Nye registreringer

 • Less is more: why all paradigms are defective, and why that is a good thing 

  Janda, Laura Alexis; Tyers, Francis Morton (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-21)
  Only a fraction of lexemes are encountered in all their paradigm forms in any corpus or even in the lifetime of any speaker. This raises a question as to how it is that native speakers confidently produce and comprehend word forms that they have never witnessed. We present the results of an experiment using a recurrent neural network computational learning model. In particular, we com- pare the ...
 • 'No fornicar': el discurso de culpa, penitencia y perdón en el Confessonario en lengua cumanagota (1723) de Diego de Tapia 

  Sarion, Roxana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Este artículo plantea el análisis del Confessonario en lengua cumanagota (1723) del franciscano Diego de Tapia como herramienta de conversión basada en modelos de represión y técnicas inquisitoriales. Con el fin de perseguir al indígena en su conducta infiel y lasciva, el confesionario se presenta como instrumento coercitivo destinado a enseñar la ética cristiana a los indígenas de la costa oriental ...
 • Intersecting Frames of Legibility in Conversion de Piritu (1690): A Remodeling of Paratexts in the Digital Setting 

  Sarion, Roxana Mihaela (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2018-09-01)
  In this chapter Roxana Sarion examines the understudied Spanish colonial missionary text Conversion de Piritu (1690) by Matías Ruiz Blanco to demonstrate how it has been able to convey different cultural messages over time due to its changing material and visual forms, which becomes particularly prominent in the digital age. The change from the printed format to the digital adds new cultural dimensions ...
 • The decade construction rivalry in Russian: Using a corpus to study historical linguistics 

  Nesset, Tore; Makarova, Anastasia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-16)
  This article addresses the diachronic development of so-called rival forms, i.e., words or grammatical constructions that appear to be synonyms, based on a detailed empirical analysis of two seemingly synonymous constructions in Russian. Corresponding to the English ‘decade construction’ <i>in the twenties</i>, Russian has two rival constructions, viz. <i>v dvadcatye gody</i> [<i>lit</i>. “in the ...
 • When We Went Digital and Seven Other Stories about Slavic Historical Linguistics in the 21st Century 

  Nesset, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-22)
  In this overview article, I seek to identify and discuss some tendencies in Slavic historical linguistics in recent years. Rather than presenting an extensive catalogue of studies on miscellaneous topics, I focus on three general issues, viz., how Slavic historical linguistics is developing in response to new theoretical ideas, methodological innovation, and "new" data. The article explores case ...
 • L1-L2 differences in the L2 classroom: Anticipating Anglophone learners' difficulties with French pronoun interpretation 

  Shimanskaya, Elena; Slabakova, Roumyana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-29)
  In this article, we address the issue of targeted instruction on interpretive contrasts between native and second-language grammatical meanings. Such mismatches are predicted to create challenges for learners. We illustrate this with French and English pronouns. In French, clitic pronouns (<i>le, la</i>) point to human as well as inanimate referents, while English pronouns distinguish between human ...
 • A Research Program for Studying LAMs and Community in the Digital Age 

  Vårheim, Andreas; Skare, Roswitha; Lenstra, Noah; Latham, Kiersten F.; Grenersen, Geir (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  The paper outlines a research effort into the changing representations, policies, strategies, activities, and practices of libraries, archives, and museums (LAMs) in the digital age. Comprehensive social changes including big slow-moving processes, such as aging populations, global migration, technological change, and environmental change, expose communities and LAM institutions to vulnerabilities. ...
 • Fra klasserommet til søppelfyllinga. Fremstillingen av mediematerielle konsekvenser i den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen 

  Smirnov, Alexei (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Ved å ta utgangspunkt i pilotprosjektet «Digital Skolehverdag» som innførte nettbrett til samtlige elver, lærere og administrasjonsarbeidere ved flere skoler i Bærum kommune, skal denne oppgaven forsøke å måle pulsen på den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen. Undersøkelsen i denne masteroppgaven forsker på om det eksisterer bakenforliggende og ukjente aspekter ved digitalisering ...
 • Bevaring av online-spill for fremtiden. En kvalitativ studie av World of Warcraft, fra et bevaringsperspektiv 

  Enoksen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Massive flerspiller online-spill, MMOG-er, har siden lanseringen av World of Warcraft i 2004 blitt en populær sjanger innenfor digitale spill. Sjangeren har siden vist seg som en utfordring for forskere som arbeider med bevaring. Spillenes komplekse teknologiske oppbygning og struktur gjør oppgaven med å bevare disse spillene for fremtiden, vanskelig. Med min avhandling tar jeg utgangspunkt i ...
 • How to Translate Compounds into Russian? 

  Nesset, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-29)
  The present study contributes to contrastive Germanic-Slavic linguistics through an empirical investigation of Norwegian compounds and corresponding constructions in Russian. First, it is demonstrated that five Russian constructions function as frequent equivalents of Norwegian compounds: simplex word, adjective+noun, noun+noun in the genitive, noun+prepositional phrase, and compound. Second, it is ...
 • Fra dobbelt stigma til dobbel stolthet: språkkontakt i Nord-Norge i en ideologisk brytningstid 

  Johansen, Åse Mette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  Målsettinga med denne artikkelen er å skissere den språkideologiske kompleksiteten som gjelder for mange eldre flerspråkssituasjoner i Nord-Norge, det vil si kontaktsituasjoner som involverer samisk og/eller kvensk og norsk. Datagrunnlaget er henta fra en kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i den tradisjonelt trespråklige kystbygda Olmmáivággi/Manndalen i Gáivuona suohkan / Kåfjord ...
 • Tidlig tilegnelse av bestemt artikkel i norsk : 

  Anderssen, Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  Tidlig barnespråk karakteriseres av utelatelse av grammatiske elementer, deriblant bestemt og ubestemt artikkel. Mange forklaringer har vært foreslått for dette, blant annet at det er et resultat av en preferanse for såkalte trokeiske stavelsesstrukturer i tidlig barnespråk. Norsk representerer et perfekt språk for å teste en slik hypotese, ettersom kombinasjonen av ubestemt determinativ ...
 • Digitalisering av samisk kulturarv - utfordringer og muligheter 

  Myrvoll, Elin Rose; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech; Grenersen, Geir; Krogh, Mia; Dunfjeld-Aagård, Lisa; Jåma, Anna Liisa (Research report; Forskningsrapport, 2018-01-05)
  <i>Norwegian abstract</i>: «Digitalisering av samisk kulturarv. Utfordringer og muligheter» er en presentasjon av problemstillinger og case-studier fra prosjektet «Digitalisering av samisk kulturarv. Formidling og verdiskaping i det moderne samiske kompetansesamfunnet - DIGSAM». Rapporten har seks fagkapitler som hver tar for seg diskuterer ulike aspekter og implikasjoner ved digitalisering. ...
 • Metakonstruksjonssammensetninger 

  Nesset, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Denne artikkelen retter oppmerksomheten mot en type norske sammensetninger som har vært lite påaktet i faglitteraturen, og drøfter et viktig spørsmål i nordisk og allmenn språkvitenskap, nemlig hvordan språkbrukere tolker sammensetninger. “Metakonstruksjons­sammen­setninger” er sammen­­setninger av typen petroleumshimmel som er vanskelige å tolke uten kontekst, men som i konstruksjoner som ikke en ...
 • El uso de metáforas en la construcción del discurso sobre el sexismo: la situación de México 

  Mortensen, Renate Carrera (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-17)
  I denne oppgaven tar jeg for meg bruken av metaforiske konstruksjoner og dens formål i analysen. Jeg tar frem teamet om sexisme i Mexico, der jeg bla. analyserer tre artikler som er publisert i México og derfra ser på valg av metaforer og dens fremstilling av temaet. Kombinasjonen av den metaforiske presentasjonen i tekstene og temaet er noe jeg synes er veldig interessant.
 • En gåte pakket inn i et mysterium inni en hemmelighet. En lesning av Jan Kjærstads Rand. 

  Punsvik, William Enoksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  I denne avhandlingen ligger hovedfokuset på å forstå Rand av Jan Kjærstad. Men det er en intrikat roman. Det er en roman med et meningsinnhold som for leseren kan være umulig å forstå. Vi følger Rand-personen som hjelper politiet med å løse drapene han selv har begått. Han formulerer seg på en måte som tilser at han er fullstendig klar over at han har myrdet. Samtidig som han tilsynelatende er klar ...
 • Lærebøkenes makt over multimodale teksters prakt. En studie av tre lærebøkers fokus på multimodale tekster 

  Kristiansen, Frida Kathrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
  Multimodale tekster er en teksttype man ser i økende grad i samfunnet, og derfor er det viktig at elever får tilstrekkelig opplæring i denne teksttypen. Lærebøkene er viktige hjelpemidler i opplæringen, og derfor har jeg valgt å se på hvordan lærebøkene tar for seg multimodale tekster. Målet med denne oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hvordan behandles emnet multimodale tekster i ulike ...
 • Andvake-trilogien – en etisk tolkning. Det uklare skillet mellom godt og ondt i Jon Fosses Andvake-trilogi 

  Skyum, Hedda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Masteroppgaven er en etisk perspektivert tolkning av Jon Fosses Andvake-trilogi. Jeg har sett på forholdet mellom det gode og det onde i trilogien, og hvordan trilogiens personer er fremstilt. Dette har jeg gjort ved å gi sentrale personer karakteranalyser forløpende i analysekapitlene. Masteroppgaven inneholder fire analysekapittel: Det første analysekapitlet handler om hvem som er gode og onde i ...
 • Det underbetonte irske innslaget i islendingesagaer, tætter og landnåmslitteratur. – Gælisk-keltiske elementer tolket i lys av tekster med etnisk-litterært motiverte diskurser og motivutviklinger omkring irske trelle- og oksemotiv 

  Tverfjell, Hans Ole (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  De to første kapitler av Det underbetonte irske innslaget i islendingesagaer, tætter og landnåmslitteratur har presentert grunnlaget for oppgaven; aktuelle kilder, perioder og teorier, samt historisk bakgrunnsmateriale om landnåmet, slavehold og annet. Kapittel 3 fokuserer, via teksteksempler fra oversatt primærlitteratur, på trellemotivet og viser i hvilke kontekster (irske) treller inngår og hvordan ...
 • "Jæi sier æ, eg". Språklige strategier blant ungdommer på Svalbard 

  Granberg, Lene Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
  Formålet med denne sosiolingvistiske studien var å undersøke hvordan ungdom på Svalbard snakker. Det er interessant fordi Svalbard ikke har noen lokal dialekt. Språksamfunnet på øygruppen kjennetegnes i stedet av dialektal variasjon. Den norske befolkningen på Svalbard kommer fra hele Norge, og den gjennomsnittlige botiden er kort. Hvordan orienterer man seg i dette omskiftelige miljøet som ung ...

Vis mer