med fokus på kraftutvikling i Hammerfest 

  Sletten, Sverre Drange (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  I Nord-Norge er spørsmålet om kraft et stort problem . Både historisk og i dag. Regionen er preget av begrenset nettkapasitet og alle ønsker tilgang på kortreiste elektroner. Når nye nett- og kraftproduksjonsanlegg håndteres gjennom konsesjonssaker istedenfor kommunale planer, kan det ofte fremstå som en “første mann til mølla” situasjon. Konsekvensen av dette, er en befolkning som ikke føler seg ...
 • Dissensus og subjektivering: Refleksjoner rundt kvalitet i kunstnerutdanning 

  Hansen, Hanna Horsberg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-24)
  Denne teksten reflekterer over kvalitet i høyere utdanning av kunstnere. I kjernen av utforskningen bruker forfatteren sine egne erfaringer fra undervisning av kunststudenter. Ved å koble egne erfaringer med ulike kontekster og teorier om utdanning og læring, historisk så vel som samtidig, hevder forfatteren at en kunstnerutdanning må forberede studentene på det uforutsigbare og uforutsette. Derfor ...
 • Fotografisk samtidsdokumentasjon i museene: behov for nye praksiser? 

  Fjellestad, Marthe Tolnes; Stien, Hanne Hammer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023)
  The starting point for this paper is the practice, in Norwegian cultural historical museums, of documenting contemporary daily life: more specifically, through photography. We outline various reasons for and methods of such documentation, focusing on three specific case studies, dating from 1999 to the present day, and particularly on the various collection management practices in these cases. Our ...
 • A Tender World - Transience, Control and the Inevitable 

  Björklund, Maija Liisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-09)
  In the thesis, I attempt to investigate uncertainty and change, seen through the concepts of tenderness or vulnerability. Using examples from movements and practices like Deep Adaptation and Deep Listening, I also link this perspective to my recent art practice during the MA studies at UIT through concrete projects, and methodolgies used.
 • Photographic Portraits as Dialogical Contact Zones: The Portrait Gallery in Sápmi – Becoming a Nation at The Arctic University Museum of Norway 

  Stien, Hanne Hammer (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  The point of departure for this essay is a series of eleven contemporary photographic portraits of Sámi people in large formats presented in the exhibition Sápmi – Becoming a Nation (2000-) at the Arctic University Museum of Norway, in Tromsø.1 The photographs were commissioned by the curators, and they were shot by documentary photographer, photojournalist, and filmmaker Harry Johansen (b. 1958). ...
 • Veien til vannet 

  Gjelstad, Rebecca (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-22)
  Oppgaven handler om å gjøre UiT Campus, der det idag finnes parkeringsplasser, til et attraktivt sted man ønsker å være. Dette gjøres i min oppgave ved å fremheve og forsterke vannets kvaliteter gjennom hele året.
 • Perception and appreciation of plant biodiversity among experts and laypeople 

  Breitschopf, Eva; Bråthen, Kari Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-02-06)
  <p>1. Plant biodiversity, which is fundamental for the delivery of ecosystem services, is in decline. Yet, knowledge about how plant biodiversity is perceived and appreciated is scarce. <p>2. We studied biologists' and laypeople's perception and appreciation for plant communities that differ in plant biodiversity,using ranges of plant biodiversity known to affect ecosystem services. We investigate ...
 • Fremstillinger av kjønn i utstillingen "Flytende russisk" 

  Stien, Hanne Hammer (Chapter; Bokkapittel, 2018)
  Fotografier er den typen gjenstander som de kulturhistoriske museene samler mest av (Johansen 2012). I tillegg til innsamling a fotografier inngår mange ulike fotografiske praksiser i museenes primære virksomhet, så som fotodokumentasjon og bruk av fotografi i utstillings- og formidlingssammenheng (Stien 2017, 16). Selv om den fotografiske virksomheten til museene er sammensatt og griper inn i andre ...
 • The Sámi Museum in Karasjok: A Story of Resistance 

  Hansen, Hanna Horsberg (Chapter; Bokkapittel, 2022-08-15)
  In Karasjok, on the Norwegian side of Sápmi, there is a cultural-historical museum, Sámiid Vuorká-Dávvirat (SVD) (The Sámi Museum), and an art collection comprising 1,400 works of art. The museum building was completed in 1972. Different ideas for an art museum in connection to the SVD building have existed since the 1980s, but for various reasons no plans for an art museum have so far come to ...
 • Materialfølelse og virkekraft 

  Stien, Hanne Hammer (Chapter; Bokkapittel, 2022)
 • Shifting coasts: developing new coastal concepts 

  Tynan, Eimear Mairéad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)
  Coastal environments are closely under the radar of the impact of climate change. Approximately 680 million people live in low-lying coastal zones according to the most recent Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report from 2019.1 The report presents key threats to coastal environments that include permanent submergence, more frequent and intense flooding, loss and change of ...
 • On Crits and Games—and Crits as Games 

  Kim, Jeuno JE; Storihle, Sille (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)
  A conversation between artist and educator Sille Storihle and the Krabstadt Education Center (KEC) about overlapping interests in educational models and games. Issues discussed are the role of games in education, experiences with the format of the group crit, and the question whether it is still a solid component of arts education or how it could be deployed differently. Storihle shares their work ...
 • Dagliglivsfotografier og verdensgjøring i Inuuteq Storchs Porcelain Souls 

  Stien, Hanne Hammer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-09-15)
  Inuuteq Storchs fotobok Porcelain Souls (2018) baserer seg på hans foreldres dagliglivsfotografier fra Kalaallit Nunaat (Grønland) mellom slutten av 1960- og begynnelsen av 1980-tallet. Artikkelen beskriver motivene og montasjene i fotoboken og spør på bakgrunn av nymaterialistisk teori hvordan fotografiene skaper en grønlandsk verden innenfra. Videre argumenter artikkelen for at fotoboken på en ...

View more