Recent additions

 • Mindre styring og mer autonomi? En studie av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til universitet og høgskoler i Nord-Norge, i perioden 2006-2014 

  Vangdal, Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-17)
  Temaet for denne oppgaven er balanseforholdet mellom behovet for statlig styring og autonomi i underliggende virksomhet. På den ene siden eksisterer et generelt ønske om å delegere oppgaver, myndighet og ansvar, men på den andre siden finnes det et markant behov for å sikre at de som blir tildelt større og mer omfattende autonomi faktisk er i stand til å innfri de krav som stilles til offentlige ...
 • How Peacekeepers Succeed: Investigating the Dynamics of UN Peacekeeping Missions 

  Sagaidak, Andrej (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  By sending peacekeeping and observer missions to the world’s troubled spots over the past seventy years, the United Nations (UN) has devoted its attention and resources to promoting living standards and human rights throughout the world. Despite this, the peacekeeping missions often fail to establish peace in a turbulent region. What dynamics play into the strategy of the peacekeepers? How can a ...
 • Manufacturing Consent in Video Games—The Hegemonic Memory Politics of Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015) 

  Hammar, Emil (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-11)
  In this article I argue that the structural conditions of global capitalism and postcolonialism encourage game developers to rearticulate hegemonic memory politics and suppress subaltern identities. This claim is corroborated via an application of Edward Herman and Noam Chomsky’s propaganda model to the Japanese-developed video game Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. This case study highlights ...
 • The Political Economy of Historical Digital Games 

  Lundedal Hammar, Emil (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017-11-12)
 • Religious Mahbär in Ethiopia: Ritual Elements, Dynamics, and Challenges 

  Flemmen, Anne Britt; Zenebe, Mulumebet (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-11-09)
  This article explores the religious association <i>mahbär</i>, also called <i>tsïwwa</i>, in Ethiopia. Data from lay practitioners as well as priests show that religious mahbär has many religious as well as social functions. It is a ritual with long traditions in the Ethiopian Orthodox <i>Täwahedo</i> Church. The authors show that what characterizes mahbär as a ritual is its unusual richness, ...
 • Child second language acquisition without communication 

  Kalstad, Pål Hunstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-30)
  This thesis investigates child second language acquisition without communication. This is a case study of a Norwegian four-year-old girl who has acquired English only by watching television. It is interesting to investigate language acquisition through television as language is argued to be a social phenomenon. It is predicted that the child, Lucy, will have no problems acquiring English structures ...
 • Google or privacy, the inevitable trade-off 

  Mohammad, Haydar Jasem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-09-16)
  This paper investigates the privacy awareness of a group of Norwegian Google users and their understanding of the personal data Google amasses from them. The study also investigates the trade-off between Google services and privacy. A convergent/mixed design method is used in survey research, where qualitative and quantitative data is collected at the same time. For this purpose, a semi-structured ...
 • Bruk av telekommunikasjonsrobot på universitet. Materialisme, relasjoner og personvern 

  Johansen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
  Teknologi er en stor del av menneskers hverdag. Denne oppgaven vil med en materialistisk tilnærming til medieforskning se nærmere på fjernstudenters bruk av telekommunikasjonsrobot for å delta i undervisning når de ikke har mulighet til å fysisk møte opp. Den ser nærmere på hvordan teknologien muliggjør ulik bruk, og hvordan den er lagt opp til å brukes. Ved å se på roboten gjennom et teknologisk ...
 • Investigating long-term human ecodynamics in the European Arctic: Towards an integrated multi-scalar analysis of early and mid Holocene cultural, environmental and palaeodemographic sequences in Finnmark County, Northern Norway 

  Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Sjøgren, Per Johan E; Vollan, Kenneth Webb Berg; Jordan, Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-26)
  Most parts of the Circumpolar Arctic have only discontinuous evidence for long-term human settlement. In contrast, Northern Norway has an unbroken archaeological record that extends back to the early Holocene. Numerous high-resolution archaeological and palaeoenvironmental records have been generated by commercial excavations and surveys, offering archaeologists unique opportunities to investigate ...
 • From Community Gardens to Hybrid Hydroponics: The evolution of northern greenhouses and Arctic gardening 

  Sipola, Saara Marjatta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  The past and current connections between indigenous peoples and global food production is complicated and multi-dimensional. Agro-ecology and sustainability, as strategies to alleviate global food production problems and, in this case, food insecurity, are consistent with indigenous communities’ traditional food harvesting practices. Historically, their sustainable food systems and culinary traditions ...
 • "Men det e nu bærre mi meining..". En kvalitativ studie av læreres oppfatning av undervisningskunnskap og god undervisning i matematikk. 

  Hansen, Monica Nymoen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Matematikk som skolefag er i stadig utvikling. Med den nye lærerplanen som er under utvikling er det større fokus på en utforskende undervisning hvor elevene skal være aktive i egen læringsprosess. Dette stiller noen krav til den kunnskapen som en lærer har for å kunne tilrettelegge for dette i undervisningssituasjoner. I denne kvalitative studien har jeg intervjuet fem lærere med videreutdanning ...
 • Utviklingen av den lokal- og regionalhistoriske forskningen i Nord-Norge og Nord-Russland i perioden 1972-2015. En komparativ historiografi. 

  Andersson, Ola Goverud (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-12-05)
  This thesis is a comparative historiography of local- and regional historical research in Northern Norway and Northwest Russia in the period 1972–2015. The analysed source material consists of local- and regional historical accounts, written by historians at the universities of Tromsø, Murmansk and Arkhangelsk. The text analysis entails close reading of central texts from these three research ...
 • The sky is clear and all shadows have flown away ... Knut Göte Ekström (1938-2007) in memoriam 

  Crawford, Peter Ian (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2008-05)
 • Indigenous Agency and Normative Change from ‘Below’ in Russia: Izhma-Komi’s Perspective on Governance and Recognition 

  Peeters, Marina Goloviznina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-22)
  The article addresses the issue of indigenous agency and its influence on the contestation of indigenous rights norms in an extractive context from the perspective of organizations representing people, whose recognition as ‘indigenous’ is withheld by the Russian authorities. The article argues that a governance perspective and approach to recognition from ‘below’ provides a useful lens for comprehensively ...
 • Skoleeiers avtrykk i klasserommet. En kvalitativ studie av arbeidet med, og betydningen av tilstandsrapporten i to kommuner i Finnmark 

  Fjellheim, Marianne; Rystrøm, Liv- Inger; Rushfeldt, Sølvi Elvine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-30)
  Det er gjennomført en fler-case studie i to kommuner i Finnmark, der teamet har vært det statlige styringssignalet Tilstandsrapport og hvordan dette styringssignalet oversettes i de utvalgte kommunene. Ut fra dette er følgende problemstilling valgt: Hvordan utformes og hva slags betydning har tilstandsrapporten for to kommuner i Finnmark? Studien retter seg mot hvordan de utvalgte kommunene utarbeider ...
 • Dysfagi og tverrfaglig samarbeid. En kvalitativ undersøkelse av ulike profesjoner, om hvilken måte kan et internt tverrfaglig samarbeid i en rehabiliteringsprosess være hensiktsmessig i arbeidet med en dysfagi pasient. 

  Holm, Ann Helen Danielsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-10-30)
  Studiet omhandler dysfagi og tverrfaglig samarbeid.. Det er en kvalitativ undersøkelse av ulike profesjoner, om hvilke måte kan et internt tverrfaglig samarbeid i en rehabiliteringsprosess være hensiktsmessig i arbeidet med en dysfagi pasient. Dette er et studie gjort på et rehabiliterings senter. Hovedmålet med undersøkelsen var å finne ut hvilke kompetanse de andre profesjonene har om emnet, og ...
 • Cervantes en el Septentrión 

  Davenport, Randi Lise; Lozano-Renieblas, Isabel (Chapter; Bokkapittel, 2019)
 • Why won't they take them on? A study on student teachers' first-time engagement with wiki technology 

  Brox, Hilde (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-11-15)
  The topic of the dissertation is the use of wikis in teacher education. The study is based on two classroom interventions involving first-time use of wiki technology. In the first, 18 students of Social studies created a Wikipedia article; in the second, 13 students of Norwegian co-edited a fiction-based, class-only wiki. The study is concerned with how the student teachers engage with, make sense ...
 • Teknologi, natur og litteratur: Deiktisk diskurs hos Vetlesen og Borgmann 

  Lundestad, Erik; Antonsen, Trine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-15)
  I <i>The Denial of Nature</i> (2015) argumenterer Arne Johan Vetlesen for at litteratur og poesi, av den typen den amerikanske filosofen Albert Borgmann karakteriserer som deiktisk diskurs, fremviser naturens iboende verdi. Ifølge Vetlesen tilbyr deiktisk diskurs en pre-teoretisk tilnærming til naturen som den filosofiske debatten siden kan baseres på. Artikkelen viser at selv om både Vetlesen og ...
 • Bioenergy Potential of Russia: Method of Evaluating Costs 

  An, Jaehyung; Mikhaylov, Alexey; Lopatin, Evgeny; Moiseev, Nikita; Richter, Ulf H; Varyash, Igor; Dooyum, Uyeh Daniel; Oganov, Artem; Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  Paper proposes the method of evaluating costs for bioenergy supply in Russia based on energy analysis. The main deterrent factor is not as much limited resources as the marginal cost of production biofuels and the possibility of using cost-effective ways reducing greenhouse gas emissions, including capturing and carbon storage, alternative forms of renewable energy and energy efficiency and energy ...

View more