Recent additions

 • «Det är ingen människa. Det är någonting annat.» Det fantastiske i Stefan Spjuts Stallo (2012) og Stalpi (2017) 

  Sæbø, Martin Skjelmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-16)
  Avhandlingen undersøker fantastiske elementer i Stallo (2012) og Stalpi (2017) i relasjon til en tematikk omkring avfortrylling og gjenfortrylling. Utgangspunkt hva gjelder dette er Tzvetan Todorovs definisjon av fantastisk litteratur, og Max Webers perspektiv på oppløsningen av et tidlig-moderne «magisk» verdensbilde. Dette er en prosess som Weber beskriver som en «avfortrylling av verden» ...
 • La literatura y el proceso lector en L2/LE 

  Hernandez Diaz, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  In this paper we review some of the latest theoretical contributions that have been published around the use of literature and the reading process in the teaching of Spanish as a foreign or second language. Therefore, in the first part of the study we focus particularly on the research around motivation, specifically how to motivate the student to read literature. In the second part, we present ...
 • «Vi har inget värde alls i samhällets och folks ögon alls. Vi är sämre än djur.» Ei nærlesing av Lars Norén sitt drama Skuggpojkarna (1999) 

  Åse, Siren Julianne Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne masteroppgåva er ei etisk perspektivert tolking av Lars Norén sitt drama Skuggpojkarna (1999). Dramaet er skrive i den politiske perioden av forfattarskapet, der Norén sitt uttalte mål er å gje menneska som på ein eller anna måte finn seg på utsida av samfunnet, ei stemme. Metoden eg har nytta, er nærlesing. Gjennom døme frå dramaet, vil eg utforske kva grep Norén nyttar for å gje ‘skuggpojkarna’ ...
 • Didaktisk anvendelse av Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må. 

  Pedersen, Birgitte Amalie Solem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I tillegg til å gi elevene en opplæring i fag, har skolen et samfunnsmandat som går ut på å utvikle elevene til å gode medmennesker som både er utdannet og dannet. Gjennom skolegangen skal elevene både få en faglig tyngde, men også utvikle seg til dannede medborgere for et framtidig samfunnsliv. Dette er ikke et ansvar forbeholdt norsklæreren alene, men mulighetsrommet for danning kan vi finne i ...
 • ”Det är ju fan att det litterära intresset ska sitta så löst!” En studie av Tove Janssons Rent spel 

  Hagen, Siw-Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I denne oppgava leser jeg Tove Janssons Rent spel opp mot baksideteksten til originalutgava av boka, hvor det står at: ”Rent spel kunde egentligen kallas en vänskapsroman”. Gjennom å se på hvordan kritikere og forskere har lest Rent spel, samt gjennom min egen lesning av boka, forsøker jeg å argumentere for hvorfor boka ikke er en roman, men en novellesyklus, og for hvorfor den ikke dreier seg om ...
 • "Og hans sjel var både sort og hvit". Hvordan bruke Hamsun i dybdelæring for å øke elevenes litterære kompetanse? 

  Øien, Kari Román (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Gjennom flere år som ungdomsskolelærer har jeg kjent på stresset med å skulle nå alle kompetansemålene som er bestemt av Utdanningsdirektoratet, samtidig som undervisningen skal være interessant og variert slik at kunnskapen sitter hos elevene etterpå. Da jeg for noen år siden skulle planlegge undervisning rundt Hamsun og nyromantikken, slo det meg at denne tidsepoken med sitt “ubevisste sjeleliv” ...
 • Homelessness, Displacement and Identity: Open City and Home 

  Nilssen, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-09-20)
  Abstract This thesis sets out to explore the themes of homelessness, displacement and identity in two contemporary novels: Marilynne Robinson’s Home (2008) and Teju Cole’s Open City (2011). My method involves comparing how temporality (time), space/place and its effects on subjectivity work as means to enhance an understanding of a “homeless” or hybrid condition that is evident both in the immensity ...
 • I Am No Angel. Struggles of Identity in Jane Eyre and Wuthering Heights 

  Ulriksen, Cecilia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  This thesis explores the pressure of identity applied on the two female main characters in Wuthering Heights and Jane Eyre respectively. It argues that Gender norms, societal expectations and pressure from loved ones try to exert power over Charlotte's and Emily's characters Jane and Catherine, with focus on concepts like lived versus performed identity and the Lord/bondsman dynamic. I explore how ...
 • Ethics, Democracy and Education in Toni Morrison’s Beloved, J. M. Coetzee’s Disgrace, and the New Reform of Education in Norway. An Approach to teaching these works in Norwegian upper secondary school 

  Guttormsen, Tora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  The following thesis investigates how two novels, Toni Morrison’s Beloved (1987) and J. M. Coetzee’s Disgrace (1999), demonstrate ethical dilemmas and how they can be used to help students develop ethical awareness and educate democratic citizens with the ability to think critically. Furthermore, this thesis discusses and suggests ways and approaches to teaching these literary works in upper secondary ...
 • Intercultural Competence and Postcolonialism in Nye’s Habibi and Gordimer’s “Loot”. Promoting democracy and citizenship through literature in the Norwegian EFL classroom 

  Alexandersen, Halvard Koi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  There is broad agreement that the current use of literature in the Norwegian EFL classroom is not realizing its full educational potential due to a lack of practical approaches and an over ambitious curriculum. Thus, literature has become a rare and limited occurrence where students are asked to read for content and linguistical features, rather than for personal enjoyment and growth. The purpose ...
 • Encounters between Native Americans and Whites in James Welch's Historical Novels Fools Crow and The Heartsong of Charging Elk 

  Svineng, Frid-Oline Tellefsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  This thesis examines encounters between Native Americans and whites in James Welch’s historical novels Fools Crow and The Heartsong of Charging Elk. I wish to show that the encounters are forced and happen against the background of imperialism and colonialism, and occur between peoples of unequal powers. In the novels, traditional Native American culture is profoundly affected by the encroaching ...
 • Narrating the Migration Experience. How can the use of young adult migrant narratives and authentic experience in the EFL classroom increase both knowledge and understanding regarding society, history and adolescent migrant identity? 

  Tamnes, Bodil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-04-11)
  This thesis explores how Said’s idea of Orientalism; how the Self mirrors the Other and recognizes otherness, and how these terms and processes influence and interfere with the establishment of personal identity. However, considerable examples in YA migration narrative demonstrate how Orientalism and othering are outdated and archaic mechanisms of identification, although they still intervene with ...
 • The Hunger Games. A Feminist Approach through Gender Performance 

  Kalkenberg, Gunn-Laila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-04-23)
  This thesis seeks to examine and analyse Suzanne Collins’s trilogy The Hunger Games from a feminist perspective. It will explore the portrayal of various characters in the series, with a special focus on the protagonist Katniss Everdeen. In essence, the analysis will revolve around gender performance, gender expectations and gender formation, and the way the author challenges the reader regarding ...
 • "Det var på den tiden hun begynte å komme oftere". Erlend Loes Tatt av kvinnen adaptert til film 

  Frischknecht, Helle Johannessen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-30)
  Sammendrag «Det var på den tiden hun begynte å komme oftere». Slik introduseres den kvinnelige hovedpersonen Marianne i Erlend Loes første roman Tatt av kvinnen (1993). Marianne nøyer seg ikke med å komme oftere, på kort tid invaderer hun livet til den navnløse hovedpersonen, som i liten grad klarer å tydeliggjøre for Marianne hvordan han opplever det. I min masteroppgave sammenligner jeg romanen ...
 • An Investigation of Empathy in James Baldwin’s “Sonny’s Blues” 

  Johansson, Marie Seljehaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-02-15)
  This master’s thesis aims to look at how empathy is thematized in James Baldwin’s “Sonny’s Blues.” To do this, the thesis will start by introducing affect theory. Affect aims to put emotions back into the study of literature. Emotions become even more important because of the notion of empathy. Empathy is the ability to imagine oneself in somebody else’s shoes. Baldwin’s short story invites empathetic ...
 • "One's life is peculiary one's own when one has invented it." En lesning av kjønnstematikk i Djuna Barnes' roman Nightwood. 

  Myrland, Inger-Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-05)
  ”I am the most famous unknown of the century!” Slik lød selvkarakteristikken fra Djuna Barnes (1892-1982) i et brev til forfatterkollegaen Natalie Barney i 1963.<sup>1</sup> Da var Barnes 71 år og hadde forlengst avskrevet muligheten for en bred litterær anerkjennelse etter å ha forfattet Nightwood, romanen denne oppgaven har som mål å si noe om. Når vi nå skriver 2000, 37 år senere, har dette ...
 • The Short Story Cycle: A Marginalized Genre for Marginalized Stories. A Genre Critique of Sandra Cisneros’ Woman Hollering Creek 

  Normann, Helene Gurandsrud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-20)
  The short story cycle is an overlooked genre, often dismissed by critics as a short story collection. This lack of attention paid to the interconnectedness between the short stories within a work diminishes the work as a whole by not acknowledging the value added by the relation between the short stories. In the background presented in this thesis, the classification of Sandra Cisneros’s Woman ...
 • The Great Gatsby - flappers and philosophers in the upper secondary classroom. A historical-biographical reading, watching and studying of Fitzgerald's novel 

  Tennes, Ragnhild Seel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-16)
  This master's thesis tries out a historical-biographical approach to the challenge of teaching English literature in Norwegian upper secondary schools in three steps according to three curricular aims. In selecting The Great Gatsby for this purpose, I discover the opportunity to kill several birds with one stone when I enable my students to interpret and analyse the novel, compare to film versions, ...
 • The Ethics of Proximity in Literature: An Ethical Reading of Immediacy in J.M. Coetzee's Age of Iron and Foe 

  Myklatun, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  In this project, I present a reading of ethics and politics in John Maxwell Coetzee’s Foe (1986) and Age of Iron (1990) based on Emmanuel Levinas’ philosophy on proximity. By deploying the ethics of proximity into the ethical reading of the relationships between Mrs. Curren and Vercueil in Age of Iron and between Susan and Friday in Foe, a sense of resistance towards the political dimensions of ...
 • Fan Fiction and Authorship. Secondary Authors and Their Role in the Evolution of the Author Construct and Canonicity 

  Grødahl, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-30)
  This thesis explores the author role as a complex construct in relation to the notion of canonicity, investigating the relationship between authors, their original works, fan authors and fan authors’ works of fan fiction. Four major works have been chosen for analysis, Arthur Conan Doyle’s A Study In Scarlet (1887), J.K. Rowling’s Harry Potter and the Deathly Hallows (2007), Anthony Horowitz’ ...

View more