Recent additions

 • Urespa (“Growing Together”): the remaking of Ainu-Wajin relations in Japan through an innovative social venture 

  Uzawa, Kanako; Watson, Mark K. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-09)
  Urespa, meaning “to grow together” in the Ainu language, is a social venture founded at Sapporo University in 2010. The Urespa club brings Indigenous Ainu and Wajin (i.e. non-Ainu) students together in a curriculum-based environment to co-learn the Ainu language and Ainu cultural practices. The initiative’s aim is to restory the conventional narrative of Otherness in Japan by creating a transformative ...
 • I begynnelsen. Noen betraktninger om språk, landskap og poetologi 

  Greve, Anniken (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-20)
  Artikkelen undersøker muligheten for å la Nord-Norge og Sápmi være utgangspunktet for poetologiske refleksjoner. Med utgangspunkt i kongrastenmellom skaperkraften i Guds ord og menneskespråket knytter den an til den sere Wittgesteins forestilling om hvordan vi blir språklige. Gjennom en modifisering av visse tolkninger av Wittgenstein argumenterer artikkelen for et nært, men komplekst forhold mellom ...
 • Masterveiledning – en utfordring for grunnskolelærerutdanningen 

  Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-11)
  Denne artikkelen tar opp veiledning som utfordring i den nye 5-årige masterutdanningen for grunnskolelærere. Studiens datamateriale er i hovedsak fra møter i et profesjonelt læringsfellesskap hvor lærerutdannerne diskuterte erfaringer fra egen veiledningspraksis. I studien trekker vi veksler på internasjonal lærerutdanningsforskning og profesjonsteori. Masterveiledningen var utfordrende for ...
 • Isaac Olsen - The First Missionary Among the Sami People in Finnmark 

  Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-04)
  This article deals with Isaac Olsen, a Norwegian who was an itinerant catechist and teacher among the Sami people in Finnmark, Northern Norway. The author claims that Isaac Olsen, as a forerunner to the Sami missionary Thomas von Westen, in fact was the first missionary among the Sami people in Finnmark. Isaac Olsen came to Finnmark just after 1700, learned the Sami language and started his work ...
 • The Ethical Consequences of Criminalising Solidarity in the EU 

  Duarte, Melina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-19)
  The aftermath of the European refugee crisis can be said to have sparked a crisis of solidarity. Despite abundant demonstrations of solidarity with refugees and asylum seekers, what many saw as an exercise of their duty to help was made illegal. The critical term that emerged to refer to this conjuncture was “criminalization of solidarity”. In order to include this term in the academic debate, this ...
 • Improving observational blends research: regression modeling in the study of experimentally-elicited blends 

  Wulff, Stefanie; Gries, Stefan Th. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-16)
  In this paper, we discuss the results of a blend production experiment and how it relates to previous research that was nearly exclusively based on observational data. Specifically, we study three different findings from published research, namely that (i) the shorter source word contributes more of itself to the blend than the longer source word, (ii) source word2 determines blend stress (more than ...
 • Kyrkja på Tromsøya - ei brekkstong for kong Hans' Sverige-politikk? 

  Berg, Sigrun Høgetveit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2019)
  Forholdet mellom konge og kyrkje – mellom kongemakt og kyrkjemakt – står sentralt i europeisk historie mellomalderen igjennom, og i nord får me eit innhaldsrikt døme på ulike sider ved dette forholdet gjennom striden om kallsretten til Tromsø-kyrkja på 1480-talet. Erkebiskop står mot konge, norske interesser står mot danske, og partane må til slutt trekkje inn paven i Roma for å få ei avgjerd. På ...
 • Henning Laugerud: Reformasjon uten folk: Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid 

  Berg, Sigrun Høgetveit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-14)
  Henning Laugerud si reformasjonshistorie om det katolske Noreg før og etter reformasjonen er eit imponerande og innhaldsrikt verk – nybrotsarbeid frå forskaren, gjennomillustrert frå kunsthistorikaren og lesverdig frå formidlaren. Det er den første boka med eit grunnleggjande kulturhistorisk blikk på dei omveltande endringane i Noreg gjennom reformasjonen. Laugerud tek på seg å forstå og formidle ...
 • "Crafting Our Future Together": Urban Diasporic Indigeneity from an Ainu Perspective in Japan 

  Uzawa, Kanako (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-02-21)
  This dissertation discusses living experiences and stories of urban Ainu youth, Indigenous people of Japan in the twenty-first century. I have weaved my own experiences as a Tokyo Ainu into the discussion in order to illustrate forms of Ainu cultural revitalization in cities. In the thesis, I ask: What attributes in cities facilitate the process of Ainu cultural revitalization? The dissertation ...
 • One Nation Under Melville. An Analysis of Nationalism, Imperialism, and Race in Herman Melville’s Moby-Dick or, The Whale 

  Dahl, Lars Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Moby-Dick, or The Whale is a novel famed for its multifaceted nature, due to the myriad of both literary themes and political views that critics can explicate from it. In this thesis I will show how the novel Moby Dick, or the Whale can be interpreted in a manner that engender nation and myth building for the United States, in which the contemporary greatness of the nation makes up for the lack of ...
 • From Villain to Hero. The Shifting Social Role of Vampires in Stoker’s "Dracula" and Meyer’s "Twilight." 

  Skavik, Katrine Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-30)
  The following thesis explores the evolution of the vampire narrative through an examination of Bram Stoker’s "Dracula" (1897) and Stephenie Meyer’s "Twilight" (2005). The thesis is divided into two parts: a literary analysis and a pedagogical part. The first part of the study will investigate the novels vampires to examine where the similarities end and the differences begin. This will be explored ...
 • Effektive videregående skoler og distribuert lederskap. Kan kollektiv ansvarlighet forbedre skolens måloppnåelse? 

  Arnesen, Siri Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-31)
  Elevgjennomføring har lenge vært et sentralt og tilbakevendende tema innenfor videregående skole. Og betydningen av lederskap for ansattes individuelle utvikling, elevresultater og organisasjonsutvikling har blitt et viktigere moment i skoleforskning. Distribuert ledelse er en lederskapsmodell som har fått stadig større oppmerksomhet fordi den kan bidra til mer effektive skoler med gode elevresultater. ...
 • Læreren sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd. En kvantitativ intervjustudie om hva lærere legger vekt på i sin relasjon til elever på barne- og mellomtrinnet som viser en innagerende atferd 

  Strømhaug, Ingrid Vensbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Denne kvalitative studien retter søkelyset mot læreren sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd i skolen. Problemstillingen er følgende: Hva legger lærere vekt på i sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd i skolen? For å belyse problemstillingen har jeg intervjuet fire lærere som har erfaring med å undervise elever som viser en innagerende atferd på barne- og mellomtrinnet. ...
 • Hva er potensialet for musikalsk virksomhet i barnehager? 

  Dønnem, Nina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-29)
  En stortingsmelding ca. 10 år tilbake sier om kvalitet i barnehage at «Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.». Nylig vektla Regjeringen at praktiske og estetiske fag, innbefattet musikkfaget, skal styrkes i barnehagen. Ifølge barnehagens rammeplan kan musikk sammen med andre praktiske og estetiske fag legge til rette for opplevelse av deltakelse, tilhørighet og fellesskap. Etter ...
 • Kjønnsforskjeller i et spesialpedagogisk perspektiv. En kvantitativ undersøkelse om kjønnsforskjeller blant barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage. 

  Jensen, Ingunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-30)
  Det har vært gjort lite studier i Norge om kjønnsforskjeller hos barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehager. Temaet for denne oppgaven er kjønnsforskjeller i vedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehagen. Studiens problemstilling har vært formulert som en hypotese: «Flere gutter enn jenter får vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen». Videre er det jobbet ut fra to ...
 • Oppdragsbasert ledelse møter risikovurderinger i Hæren. Hvordan påvirker oppdragsbasert ledelse Hærens risikovurderinger? 

  Helgesen, Jacob Vermelid; Stamsø, Magnus Dreyer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-27)
  Oppgaven ser nærmere på sammenhengen mellom oppdragsbasert ledelse og risikovurderinger. Det teoretiske bakteppet er oppdragsbasertledelse, sikkerhet og risikovurdering. Kvalitativ metode er benyttet for å studere temaet. I det innledende arbeidet er deltagende observasjon brukt. Dette dannet videre grunnlaget for gjennomføring av intervjuer mot slutten av prosjektet, i henholdsvis Hans Majestet ...
 • An Intertextual Approach to Reading Literary Texts in English in Teacher Education 

  Larsen, Annelise Brox (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  This article discusses how an increased focus on intertextuality may contribute to the development of reading skills among ESL/EFL student teachers. When we read literary texts, there is often an element of recognition and intertextuality involved. By working with what the students already know, we may facilitate the development of their aptitude for reading. The rationale for approaching literature ...
 • Northern Reformations: Introduction 

  Berg, Sigrun Høgetveit; Kristiansen, Roald E; Dahl Hambro, Cathinka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-14)
  What did the protestant reformations look like in the very north of Europe? How did the cultural, political and economic consequences of the religious change influence the relationship between Scandinavia, the British Isles and continental Europe? Various questions related to these main themes were the topics for discussions at the conference “Northern Reformations” in Tromsø, Norway, September ...
 • Demonic despair under the guise of the good? Kierkegaard and Anscombe vs. Velleman 

  Fremstedal, Roe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-30)
  The aim of this paper is to clarify Kierkegaard’s concept of demonic despair (and demonic evil) and to show its relevance for discussions of the guise of the good thesis (i.e. that in φ-ing intentionally, we take φ-ing to be good). Contemporary discussions of diabolic evil often emphasise the phenomena of despair and acedia as apparent counter-examples to the guise of the good. I contend that ...
 • On Being Good Gay: 'Covering' and the social structure of being LGBT+ 

  Vitikainen, Annamari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-03)
  This essay discusses Cyril Ghosh’s analysis of the notion of ‘gay covering’ as an act of downplaying one’s gayness in the face of public expectations, and its countermove of ‘reversing cover’. I acknowledge, along with Ghosh, that both the demands to ‘cover’ and ‘reverse cover’ are problematic from the perspective of LGBT+ authenticity. I aim to show, however, that such acts of covering, and reversing ...

View more