Recent additions

 • Definers and Defined. A study of the portrayal of black masculinity in the characters and communities in Toni Morrison's Beloved and Paradise 

  Hansen, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  This thesis utilises the novels Beloved and Paradise by Toni Morrison with the purpose of examining her portrayal of black masculinity within a historical and social context, particularly in view of how and when race is complicated by gender and vice versa. It utilises a close reading of both individual characters and the communities that surround them based on Judith Butler’s theory of gender ...
 • The Development of Villains in B. Stoker’s "Dracula", A.C. Doyle’s “The Final Problem” and J. K. Rowling’s "Harry Potter" saga. 

  Kalinin, Evgeny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  This Master's Thesis explores the phenomena of villains and their development in English literature in the period from 1893 to 2016, based on the examples of Dracula from B. Stoker's Dracula, Moriarty from A. C. Doyle's "The Final Problem”, and Voldemort from J.K. Rowling's Harry Potter series. The analysis investigates the development of these villains and brings up the greater questions about evil ...
 • Performativity and gender in Kiersten White´s And I Darken 

  Kristoffersen, Sara Aske (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-22)
  The roles of strong and independent female protagonists in Young Adult literature have been debated in the past two decades. One assumption is that female protagonists can suggest to girls that they can do whatever they aim for and develop their own voice. Kiersten White´s And I Darken (2016) demonstrates that strong and independent female protagonists are needed and the protagonist Lada Dragwyla ...
 • The Social Contract, Biopolitics and Hurricane Katrina: Two Perspectives from Sarah Broom's Memoir The Yellow House and Sheri Fink's Five Days at Memorial 

  Larsen, Richard Westereng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  In 2005, Hurricane Katrina wreaked havoc along the Mexican Gulf Coast, and the aftermaths have (again) revealed the racial inequality that endures in the US. The fact that the US government was unable to protect their weak and most vulnerable citizens points to a fractured social contract. Through the memoir The Yellow House by Sarah Broom, and the non-fiction text Five Days at Memorial by Sheri ...
 • I Imams "Zon". Silvana Imams lyrikk - et frigjøringsprosjekt? 

  Thomassen, Kari Bjørkli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  I denne studien av Silvana Imams tekster fra 2013 til 2019 undersøkes hvordan motiver for religion og ulike former for kamp benyttes til å forhandle fram frigjøring. Frigjøringsprosjektet er på både individuelt og kollektivt nivå. For individet problematiseres måten verden og samfunnet er organisert i kategorier som kjønn, etnisitet, religion, kjønnsidentet og seksualitet. Teorier om interseksjonalitet ...
 • Analyse av kystkvinnemotivet i De usynlige, Kjærestebåten og Huset med den blinde glassveranda 

  Markussen, Vanja Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Kvinneliv og kvinneperspektiv har lenge blitt utelatt i historieforskningen og historienedskrivningen. Først ut over 1990-tallet ble kystkvinners liv satt i fokus og forsket på. I dag finnes det flere etnologiske og historiske verk som synliggjør kystkvinnenes posisjon i samfunnet og fremhever deres historie, men hvordan fremstilles kystkvinner i skjønnlitteraturen? Skjønnlitterære tekster er ...
 • En følelse av sted. Sykdomsfremstilling i samtidslitteratur for barn og unge. En sammenlignende lesning av Levi Henriksens Så lenge himmelen er over jorda (2016) og Anders Totlands Engel i snøen (2016) med vekt på stedet. 

  Elvenes, Merethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Hva er sted? Hvordan oppnår man en følelse av sted? En forutsetning for stedsdannelse er at individet inngår i en meningsfull relasjon til stedet. Stedsteorier er forankret i fenomenologisk filosofi og har sin opprinnelse i geografi og arkitektur, men det stedlige fokuset har spredt seg over til de humanistiske vitenskapene etter den romlige vendingen den siste delen av 1900-tallet. Stedet er et ...
 • One Nation Under Melville. An Analysis of Nationalism, Imperialism, and Race in Herman Melville’s Moby-Dick or, The Whale 

  Dahl, Lars Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Moby-Dick, or The Whale is a novel famed for its multifaceted nature, due to the myriad of both literary themes and political views that critics can explicate from it. In this thesis I will show how the novel Moby Dick, or the Whale can be interpreted in a manner that engender nation and myth building for the United States, in which the contemporary greatness of the nation makes up for the lack of ...
 • From Villain to Hero. The Shifting Social Role of Vampires in Stoker’s "Dracula" and Meyer’s "Twilight." 

  Skavik, Katrine Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-30)
  The following thesis explores the evolution of the vampire narrative through an examination of Bram Stoker’s "Dracula" (1897) and Stephenie Meyer’s "Twilight" (2005). The thesis is divided into two parts: a literary analysis and a pedagogical part. The first part of the study will investigate the novels vampires to examine where the similarities end and the differences begin. This will be explored ...
 • «Det är ingen människa. Det är någonting annat.» Det fantastiske i Stefan Spjuts Stallo (2012) og Stalpi (2017) 

  Sæbø, Martin Skjelmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-16)
  Avhandlingen undersøker fantastiske elementer i Stallo (2012) og Stalpi (2017) i relasjon til en tematikk omkring avfortrylling og gjenfortrylling. Utgangspunkt hva gjelder dette er Tzvetan Todorovs definisjon av fantastisk litteratur, og Max Webers perspektiv på oppløsningen av et tidlig-moderne «magisk» verdensbilde. Dette er en prosess som Weber beskriver som en «avfortrylling av verden» ...
 • La literatura y el proceso lector en L2/LE 

  Hernandez Diaz, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  In this paper we review some of the latest theoretical contributions that have been published around the use of literature and the reading process in the teaching of Spanish as a foreign or second language. Therefore, in the first part of the study we focus particularly on the research around motivation, specifically how to motivate the student to read literature. In the second part, we present ...
 • «Vi har inget värde alls i samhällets och folks ögon alls. Vi är sämre än djur.» Ei nærlesing av Lars Norén sitt drama Skuggpojkarna (1999) 

  Åse, Siren Julianne Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne masteroppgåva er ei etisk perspektivert tolking av Lars Norén sitt drama Skuggpojkarna (1999). Dramaet er skrive i den politiske perioden av forfattarskapet, der Norén sitt uttalte mål er å gje menneska som på ein eller anna måte finn seg på utsida av samfunnet, ei stemme. Metoden eg har nytta, er nærlesing. Gjennom døme frå dramaet, vil eg utforske kva grep Norén nyttar for å gje ‘skuggpojkarna’ ...
 • Didaktisk anvendelse av Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må. 

  Pedersen, Birgitte Amalie Solem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I tillegg til å gi elevene en opplæring i fag, har skolen et samfunnsmandat som går ut på å utvikle elevene til å gode medmennesker som både er utdannet og dannet. Gjennom skolegangen skal elevene både få en faglig tyngde, men også utvikle seg til dannede medborgere for et framtidig samfunnsliv. Dette er ikke et ansvar forbeholdt norsklæreren alene, men mulighetsrommet for danning kan vi finne i ...
 • ”Det är ju fan att det litterära intresset ska sitta så löst!” En studie av Tove Janssons Rent spel 

  Hagen, Siw-Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I denne oppgava leser jeg Tove Janssons Rent spel opp mot baksideteksten til originalutgava av boka, hvor det står at: ”Rent spel kunde egentligen kallas en vänskapsroman”. Gjennom å se på hvordan kritikere og forskere har lest Rent spel, samt gjennom min egen lesning av boka, forsøker jeg å argumentere for hvorfor boka ikke er en roman, men en novellesyklus, og for hvorfor den ikke dreier seg om ...
 • "Og hans sjel var både sort og hvit". Hvordan bruke Hamsun i dybdelæring for å øke elevenes litterære kompetanse? 

  Øien, Kari Román (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Gjennom flere år som ungdomsskolelærer har jeg kjent på stresset med å skulle nå alle kompetansemålene som er bestemt av Utdanningsdirektoratet, samtidig som undervisningen skal være interessant og variert slik at kunnskapen sitter hos elevene etterpå. Da jeg for noen år siden skulle planlegge undervisning rundt Hamsun og nyromantikken, slo det meg at denne tidsepoken med sitt “ubevisste sjeleliv” ...
 • Homelessness, Displacement and Identity: Open City and Home 

  Nilssen, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-09-20)
  Abstract This thesis sets out to explore the themes of homelessness, displacement and identity in two contemporary novels: Marilynne Robinson’s Home (2008) and Teju Cole’s Open City (2011). My method involves comparing how temporality (time), space/place and its effects on subjectivity work as means to enhance an understanding of a “homeless” or hybrid condition that is evident both in the immensity ...
 • I Am No Angel. Struggles of Identity in Jane Eyre and Wuthering Heights 

  Ulriksen, Cecilia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  This thesis explores the pressure of identity applied on the two female main characters in Wuthering Heights and Jane Eyre respectively. It argues that Gender norms, societal expectations and pressure from loved ones try to exert power over Charlotte's and Emily's characters Jane and Catherine, with focus on concepts like lived versus performed identity and the Lord/bondsman dynamic. I explore how ...
 • Ethics, Democracy and Education in Toni Morrison’s Beloved, J. M. Coetzee’s Disgrace, and the New Reform of Education in Norway. An Approach to teaching these works in Norwegian upper secondary school 

  Guttormsen, Tora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  The following thesis investigates how two novels, Toni Morrison’s Beloved (1987) and J. M. Coetzee’s Disgrace (1999), demonstrate ethical dilemmas and how they can be used to help students develop ethical awareness and educate democratic citizens with the ability to think critically. Furthermore, this thesis discusses and suggests ways and approaches to teaching these literary works in upper secondary ...
 • Intercultural Competence and Postcolonialism in Nye’s Habibi and Gordimer’s “Loot”. Promoting democracy and citizenship through literature in the Norwegian EFL classroom 

  Alexandersen, Halvard Koi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  There is broad agreement that the current use of literature in the Norwegian EFL classroom is not realizing its full educational potential due to a lack of practical approaches and an over ambitious curriculum. Thus, literature has become a rare and limited occurrence where students are asked to read for content and linguistical features, rather than for personal enjoyment and growth. The purpose ...
 • Encounters between Native Americans and Whites in James Welch's Historical Novels Fools Crow and The Heartsong of Charging Elk 

  Svineng, Frid-Oline Tellefsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  This thesis examines encounters between Native Americans and whites in James Welch’s historical novels Fools Crow and The Heartsong of Charging Elk. I wish to show that the encounters are forced and happen against the background of imperialism and colonialism, and occur between peoples of unequal powers. In the novels, traditional Native American culture is profoundly affected by the encroaching ...

View more